Luonnonkirjaa lukemassa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Stock.XCHNG
Pyhäjoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Ruukintie 1
86100
Kirjaston puhelin : 
040 359 6171
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pyhajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pyhjo
Y-tunnus : 
0189127-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Heikki Lahnaoja
Puhelin : 
040 359 6170
Sähköposti : 
heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on innostaa lukemaan, keskustella ekologisista asioista ja tuoda kirjailijavieras kouluille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavieras, keskustelut

Kuvaus : 

Oulaisten, Pyhäjoen ja Merijärven edellisessä yhteisessä lukuhankkeessa kiinnitettiin huomio hyvään käyttäytymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Nyt kohdistetaan katse ympäristöömme. Hankkeen tarkoituksena on innostaa lukemaan, keskustella ekologisista asioista ja tuoda kirjailijavieras kouluille.

Ekologiset asiat ovat yhä tärkeämpiä, vaikka lastenkirjallisuus onkin käsitellyt niitä kautta aikain. Hankkeemme on esimerkiksi lainannut nimensä Immi Hellénin runosta vuodelta 1927.

Vaikka kierrätys alkaa olla arkipäivää, suomalaisten ekojalanjälki on maailman suurimpia. Hankkeessa voidaan kiinnittää huomiota myös elinympäristömme muutokseen. Miten vaikka Pyhäjoen Hanhikivellä käynnistyvä ydinvoimalan rakennustyömaa syksyllä 2012 näkyy ja vaikuttaa?

Muutos lähtee lapsista. Kirjaston on kuntalaisten yhteisenä areenana kannustettava kestävään kehitykseen. Kaikkea ei tarvitse ostaa, voi myös lainata.

Ennen kirjailijavieraan saapumista opettajat ja kirjaston henkilökunta avaavat aihepiiriä ja tutustuttavat lapset kyseisen kirjailijan teoksiin. Koska hankkeessa on mukana kolme erikokoista kuntaa, kunkin kunnan koulut ja kirjastot voivat hoitaa tämän parhaaksi katsomallaan tavalla. Foorumina voi olla vaikka nettisivusto, ryhmätyöpaja kirjastossa tai vinkkaus luokissa - pääasia että kirjat tulevat tutuiksi.

Sopiva kirjailijavieras esiintyy alakoulujen kaikille luokille. Koska aihepiiri ja kirjailijan kirjat ovat jo tuttuja, kirjailijan tapaaminen on todellinen elämys koululaisille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Oulaisten kaupunginkirjasto / Inga Petäjäsoja, Merijärven kunnankirjasto / Tuula Alin-Biari Musafiri, Oulaisten alakoulut, Merijärven alakoulut, Pyhäjoen alakoulut

Aiemmat hankkeet: 

Kasvotusten ja kirjan kanssa -hanke yhdessä Merijärven ja Oulaisten kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

- Yhteistyötä tehtiin tehokkaasti kirjaston henkilökunnan, opettajien, oppilaiden ja kirjailija Reetta Niemelän ja ammattiesiintyjä Katariina Tenhusen kanssa.

- Kirjailijavierailun suunnitteluun ja valmisteluun osallistui ryhmä opettajia. Koulut ja oppilaat olivat valmistautuneet ja sopivasti orientoituneet kirjailija Reetta Niemelän tuloon. Lapset saivat kohdata lasten mielipiteistä kiinnostuneen kirjailijan.

- Oulaisten kaupunginkirjastolla henkilökunta suunnitteli luontoaiheisen vinkkauskiertueen, jonka lukuharrastusta edistävää vaikutusta tehostettiin heti kirjailijan vierailulla kouluissa.

- Lapset innostuivat lukemaan ja keskustelemaan ekologisista asioista sekä havainnoimaan elinympäristömme muutoksia.

- Kouluilla oltiin varauduttu istutuspäiviin kertaamalla kasvien elämää siemenestä alkaen. Istutusten yhteydessä jatkettiin keskustelua aiheesta.

- Luontoaiheinen sananjalkaseikkailu osallisti lapsia sadutuksen keinoin ottamaan paremmin huomioon lähimmäisen. Kirjailijavieraan kanssa lapset keskustelivat innolla ötökän oikeudesta elää.

- Tuloksena syntyi ihastuttavia kuvitettuja luontorunoja, jotka jaettiin yleisön nautittavaksi lehdistön ja kirjaston näyttelyjen muodossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tuettu hanke päättyi. Ainakin osa tätä projektia varten luetuista luontokirjoista jää vinkkausohjelmistoon. Kirjailijavieras, sananjalkaseikkailu ja esiintyjien sanoma jää pitkäksi aikaa lasten mieleen.

Lisätietoa: 

Luonnon kirjaa lukemassa -projektin aikana katseet kohdistettiin ympäristöömme Pyhäjokilaakson alavirralla Oulaisissa, Merijärvellä ja Pyhäjoella. Luonnon kirjaa lukemassa oli kirjastojen ja alakoulujen yhteistyöprojekti. Lapset innostuivat lukemaan ja keskustelemaan ekologisista asioista sekä havainnoimaan elinympäristömme muutoksia.

Pyhäjoella istutettiin siemeniä ja vinkattiin samalla luontoaiheisia kirjoja. Kouluilla luontoteema kietoutui opetukse ympärille; Saaren koululla istutettiin yrttejä ja Yppärissä järjestettiin luontopäivä, jolloin puhuttiin mm. kierrätyksestä.

Merijärvellä istutettiin kukansiemeniä, jotka jätettiin sitten koristamaan kirjastoa koulujen päättymiseen saakka. Merijärvellä toteutettiin myös kaksi perinnepäivää, jolloin vanhemmat ihmiset opettivat lapsille vanhan kansan taitoja.

Oulaisissa erityisesti Jokiraitin koulun Lehtopään ja Matkanivan oppilaita ja opettajia osallistui ansiokkaasti Luonnon kirjaa lukemassa -projektiin kevätlukukaudella 2013. Lapset tuottivat upeita sanataideteoksia. He kehittivät luovuuttaan kirjoittaen ja kuvittaen luontoaiheisia runoja.

Petäjäskosken kyläkoululla tehtiin vuodenaikakuvia (1-2 lk), luonto- ja eläinaiheisia runoja (3-4 lk), luonto- ja eläinaiheisia piirroskuvia (esikoululaiset), joissa oli aiheina muun muassa puu ja strutsi, silta yli virran ja auringonnousu. Matkanivan kyläkoulussa kuudesluokkalaiset tekivät hienot runokuvakollaasit. Lehtopään kyläkoululla tehtiin runokuvakollaaseja, joissa runosuoni saatiin sykkimään lukemalla Kissankäpälä-runoteosta. Ympäristöopin tunneilla etsittiin kevään merkkejä ja keskusteltu muuttolinnuista. Runokuvakollaaseja tehtiin ahkerasti (esim. Runovesi, Tikka nakuttaa ja Kettu hiljalleen vipittää). Lehtopään esikoululaiset kuvittivat opettajan runokirjoista hakemia runoja.Oppilaiden luontoaiheisia taideteoksia julkaistiin Pyhäjokiseutu-lehdessä sarjana. Matkanivan ja Lehtopään koulujen oppilaiden töistä koottiin näyttely Oulaisten kirjastolle. Runotaulut skannattiin ja niistä koottiin värikkäät runovihkot kiitoksena kouluille. Oulaisten kirjastolla on hieno ikkunakuva­taideteos, jonka aiheena on eksoottiset kalat omassa elinympäristössään.

Oulaisissa ennen kirjailijan vierailua Oulaisten kaupunginkirjaston kaksi kirjastonhoitajaa vinkkasivat 0 - 4. -luokkaryhmät Juho Oksan koululla ja kyläkouluilla. Vinkattavat kirjat valittiin Luonnon kirjaa lukemassa –aiheen mukaisesti. Kirjastonhoitajat Saija Satomaa ja Paula Luoto vinkkasivat 25 tuntia. Vinkkauksella tavoitettiin 506 oppilasta.

Kevään 2013 projektin osuus huipentui Milja- ja Tikkumäen talli -kirjoista tutun kirjailija Reetta Niemelän vierailuun Lukuviikolla huhtikuussa. Niemelä otti 0 – 4 -luokista koostuneen yleisönsä haltuun keskustelemalla ja kyselemällä luontoon liittyviä asioita. Niemelän empaattisen otteen ansiosta jokaisesta esityksestä kehkeytyi omanlaisensa. Niemelä koki lasten kanssa käydyt aidot keskustelut kiehtoviksi ja tärkeiksi: erilaiset ajattelutavat pääsivät esille keskustelussa. Reetta Niemelä ihasteli lasten runokollaaseissa näkyviä erityisiä ja omaperäisiä näkökulmia havainnoida luontoa.

Keväällä 2014 kirjavinkkari Katariina Tenhunen (Tmi Kirvinkkis) kävi vielä vetämässä 0 - 2 -luokille. vuorovaikutteisen Sanajalkaseikkailun, jonka teemana oli intiaanit ja luonnon suojelu. Lasten tehtävänä oli osallistua tarinankerrontaan ja välillä oli tehtäviä, joissa tunnistettiin mm. kasveja ja eläinten jälkiä. Lapset olivat todella haltioissaan, kun saivat kuunnella "oikeata" intiaanipäällikköä, jolla oli mukanaan taikarumpukin. Oulaisisten kirjastossa oli kerätty puolisen vuotta erilaisia roskia ja jätteitä, joiden lajittelusta käytiin hyvää keskustelua lasten kanssa. Lopuksi lapset saivat intiaanipäähineet palkinnoksi innokkaasta osallistumisesta. 

Aloituspäivämäärä : 
19/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 770
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 370
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 216
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 616
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
69kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 160henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 600