Luovuutta multimodaalisesti
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kankaistentie 5
51200
Ansvarsperson : 
Ulla Siiskonen
Telefonnummer : 
0405241882
E-post : 
ulla.siiskonen@kangasniemi.fi
Projektets målsättning: 

Kirjasto yhdessä perusopetuksen kanssa opettelee multimodaalisen tavan esittää asioita. Tämä tarkoittaa erilaisten medioiden kuten kuvan, videon, äänen ja tekstin yhdistämistä sulavasti yhdeksi kokonaisuudeksi.
Hankkeessa toteutuvat koulun ja kirjaston yhteistyö, elinikäinen oppiminen, innovatiivisuus sekä kansalaisten ohjaaminen uuteen tieto- ja viestintätekniseen käytäntöön.
Hanke liittyy teemoihin monipuoliset lukutaidot, elinikäinen oppiminen sekä laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- kirjaston ja koulun henkilökunnan osaamisen lisääntyminen, henkilökunnan koulutuksiin osallistumisen määrä
- kunnan nettisivuilla tai muulla kaikkien saavutettavissa olevilla sivuilla julkaistavien valmiiden julkaisuiden määrä

Projektbeskrivning : 

Syksyllä 2018 hankimme laitteet ja opettelemme niiden käytön.
Keväällä 2019 kirjasto ja Äkryn koulu yhdessä aloittavat ensimmäisten julkaisujen tuottamisen.
Syksyllä 2019 julkaisutoiminta jatkuu ja mentorointia mahdollisesti kokeillaan.
Hankekauden aikana kirjaston henkilökunta ja Äkryn koulun opettajat ja oppilaat osallistuvat hankkeen toteuttamiseen.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 675
Egen finansiering: 
€3 523
Budget sammanlagt: 
€18 228
Övriga understöd som ansökts: 
€2 300
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000