Lukutaitoa? Lukutaitoa!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haapaveden kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 64B
86600
Kirjaston puhelin : 
0447591256
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapve
Y-tunnus : 
0184872-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Seitajärvi
Puhelin : 
044 759252
Sähköposti : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

- aikuisten lukuinnostuksen ja -lukuharrastuksen lisääminen

- kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kävijämäärät

Kuvaus : 

1  Lukutaidon ja kirjaston asiakaspalvelun lähtökohdat

Aikuisten lukutaito on Suomessa yllättäen tutkimusten mukaan heikommalla tasolla verrattuna muiden maiden aikuisten lukutaitoon. Euroopan komission aikuiskoulutusyksikön vastaava päällikkö Tapio Säävälä haluaa lisätä eri alojen välistä synergiaa lukutaidon hyväksi. Monipuolinen lukutaito saattaa vähentää työttömyyttä ja lisätä tuloja, selviää Euroopan komission tuoreesta lukutaitoraportista. Moni periaatteessa lukutaitoinen ei kykene lukemaan ja kirjoittamaan niin hyvin, että kehittyminen ja aktiivinen toimiminen yhteiskunnassa mahdollistuisivat. Kaiken lähtökohta on peruslukutaito, mutta taitoa tulee kehittää läpi elämän, Säävälä sanoo.

Kirjaston tehtävänä on houkutella ihmiset lukemaan. Koska kirjaston on helpointa saavuttaa jo valmiiksi kirjastoa käyttävät ihmiset, on ei-käyttäjien tavoittamiseksi hyvä hankkia yhteistyökumppaneita ja luoda verkosto ja toimintamalli aikuisten lukutaidon kehittämiseksi ja lukemisen lisäämiseksi. Kirjaston luonnolliset yhteistyötahot ovat kulttuuritoimi ja kansalaisopisto, joiden käyttäjäkunta eroaa merkittävästi kirjaston käyttäjäkunnasta. Yhdessä tavoitamme kattavan osan kuntalaisista. Hankkeessa kehitetään kunkin toimijan avulla keinoja aikuisten lukutaidon hyväksi.

Jokaisessa kirjastossa tunnetaan asiakkaita, jotka kiusaantuvat lainaustilanteesta kirjastohenkilökunnan kanssa. Saisimmeko heistä innokkaampia kirjastonkäyttäjiä, jos heidän ei tarvitsisi asioida henkilökunnan kanssa? Lisäksi Haapaveden kirjastossa itsepalvelulainauksen käyttöönotto parantaisi lukiolaisten kirjastopalvelua, tällä hetkellä heillä on käytössään kirjaston tilat aamuisin, mutta ei lainausmahdollisuutta.

1.1       Hankkeen tavoitteet

- Aikuisten lukuinnostuksen ja -harrastuksen lisääminen yhteistyössä kirjaston, kulttuuritoimen ja kansalaisopiston keinoin.

- Kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

1.2       Hankkeen toiminta

 

Hankkeessa lisätään aikuisten lukuinnostusta ja -harrastusta kirjastoon perustettavan lukupiirin, kirjailijavierailujen, aikuisten lukumaratonin sekä aikuisten kirjavinkkauksen, lukuhaasteen sekä luentojen keinoin. Kirjailijavierailut suunnitellaan kiinnostaviksi ja vetovoimaisiksi.

Aikuisten liukumaraton toteutetaan Haapaveden taiteiden yön aikaan, teemana ”Lue mulle, luen sulle”. Maraton liikkuu konkreettisesti Haapaveden Taiteiden yön tapahtumapisteisiin ja lähipäivinä erilaisiin kohteisiin, joissa ihmiset kohtaavat kahvilasta hoitokotiin.

Aikuisten kirjavinkkaus - Kirjavinkkausta raavaille miehille ja peräkamarin pojille sekä Ehtoisille emännille ja pikku piikasille.

Lukuhaaste - ”Luin tämän kirjan, koin sen näin, haastaan henkilön A lukemaan kirjan ja kertomaan kokemastaan paikallislehteen”

Luennot lukemisen merkityksestä

a) Lukemisen eri muodot

b) Kuinka löysin lukemisen

c) Aikuisten lukemisvaikeudet

d) Lukeminen ja hyvinvointi 

 

Asiakaspalvelun parantaminen – Kirjastoon suunnitellaan ja toteutetaan itsepalvelulainaus sekä ohjataan asiakkaita itsepalvelussa.

 

1.1       Hankkeen talousarvio

Hankkeelle haetaan rahoitusta 30200 €:

- Palkat ja palkkiot sivukuluineen 24 000€

- Itsepalvelulainaus 3000 €

- Matkakustannukset 2700 €

- Tiedottaminen ja markkinointi 500 €


Hankkeen omarahoitus:

- Kirjasto: virkatyö, itsepalvelun suunnittelu, hankkeen koordinointi

- Kulttuuritoimi: virkatyö, kahvitukset kirjailijailloissa sekä kirjailijoiden yöpymiset tai osa matkakustannuksista

- Kansalaisopisto: virkatyö, mainonta kirjailijoista

 

        

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jokihelmen Opisto

Haapaveden kaupungin kulttuuritoimi

 

Aiemmat hankkeet: 

Ei tällä yhteistyömuodolla

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Asiakaspalvelun parantaminen – Kirjastoon toteutettiin kevytversio itsepalvelulainaus sekä ohjattiin asiakkaita itsepalvelussa. Siitä on muodostunut varsin suosittu sekä pienten että isojen asiakkaiden keskuudessa. Tarpeellinen ja onnistunut hankinta. Osa asiakkaista käyttää pelkästään itsepalvelua. Lukiolaisten lainausaktiivisuuteen aamun lukiolaistunnilla se ei suuremmin ole vaikuttanut.

Lukupiiri on toiminut hankkeen aikana kahden eri vetäjän toimesta. Nykyisin lukupiiri toimii vetäjästä johtuen hieman "äijämäisellä" painotuksella ja tulee jatkumaan osana kirjaston osa-aikaisen kirjastovirkailijan toimenkuvaa. Osallistujia on yleensä alle 5 paikalla, mutta henkilöitä, jotka käyvät suurin piirtein säännöllisesti, on lähes 10. Lisäksi satunnaiskävijät.

Vastaiskuna normaalille lukupiirille järjestettiin Taiteiden yössä 9.9.2017 Inhokkikirjapiiri, jossa oli 13 osanottajaa. Inhokkikirjapiirin ideana oli, että toisin kuin normaalisti, ihmiset voivat haukkua kirjan. Suomi100 -vuoden kunniaksi ainoana rajoitteena oli, että kirjan piti olla kotimainen. Tapahtumasta pidettiin ja se tullaan uusimaan sopivana ajankohtana.

Kirjailijavieraat pyrittiin valitsemaan niin, että he kiinnostavat mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Kuuntelijoita oli yhteensä 260 kpl. Vieraina kävi Antti Tuuri, Jarkko Martikainen, Pauliina Vanhatalo, Piia Kaikkonen, Janne Nevala, Lilja Isokoski, Markku Ropponen, Erkki Kujala, Pekka Jaatinen, Marko Hautala, Eira Pättikangas,  Maija Nevala, Anni Kytömäki, Anneli Kanto ja Teemu Keskisarja. 

Kokeiltiin myös e-lukuopastusta syksyllä 2015, mutta se epäonnistui siinä mielessä, että lukuopastus jäi sivuseikaksi, kun asiakkaat hakivat hanketyöntekijältä teknistä opastusta. Opastettavia siis kyllä riitti. Ensimmäinen kerta pidettiin valtakunnallisen Seniorisurf-tapahtuman yhteydessä 6.10.2015 ja sen jälkeen jatkettiin kerran viikossa kahden tunnin ajan nettineuvolana verkkokirjaston käytön, itsepalvelulainauksen, Epressin, Naxoksen, ekirjojen ja kirjastovirman sekä muiden tietoteknisten huolten kanssa ja käytännössä asiakkaat tulivat siis ”niiden muiden huolien” kanssa.

Aikuisten lukumaraton toteutetaan Haapaveden taiteiden yön aikaan, teemana ”Lue mulle, luen sulle”. Tämä hanke käynnistettiin 23.8.2014 Taiteiden yössä, kun neljä lukijaa kiersi Rantalassa, Tähtelässä, Onnelassa, Marttalassa, Helmikartanossa ja Kotirinteellä lukemassa asukkaille. Yksinkertaisesti ajan- ja äänenkäytöllisesti oli enää useampien kohteiden toteuttaminen mahdotonta. Aloituskerralla kuulijoita oli näissä kuudessa paikassa yhteensä 44.

Tämän tempauksen pohjalta syksyllä 2014 hanketyöntekijä kehitti hoitolaitosten lukuhetket, jotka sisällytettiin sitten hänen toimenkuvaansa pysyvänä käytäntönä, kun hän vuodenvaihteessa 2014/2015 siirtyi kirjaston vakinaiseksi kirjastovirkailijaksi. Lukuhetkien pitopaikat ovat vuosien myötä jo vaihtuneet, uusia on tullut ja joitakin on poistunut, mutta rutiini tästä on jo muodostunut. Jo ensimmäisen syksyn aikana aloituskerran jälkeen kuulijoita oli 241, pitokertoja 37. Vuonna 2015 pidettiin 80 lukutuokiota, joissa oli yhteensä 385 kuulijaa. Vuonna 2016 lukutuokioita pidettiin 77 kertaa ja niissä oli yhteensä 465 kuulijaa. Vuoden 2017 lukutuokioissa oli osaanottajia 539 ja pitokertoja 71.Hankeraporttiin on tilastoitu näistä Vuosi 2014 kokonaan, muilta vuosilta puolet eli vuosina 2015 ja 2016 syys-joulukuussa oli hanketyöntekijä, joten vaikka lukuhetkiä piti eri henkilö, voidaan näiden katsoa kuuluvan hanketapahtumiksi ja 2017 hanketyöntekijä oli yhden kuukauden eli siltä osin hankkeeseen tulee merkattua hieman ylimääräisiä tapahtumia, mutta toisaalta ilman tätä hanketta näitä lukuhetkiä ei olisi tuskin koskaan pidetty ollenkaan.

Joulukuussa 2014 luettiin Joulukalenteri –kirjan novelli jokaisena kirjaston aukiolopäivänä klo 18. Lukukertoja oli 17, kahdella lukukerralla lukijana oli novellin kirjoittanut kirjailija (Piia Kaikkonen ja Henry Aho), muuten lukijat olivat kirjaston henkilökuntaa ja Haapaveden Opiston kirjastopalvelulinjan opiskelijoita, vaikka myös julkisesti etsittiin lukijoita. Kuulijoita oli yhteensä 32.

Muita ääneenlukutapahtumia on järjestetty esimerkiksi Puolesta kuusta jouluun joulukuussa 2016, jolloin halukkaille luettiin joka ilta klo 18 jouluisia novelleja, jotka sopivat kaikenikäsiille. Osallistuijia oli 0-6 illassa.

Aikuisten kirjavinkkaus - "Kirjavinkkausta raavaille miehille ja peräkamarin pojille sekä Ehtoisille emännille ja pikku piikasille". Tällä nimelle ei pidetty yhtään tapahtumaa, mutta kirjavinkkausta aikuisille on ollut useita. Kirjastossa on pidetty Kirjahetki (2015-2017) illat. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet 2- 16 (yhteensä 32). Tätä vuotuista tapaa jatketaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Kirjahetkeä varten koottua aineistoa on tietysti vinkattu hyllyjen välissä yksittäisille asiakkaille pitkin vuotta. Ja Kirjahetken kirjalistoja ovat ne asiakkaat, jotka eivät ole päässeet kuuntelemaan, pyytäneet käyttöönsä tapahtuman jälkeen. Eila Telinkangas kävi vinkkaamassa aikuistenkirjallisuutta eri vuosilta 13.11.2014 ja 3.12.2015 runokirjoja. Hanketyöntekijä markkinoi vinkkausta eri yhdistyksille ja ryhmille, mutta yhteydenottoja tuli vain yksi, joten hän esitteli kirjoja Haapaveden karjalaisille 16.10.2014

Joulukuussa 2015 pidettiin kirjavinkkausjoulukalenteri kirjaston facebook-sivulla. Tämä toteutettiin kuvilla ja tekstillä.

Syksyllä 2017 tehtiin 101 kirjaa –listasta aikuisten kirjavinkkaus –tyyppinen esitys, joka järjestettiin kolme kertaa. 8.11., 14.11. ja 5.12, joista ensimmäinen kesti 3,5 tuntia, toinen 2 tuntia ja viimeinen 3 tuntia. Ensimmäisessä tapahtumassa oli 11 osallistujaa, toisessa kolmisenkymmentä ja viimeisessä 7. Lisäksi saman listan pohjalta oli kirjastossa 6.11.-18.11. näyttely, jota hanketyöntekijä esitteli halukkaille.

Lukuhaaste - ”Luin tämän kirjan, koin sen näin, haastaan henkilön A lukemaan kirjan ja kertomaan kokemastaan paikallislehteen” toteutettiin Haapavesi-lehdessä syksystä 2014 alkukesään 2015 (liitteenä muutama haaste esimerkkinä). Lukuhaasteita oli yhteensä 35 kappaletta.

Luennot lukemisen merkityksestä (koulutuksien ohjelmat raportin liitteenä)

-          Marika Helovuon koulutus  19.11.2014 Klassikoiden parhaista ja kaunon helmistä

-          Sari Keskimaa piti luennon Päätalon kielestä 1.2.2017

-          Päivi Jokitalo piti koulutuksen 14.2.2017 Monilukutaidosta

-          27.9.2016 Koulutus lukivaikeuksista Erilaisten oppijoiden liiton kouluttajat Jukka Liimatainen ja Pauli Sarsama

-          3.7.2017 100- merkittävää tietokirjaa –näyttelyn avajaiset 3.7.2017

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tästä hankkeesta on juurtunut rutiineiksi enemmän toimintaa kuin mistään muusta. Kirjastolla pyörii nyt säännöllisesti talvikuukausina lukupiiri, joka aloitettiin lokakuussa 2014. Hoitolaitoksissa käydään lukemassa. Ja vuosittainen Kirjahetki on tullut tavaksi. Ja ennen kaikkea tämä hanke on laskenut kynnystä suositella lukemista asiakkaille ja järjestää herkästi erilaisia lukemistapahtumia.

Hanketyöntekijä tarjosi lehtijutun kautta kirjaesittelyjä työpaikoille, yhdistyksille ja muille ryhmille, esimerkiksi työttömille, mutta yhteydenottoja ei tullut Haapaveden karjalaisia lukuunottamatta. Mielestämme mainostimme kuitenkin hyvin.

eNeuvola ei hankkeen näkökulmasta onnistunut, muuten kyllä osoitti tarpeellisuutensa. Vaikka neuvontaa mainostettiin hankkeeseen sopivilla lukutaitosisällöillä, asiakkaiden tarpeet olivat teknisesti painottuneempia.

Yhteistyö onnistui kohtuullisesti, sillä osan koulutuksista (Keskimaa ja Jokitalo) järjesti Jokihelmen Opisto ja kirjasto oli niissä pitopaikkana. Ja kaikki tapahtumat Kulttuuritoimi mainosti tapahtumakalenterissaan. Lukuhaasteen toteutti paikallislehti.

Toisaalta oli hankkeen vahvuus, toisaalta sen heikkous, että työntekijän palkkaus pilkottiin (1.9.-31.12.2014 (100%), 1.9.-31.12.2015 (50%), 1.9.-30.11.2016 (50%) ja 1.-30.11.2017 (50%). Alun perin pilkkoutuminen syntyi siitä, että ensimmäinen hanketyöntekijä siirtyi kirjastoon vakituiseksi, loput siitä, että yritettiin pysyä tasapainossa tapahtumiin käytettävissä olevien rahojen ja palkkaukseen käytettävissä olevien rahojen kanssa eli että hanketyöntekijällä olisi taloudellisesti mahdollista myös tehdä jotakin. Ja näissä tapauksissa kulut ennakoitiin alakanttiin. Tästä seurasi toisaalta negatiivisessa mielessä hankkeen venyminen, mutta toisaalta positiivisena seurauksena se, että toimintaa jalkautui tavallista paremmin pysyviksi käytännöiksi ja kirjaston tavoiksi ja toisaalta vähän huonompien kokeilujen tilalla voitiin kokeilla muuta. Koska hankkeen perustoiminnat jalkautuivat niin hyvin kirjaston rutiineiksi, voitiin esimerkiksi kirjailijavierailuja järjestää huomattavasti enemmän kuin ennakkoon arvioitiin. Hankkeen omakustanneosuudeksi laskettavien omien työtuntien laskemisen on tämän omaksi työksi jalkautumisen takia osoittautui kyllä täysin ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen toiminnasta laitosten lukuhetket, lukupiiri ja kirjahetket ovat jääneet kirjaston rutiineiksi. Lisäksi kirjastolaisten kynnys järjestää erilaisia ääneenlukutempauksia on laskenut pysyvästi.

Lisätietoa: 

Jokihelmen opisto järjesti, kustansi ja markkinoi kaksi koulutusta kirjastolla sekä kulttuuritoimen työaikaa markkinointiin.

 

Hankeraportin liitteenä on näytteitä tehdyistä tapahtumailmoituksista, lehtijuttu hankkeen käynnistyessä ja muutama lukuhaasteen -lehtijuttu.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 737
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 588
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
121henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
229kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 490henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi