Lukutaitoa vasta-alkaville, monilukutaitoa edistyville
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 59 (Tuulimyllyntie 4)
93101
Kirjaston puhelin : 
040 826 6435
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Nivakoski
Puhelin : 
040 560 9297
Sähköposti : 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä maahanmuuttajien kirjastonkäytölle ja sitä kautta suomen kielen oppimiselle, kohentaa kantaväestön monilukutaitoa ja edesauttaa eri kulttuurien kohtaamista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston palveluita esittelevien uusien materiaalien lukumäärä

Kulttuurien kanssakäymistä edistävien tapahtumien lukumäärä

Kuvaus : 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on edesauttaa Pudasjärvelle saapuneiden turvapaikanhakijoiden esikotouttamista. Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2015 aikana. Tämä näkyy myös Pudasjärvellä: Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven yksikössä on tällä hetkellä (lokakuussa 2015) 180 turvapaikanhakijaa, kun vuosi sitten heitä oli 110. Koska vastaanottokeskus (VOK) Pudasjärvellä on valtion yksikkö, se ei ole ensimmäisenä lakkautettavien listalla. Toisin sanoen turvapaikanhakijat ovat potentiaalisia asiakkaitamme myös tulevaisuudessa. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuminen riippuu paljon siitä, miten nopeasti tulija omaksuu suomen kielen. Hankkeessa rakennamme kaupunginkirjaston ja vastaanottokeskuksen välille yhteistyömallin. Siihen kuuluvat säännölliset ryhmävierailut vastaanottokeskuksesta kirjastoon, kirjaston käyttäjäystävällisten palveluiden kehittäminen (mm. omakieliset opastukset) ja tiedonkulun tehostaminen kirjaston ja VOK:n välillä. Hankkeesta hyötyvät kaikki: maahanmuuttajat, kirjasto ja vastaanottokeskus. Kun kirjasto suunnitelmallisesti ja yhteistyössä VOK:n opettajien kanssa tukee palveluillaan Suomen kielen ja kulttuurin opiskelua, pääsevät maahanmuuttajat sujuvammin osallisiksi yhteiskuntaamme. Samalla kirjasto saa maahanmuuttajista uusia asiakkaita. Hankkeen toisena tavoitteena on edistää etenkin aikuisten kriittistä lukutaitoa ja luoda puitteet joissa kantaväestö ja maahanmuuttajat voivat kohdata tasavertaisina keskustelijoina. Nykypäivänä uutisia maailman tapahtumista luetaan perinteisen sanomalehden ohella yhä enemmän internetin uutissivustoilta ja sosiaalisessa mediassa jaettujen linkkien kautta. Lisäksi viime vuosien aikana on Suomessakin perustettu nettisivustoja, joilla levitetään valheita puettuna uutisjournalismin valeasuun. Ilman välineitä tekstin luotettavuuden arviointiin ihminen saattaa ottaa perättömätkin huhut todesta. Huhupuheiden kohteina ovat tyypillisesti vähemmistöryhmät, viime aikoina erityisesti turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Hankkeessa suunnittelemme aikuisille mediakasvatuspaketin, joka koostuu useista itsenäisistä moduuleista. Paketti otetaan käyttöön syksyn aikana toteutettavalla kirjastoautokiertueella Pudasjärven kylille. Toimintasuunnitelma, "Lukutaitoa vasta-alkaville": - pyydetään VOK:n suomen kielen opettajilta tilastoja turvapaikanhakijoiden lukutaidon tasosta äidinkielen osalta. Laaditaan tietojen pohjalta lista hankittavista suomenkielisistä kirjoista, jotka tukevat suomen opiskelua. Tietoja hyödynnetään myös, kun kirjastoon tilataan uusi siirtokokoelma Helsingin monikielisestä kirjastosta. - laaditaan yhdessä VOK:n kanssa lukulistoja turvapaikanhakijoille soveltuvista suomenkielisistä kirjoista - suunnitellaan VOK:sta saatavien kansalaisuustilastojen perusteella kirjastolle monikieliset esittelytekstit ja käyttöoppaat niin, että jokainen Pudasjärvellä asuva ─ oli hän sitten kuntalainen tai turvapaikanhakija ─ voi lukea niitä äidinkielellään. Tehdään oppaasta myös kuvallinen versio kielitaidottomia varten. Käännöstyö ostetaan käännöstoimistolta. Toimintasuunnitelma, ”Monilukutaitoa edistyville”: - suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen aikana kaikille avoimia mediakasvatustapahtumia kuntalaisille sivukylillä sekä Pudasjärven keskustassa. Tapahtumien toimintaympäristönä on kirjastoauto Iso Karhu ja sen autopiha. Järjestetään tapahtumat ilta-aikaan, jotta tavoitetaan myös työssäkäyvät. Suunnitellaan tapahtumiin monipuolinen sisältö niin, että kokonaiset perheet voivat osallistua. - haastetaan tapahtumissa aikuisia pohtimaan mediasisältöjä luotettavuuden näkökulmasta: miten tulisi suhtautua nykyajan uutismedioihin, mukaan lukien valtamediat kuin myös ns. vaihtoehtomediat. Käytetään toiminnallisia menetelmiä, kuten pelejä/tehtäviä, jotka sitten toimivat keskustelun virikkeinä. Otetaan mahdollisuuksien mukaan keskusteluihin mukaan myös maahanmuuttajataustaisia kulttuurivälittäjiä; näin luotaisiin vuorovaikutustilanteita, missä ihmisillä olisi tilaisuus syventää omaa kulttuurista lukutaitoaan. Kulttuurivälittäjät voisivat olla aktiivisia toimijoita myös muissa mediakasvatuspaketin moduuleissa, esimerkiksi kirjavinkkaus-osiossa. Hankkeessa hyödynnetään Monikulttuurinen kirjastoauto -hankkeessa ostettuja laitteita ja tarvikkeita. Hankkeessa syntyvät toimintamallit otetaan osaksi Pudasjärven kaupunginkirjaston päivittäistä toimintaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Oulun vastaanottokeskus, Pudasjärven yksikkö; Pudasjärven kaupungin kehittämisyksikkö
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pudasjärven kaupungin yksiköt; Pudasjärven kyläyhdistykset; muut Pudasjärven yhdistykset ja järjestöt; kulttuurivälittäjät Pudasjärven ja Oulun alueella

Aiemmat hankkeet: 

Ison Karhun kyydissä - monikulttuurinen kirjastoauto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli edesauttaa Pudasjärvelle saapuneiden turvapaikanhakijoiden esikotouttamista. Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven yksikköön (VOK) saapuvat turvapaikanhakijat ovat potentiaalisia asiakkaitamme myös tulevaisuudessa. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuminen riippuu paljon siitä, miten nopeasti tulija omaksuu suomen kielen. Hankkeessa rakensimme kaupunginkirjaston ja VOK:n välille yhteistyömallin.

Hankkeen toisena tavoitteena oli edistää etenkin aikuisten kriittistä lukutaitoa ja luoda puitteet joissa kantaväestö ja maahanmuuttajat voivat kohdata tasavertaisina keskustelijoina. Medialukutaidon kehittäminen toiminnallisten menetelmien avulla sekä kohtaamisten aikaansaaminen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä edistävät eri kulttuurien välistä ymmärrystä.

Osa hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista otettiin osaksi Pudasjärven kaupunginkirjaston päivittäistä toimintaa, ja niistä saatava hyöyty on suuri. Osaa toiminnoista ei valitettavasti pystytty toteuttamaan yleisön vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:none;
mso-hyphenate:none;
text-autospace:ideograph-other;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-font-kerning:1.5pt;
mso-fareast-language:EN-US;}

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Hankkeessa tuotetut julkaisut ja materiaalit:

- Esittelyvideo Pudasjärven kaupunginkirjastosta, puhuttu viidellä kielellä (suomi, englanti, venäjä, arabia, farsi).

- Opasvideo lainaamisesta Pudasjärven kaupunginkirjastossa, puhuttu viidellä kielellä (suomi, englanti, venäjä, arabia, farsi).

- Pudasjärven kaupunginkirjaston selkoesite seitsemällä kielellä (suomi, englanti, venäjä, ranska, arabia, farsi, somali ja sorani).

 

Artikkelit sanomalehdissä:

Pudasjärvi-lehti pe 25.11.2016

Pudasjärvi-lehti pe 24.2.2017

Pudasjärvi-lehti pe 24.3.2017

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa edistettiin kehittämällä kirjaston palveluita niin, että ne ovat entistä paremmin myös maahanmuuttaja-asiakkaiden saavutettavissa. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kirjastoon uusi Kielikeidas-osasto. Uuteen osastoon koottiin muunkielinen kirjallisuus, Monikielisestä kirjastosta tilattava siirtokokoelma, sanakirjat, selkokirjat, suomen kielen oppikirjat ja muu kieltenopiskeluaineisto. Lisäksi luotiin kokonaan uusi Kieliduo-hylly. Siihen sijoitettiin aikuisten, lasten ja nuorten kirjoja, joista on saatavana sekä suomenkielinen että muunkielinen versio. Hankkeen loppuun mennessä Kieliduo-hyllyssä oli muunkielisiä kirjoja arabian, kurdin, persian, ranskan ja venäjän kielillä. Kieliduo-aineiston lisäksi tehtiin myös muita aineistohankintoja, kun kirjaston kokoelmaa täydennettiin esimerkiksi suomen kielen oppikirjojen, erikielisten kirjojen sekä selkokirjojen osalta. Myös kirjastoauton kokoelmaa päivitettiin näiltä osin. Kielikeidas-osastolle laadittiin oma kyltti helpottamaan sen löytämistä. Osastolle tehtiin myös infopiste, mihin sijoitettiin esitteitä erityisesti maahanmuuttajille kohdennetuista palveluista (kirjaston ja muiden tahojen) sekä tabletti tiedonhakua varten.

Pudasjärven kaupunginkirjaston palveluista kertova selkoesite päivitettiin. Esite käännätettiin arabian, englannin, farsin, ranskan, ruotsin, somalian, soranin ja venäjän kielille.  Hankkeessa tuotettiin myös kaksi Pudasjärven kirjastoa esittelevää opasvideota. Suomenkielisen version lisäksi videoihin tuotettiin ääniraidat neljällä eri kielellä. Videot toteutettiin yhdessä kansalaisopiston elokuvakurssin ja suomea opiskelevien maahanmuuttajien kanssa. Jälkituotanto ostettiin yksityiseltä videotuotantoyritykseltä.

Erikielisiä aineistoja ja esitteitä suunniteltaessa kielivalikoimaa pohdittiin yhdessä maahanmuuttotyötä tekevien henkilöiden kanssa. Kattavan ja ajankohtaisen kielivalikoiman ylläpitämiseksi kirjaston henkilökunta on säännöllisessä yhteydessä maahanmuuttotyötä tekevien henkilöiden kanssa, ja kirjaston edustaja osallistuu Pudasjärven kaupungin monikulttuurisen työryhmän työskentelyyn. Myös Monikielisestä kirjastosta tilattavien siirtokokoelmien kieli- ja aineistovalikoimaan pyydetään ehdotuksia.

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Syksyllä 2016 hanketyöntekijä sekä kirjastoauto Iso Karhu kuljettajineen vieraili VOK:ssa sekä Pudasjärven kahden maahanmuuttajille suunnatun kotoutumiskoulutuksen oppitunneilla. Vierailuun kuului kirjastopalvelujen esittelyä ja mahdollisuus tutustua kirjastoautoon. Lisäksi halukkaille tehtiin kirjastokortteja.

Maahanmuuttajien lukutaidon edistämisen lisäksi hankkeessa haluttiin kehittää kantaväestön medialukutaitoa sekä edistää kulttuurien välisiä kohtaamisia. Kriittisen lukutaidon kehittymistä tukee hyvä medialukutaito eli pääsy mediaan, sisällön arvioimisen ja ymmärtämisen taito sekä viestintään osallistumisen taito. Viimeksi mainittua osallistumisen taitoa edistettiin 30.11.2016 - 8.3.2017 toteutetussa Tietsikka-infossa: keskiviikkoisin klo 9.30-13.30 tarjottiin matalan kynnyksen neuvontaa tietotekniikan ja internetin käytössä. Neuvonta toteutettiin yhteistyössä hanketyöntekijän sekä 4H-yhdistyksen työntekijän kanssa.

Suoraan kriittistä lukutaitoa lisäämään suunniteltiin neljän tapaamiskerran Onko tämä totta? -tapahtumasarja yhdessä kansalaisopiston tuntiopettajan kanssa. Perusajatuksena oli esitellä osallistujille valeuutisilmiötä, käydä yhdessä läpi valeuutisten tuntomerkkejä sekä soveltaa niistä luotua työkalupakkia nettisivuihin ja -julkaisuihin, joita osallistujat olisivat ehdottaneet. Tapahtumasarja oli tarkoitus järjestää myös sivukylillä, mutta osallistujien puutteen vuoksi tapahtumia ei pystytty toteuttamaan. Ehkä ajankohta tämäntyyppiseen koulutukseen oli liian varhainen pienehkön paikkakunnan väestölle, sillä hankkeen toteuttamisen jälkeen vastaavia tapahtumakokonaisuuksia on järjestetty muualla Suomessa. Vaikka tapahtumat eivät toteutuneet, valmisteluvaiheessa tehtyä sisältöä voidaan hyödyntää myöhemmin.

Kohtaamisia kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken järjestettiin monella tapaa. Hankkeen puitteissa Elävä uskonto- ja kulttuurikirjasto -tapahtuman järjestämiseen Pudasjärven kirjastossa 20.3.2017, yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ESIKOTO-hankkeen kanssa. Tapahtuma toteutettiin Elävän kirjaston periaatteita noudattaen. Paikan päällä asiakkaiden lainattavissa oli seitsemän ”elävää kirjaa”: arabi, muslimi, kristitty pappi, taiteilija, vastaanottokeskuksen työntekijä, turvapaikanhakija sekä lestadiolainen äiti. Tapahtuma oli positiivinen kokemus niin järjestäjien, elävien kirjojen kuin lainaajienkin mielestä. Lainaajia oli noin 30 ja tässä joukossa oli myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti käy kirjastossa.

14.2.2017 järjestettiin Selkokeskuksen valtakunnallisen Minä luen sinulle –kampanjan lukuhetkiä, joissa joukko kotoutumiskoulutuksen opiskelijoita vieraili paikallisessa palvelukodissa ja työkeskuksessa. Vierailun aikana opiskelijat lukivat ääneen kehitysvammaisille suomenkielisiä, etukäteen valittuja tekstejä. Myös tämä tapahtuma oli onnistunut, ja hyvää palautetta saatiin sekä lukijoilta että kuulijoilta.

Yhdessä Maaseudun Sivistysliiton, Pudasjärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Tyrnävän kunnan hallinnoiman Hyvän mielen paikat -hankkeen kanssa suunniteltiin keväälle 2017 draamakerho Tarinaämpäri, jonka ajatuksena oli edistää leikin ja taiteen keinoin kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Draamakerhon ohjaajaksi palkattiin ilmaisutaidon ammattilainen. Kerhoon etsittiin kantasuomalaisia osallistujia lehtimainoksilla, julisteilla ja esittelytilaisuuksilla, ja heitä osallistui kerhoon muutama. Pääosin draamakerhon osallistujat koostuivat maahanmuuttajista. Osallistujat edustivat laajaa ikähaarukkaa (16 - 43 -vuotiaita) ja viiden eri maan kulttuureja. Kulttuurien välisiä kohtaamisia kerhon myötä tulee tapahtumaan jatkossa laajassa mittakaavassa, sillä draamakerholaisten tarinoista muokataan teatteriesitys. Kevään 2017 aikana ryhmät kokoontuivat kaikkiaan 12 kertaa. Draamakerho jatkui Lukutaitoa vasta-alkajille, monilukutaitoa edistyneille -hankkeen loppumisen jälkeen Pudasjärven kaupungin muiden toimijoiden ja hankkeiden yhteistyönä.

Hanketyöntekijä osallistui myös maahanmuuttotyötä tekevien kirjastojen verkostotyöskentelyyn. Oulun kaupunginkirjaston hallinnoiman Kirjasto kotouttamisen tukena -hankkeen työntekijän kanssa työstettiin palveluiden kehittämistä maahanmuuttajille soveltuviksi, ja lisäksi hanketyöntekijä osallistui Helsingissä Pasilan kirjastossa 6.2.2017 järjestettyyn hanketyöntekijöiden tapaamiseen ja yhteistyöpäivään.

Jatkotoimenpiteet: 

Elävä kirjasto –tapahtuman järjestämistä jatkettiin Pudasjärvellä, ja seuraava tapahtuma järjestettiin keväällä 2018. Myös Minä luen sinulle -kampanjan lukuhetkiä järjestettiin uudemman kerran ystävänpäivänä 2018.

Draamatyöpaja Tarinaämpärin toiminta jatkui Pudasjärven kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä, ja tuotoksena on teatteriesitys ”Pudasjärvi U.F.O.”. Sen käsikirjoitus on koostettu draamatyöpajaan osallistuneiden henkilöiden tarinoista, ja esityksen valmisteluissa maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamiset ovat tapahtuneet luonnollisella tavalla esimerkiksi käsikirjoittamisen, esiintymisharjoittelun, lavastuksen ja puvustuksen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Pudasjärvi U.F.O.:n esityksiä nähdään Pudasjärvellä 26.2. – 4.3.2018.

Tietsikka-info on jatkunut kirjaston hankkeen loppumisen jälkeen 4H-yhdistyksen toimintana kirjaston yhteydessä sijaitsevan Hyvän mielen paikan tiloissa.

Kielikeidas-osaston esittely on helpottanut kirjaston esittelyä maahanmuuttaja-asiakkaille. Samoin uudistetut opasvideot ja selkoesitteet ovat apuna kirjaston palveluita esiteltäessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 158
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 068
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
27kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
384henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
62henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.