Luo tili ja kirjaudu
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heinolan kirjaston kuva-arkisto
Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 849 3620
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mirja Sipilä
Puhelin : 
0447976842
Sähköposti : 
mirja.sipila@heinola.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoite

Edistää kansalaisten tietoteknisiä ja verkkoasiointitaitoja. Innostaa omatoimiseen oppimiseen ja rohkaista sähköisten palvelujen käyttöön.

Perustelut

Hallituksen kärkihanke on digitalisoida julkiset palvelut. Kansalaisten palvelut siirtyvät kiihtyvällä vauhdilla verkkoon omatoimisesti hoidettaviksi. Digitalisaation eteneminen muuttaa myös ihmisten  arkielämää ulottumalla esimerkiksi kaupankäyntiin, matkustamiseen, tiedonhankintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tarvitaan taitoja käyttää laitteita sekä kykyä etsiä, löytää ja käyttää sähköisiä palveluja. Uusia käytäntöjä joutuvat opettelemaan kaikki.

Heinolan kirjastossa vuosina 2014 – 2015 käynnissä olleen Tietotekniikkaa senioreille –hankkeen avulla järjestettiin tietokoneen ja tabletin käytön peruskursseja sekä tablettineuvontaa ja verkkopalvelujen esittelyjä. Kiinnostus kursseja ja opastusta kohtaan oli valtavaa. Myös tietoisuus siitä, että kirjastosta saa neuvoja ja ohjausta tietotekniikkaan  ja verkkopalveluihin liittyen on lisääntynyt merkittävästi.

Kirjasto on vastannut asiakkaidensa tarpeisiin parhaansa mukaan tarjoamalla laitteisiin, ohjelmiin ja sähköisiin palveluihin liittyvää opastusta asiakaspalvelutyön lomassa.  Aikaa vieviä tilanteita varten on voinut varata ajan henkilökohtaista opastusta varten. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, koska tarvittavia ohjaustaitoja on vain muutamalla. Opastusajat on varattu kuukausiksi eteenpäin.

Haluamme lisätä omaa tietämystämme laitteista ja verkkopalveluista, kehittää ohjausvalmiuksiamme sekä kokeilla monipuolisia tapoja tuottaa opastusta. Aiempien hankkeiden (Tietotekniikkaa senioreille ja Mobiilit apuun tiedonhakuun) yhteydessä on hankittu opetukseen tarvittavia välineitä: kannettavia tietokoneita, tabletteja, dataprojektori sekä dokumenttikamera.

Toteutus

 

 1. Syvennetään henkilökunnan osaamista laitteiden ja verkkopalvelujen käytössä sekä ohjaamisessa hankkimalla koulutusta kaikille (= 12 henkilöä).

  Kurssimaksut 1850 €, matkakorvaukset 450 €

 2. Järjestetään yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston Mediapajan kanssa asiakkaille tietoiskuja ja lyhyitä teemakursseja laitteista ja verkkopalveluista (esimerkiksi tabletit, sähköposti, pilvipalvelut, terveyteen liittyvät verkkopalvelut, tiedonhaku…)
  - syksy 2016 5 kertaa (á 2 tuntia)
  - kevät 2017 5 kertaa
  - syksy 2017 5 kertaa

  Kansalaisopiston palkkio 2400 €, omarahoitus 270 €
   

 3. Järjestetään säännöllistä, ohjattua harjoittelua tabletin tai tietokoneen käytössä. Tarjotaan mahdollisuus käydä kysymässä apua tietotekniikan ja internetin käytön ongelmissa tai harjoittelemassa laitteen käyttöä ohjaajan opastuksella.
  - syksy 2016 8 kertaa (á 2 tuntia)
  - kevät 2017 8 kertaa
  - syksy 2017 8 kertaa

  Ohjaukset järjestetään täysin omin voimin, omarahoitus 870 €
   

 4. Laajennetaan syksyllä 2015 käynnistetty ePiste MiniSurfiksi, eli kirjaston omien e-aineistojen ja verkkopalvelujen esittelyn lisäksi kutsutaan muitakin toimijoita (1 tai 2 kerrallaan) esittelemään palvelujaan (Verotoimisto, pankit, Poliisi, Kela, Terveyskeskus jne). 
  - syksy 2016 3 kertaa (á 2 tuntia)
  - kevät 2017 3 kertaa
  - syksy 2017 3 kertaa

  Omarahoitteinen, 450 €
   

 5. Järjestetään perinteinen SeniorSurf -tapahtuma laitteiden ja verkkopalveluiden esittelyineen sekä asiantuntijaluentoineen lokakuussa 2016 ja 2017. Aiemmissa SeniorSurfeissa on ollut 8 - 9 esittelystandia ja 300 - 400 kävijää. Kehitetään konseptia toiminnallisemmaksi.

  Luentopalkkiot ja matkakorvaukset 400 €, omarahoitus 770 €

 

Lisäksi tarvitaan rahoitusta tiedottamiseen. Paikallislehti on ylivoimainen tiedotuskanava erityisesti seniori-ikäisille.
                           - syksy 2016 2 ilmoitusta
                           - kevät 2017 2 ilmoitusta
                           - syksy 2017 2 ilmoitusta 

         Ilmoituskustannukset 1200 €

 

 

 

 

 

 

 

 


Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Heinolan kansalaisopisto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paikalliset pankit, Kela, Heinolan kaupungin hallintokunnat, Verohallinto, Poliisi

Aiemmat hankkeet: 

Tietotekniikkaa senioreille (Heinolan kirjaston hanke 2014 - 2015)

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 360
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi