Lukutaitoa yhteistyöllä - Lasten kirjastopalveluiden kehittäminen Alajärvellä ja Vimpelissä
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Alajärven kaupunki/Alajärven kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 7, PL 28
62901
Ansvarsperson : 
Tarja Kyrönlahti
Telefonnummer : 
040-1836125
E-post : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot: Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan lasten ja erityisesti 3-4 luokkalaisten poikien lukemisen edistäminen sekä kirjallisuuden saavutettavuus että samalla taata kaikille alakouluikäisille oppilaille tasa-arvoiset ja tasalaatuiset kirjastopalvelut. Tämä saavutetaan koulujen välisellä, että koulujen ja kirjaston välisellä entistä kiinteämmällä yhteistyöllä. Päämääränä on luoda suunnitelma tuleville yhteistyön toimenpiteille, joilla toiminta saadaan jatkumaan ja kehittymään.
Edellä olevaa tarkoitusta varten kirjastoautoapalveluja kehitetään ja monipuolistetaan sekä kirjastoauton käyttöä ja jalkautumista edistetään ja lisätään erityisesti alakouluille. Tavoitteena olisi kehittää kirjastoauton toimintaa niin, että se olisi kiinteänä osana koulujen sekä koulujen ja kirjaston välillä. Kirjastoauton tarkoituksena on profiloitua myös yhtenä kouluilla järjestettävänä tapahtumapaikkana sekä lukemisen edistämisen konkreettisena paikkana.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Yhteistyösuunnitelma tulevista toimenpiteistä koulujen ja kirjaston kesken. Toteutuneet tapahtumat. Osallistujat.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan lasten ja erityisesti 3-4 luokkalaisten poikien lukemisen edistäminen sekä kirjallisuuden saavutettavuus että samalla taata kaikille alakouluikäisille oppilaille tasa-arvoiset ja tasalaatuiset kirjastopalvelut. Tämä saavutetaan koulujen välisellä, että koulujen ja kirjaston välisellä entistä kiinteämmällä yhteistyöllä. Päämääränä on luoda suunnitelma tuleville yhteistyön toimenpiteille, joilla toiminta saadaan jatkumaan ja kehittymään.
Palkataan kolmeksi (3) kuukaudeksi projektityöntekijä, joka kiertää kaikki ala-asteet ja kartoittaa koulukirjastojen aineistot ja miten tätä aineistoa voitaisiin käyttää hyödyksi kaikissa Alajärven ja Vimpelin alakouluissa. Selvitetään, että olisiko ko. materiaalia mahdollista ottaa kirjaston tietokantaan ja huolehtia ko. aineiston logistiikasta/kierrätysmahdollisuudesta. Näin yksittäiset sarjat pääsisivät hyötykäyttöön kiertäessään ympäri kouluja. Mahdollisesti tulevaisuudessa kirjasto huolehtisi uusien sarjojen hankkimisesta sivistystoimen sille maksaman rahoituksen turvin. Tällä tavalla olisi mahdollista tehdä suunnitelmallista kokoelmapolitiikkaa.
Edellä olevaa tarkoitusta varten kirjastoautoapalveluja kehitetään ja monipuolistetaan sekä kirjastoauton käyttöä ja jalkautumista edistetään ja lisätään erityisesti alakouluille. Tavoitteena olisi kehittää kirjastoauton toimintaa niin, että se olisi kiinteänä osana koulujen sekä koulujen ja kirjaston välillä. Kirjastoauton tarkoituksena on profiloitua myös yhtenä kouluilla järjestettävänä tapahtumapaikkana sekä lukemisen edistämisen konkreettisena paikkana.
Lukemisen edistäminen nivotaan kahden teeman ympärille: kirjastoauto ja kirjailijavieras.
Kirjailija vierailisi ala-asteen kouluilla kirjastoauton mukana. Pienillä kouluilla oppilaat pääsisivät kuuntelemaan kirjailijaa kirjastoautoon, isommilla kouluilla kirjailija tulisi luokkaan. Kirjastoauton roolin lisääminen siten, että Lehtimäellä ja Vimpelissä voisi olla tapahtumapäiviä jolloin kirjastoauto kävisi kouluilla. Alajärven alakouluilla auto voisi olla kauemmin koulujen pihassa. Auton ja myös kirjaston henkilökunnan toimesta kouluille toimitetaan kirjakasseja ja kirjasarjoja. Tarjottava luettava olisi mahdollisimman helppoa, että oppilaat innostuisivat ”ahmimaan” kirjoja. Huomio kirjan sisältöön. Järjestetään kirjavinkkausta ja kaverivinkkausta. Lukukoirien ja lukuponin vierailuja kouluilla.
Yhdessä tehden olisi mahdollista välttää turhaa päällekkäisyyttä hankinnoissa, lukemisen edistämisessä kuin tapahtumien järjestämisessäkin.

Samarbetspartner/s: 
Alajärven kaikki alakoulut sekä Vimpelin Aapiskujankoulu ja yhteiskoulu
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 370
Egen finansiering: 
€2 600
Budget sammanlagt: 
€12 970
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000