Luovuutta multimodaalisesti
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kankaistentie 5
51200
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla Siiskonen
Puhelin : 
0405241882
Sähköposti : 
ulla.siiskonen@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto yhdessä perusopetuksen kanssa opettelee multimodaalisen tavan esittää asioita. Tämä tarkoittaa erilaisten medioiden kuten kuvan, videon, äänen ja tekstin yhdistämistä sulavasti yhdeksi kokonaisuudeksi.
Hankkeessa toteutuvat koulun ja kirjaston yhteistyö, elinikäinen oppiminen, innovatiivisuus sekä kansalaisten ohjaaminen uuteen tieto- ja viestintätekniseen käytäntöön.
Hanke liittyy teemoihin monipuoliset lukutaidot, elinikäinen oppiminen sekä laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kirjaston ja koulun henkilökunnan osaamisen lisääntyminen, henkilökunnan koulutuksiin osallistumisen määrä
- kunnan nettisivuilla tai muulla kaikkien saavutettavissa olevilla sivuilla julkaistavien valmiiden julkaisuiden määrä

Kuvaus : 

Syksyllä 2018 hankimme laitteet ja opettelemme niiden käytön.
Keväällä 2019 kirjasto ja Äkryn koulu yhdessä aloittavat ensimmäisten julkaisujen tuottamisen.
Syksyllä 2019 julkaisutoiminta jatkuu ja mentorointia mahdollisesti kokeillaan.
Hankekauden aikana kirjaston henkilökunta ja Äkryn koulun opettajat ja oppilaat osallistuvat hankkeen toteuttamiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 675
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 523
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 228
Haettu muu avustus: 
€2 300
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi