Luumäen pääkirjaston näyttelytilan käytön kehittäminen liittämällä siihen kirjaston 2. kerroksen tilat nuorten näyttelyjä varten
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luumäen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 2
54500
Kirjaston puhelin : 
0407123525
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luumaki.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Lumku
Y-tunnus : 
Y-0162631-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anita Luokkanen
Puhelin : 
0407123526
Sähköposti : 
anita.luokkanen@luumaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Pääkirjaston näyttelytilan kehittäminen 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

tapahtumat ja osallistujat

Kuvaus : 

Pääkirjaston pieni näyttelytila on ollut aktiivisessa käytössä uusin kuukausittain vaihtuvin näyttelyin. Näyttelytilan kehittämistä on suunniteltu nuorien omilla näyttelyillä ja nuorten 2. kerroksen työskentelytilan kehittämisellä. Näyttelyjä elävöitetään pienillä tapahtumilla, joissa näytteilleasettajat ja katsojat yhdessä luovat uusia taide-elämyksiä. Hankkeen ajoittuminen ja kesto ovat puolitoista vuotta 2015 – 2016.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Luumäen pääkirjastossa on ollut vuosina 2013 ja 2014 Lappeenrannan maakuntakirjastosta Sarjakuvaklinikka, joka on ollut hyvin pidetty. Sarjakuvaklinikka on tehnyt hienon oman näyttelyn ja vaikuttanut siihen, että saamme pääkirjastoon keväällä 2015 Kymenlaakson opiston sarjakuvanäyttelyn. Kehitysnäkymät ovat siten hyvät.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Nuorille on järjestetty kaksi Ystävyyden puu-korttipajaa 25.1.2016 ja 23.1.2017. Molemmista on tehty näyttely yleisön nähtäväksi. Osallistujia on ollut 38 korttien tekijää. Joulukorttipajaa kokeiltiin 14.11.2016 ja se sai suosiota kolmelta nuorelta. Nuorten näyttely järjestettiin pääkirjaston 2. kerroksessa 5.4. - 28.4.2017. Näyttelytöiden tekemiseen osallistuivat kaikki Luumäen koulujen luokat. Näyttely saavutti suuren suosion, sillä näyttelyn vieraskirjaan kirjoitti nimensä 263 näyttelykävijää. Nuorten paja Linnoitus-päivänä 17.6.2017 tuotti suuren, omalle telineelle ripustetun maalauksen. Maalaus on ollut esillä pääkirjaston 2. kerroksessa juhannuksen jälkeiseltä viikolta lähtien. Huhtikuussa pidetystä näyttelystä ja Linnoitus-päivästä pajatyöskentelyineen on molemmista tehty videotaltiointi. Kahdesta videotaltioinnista on tehty yhteiskooste tarkoituksena saada hyvä dokumentti nuorten taiteentekemistä 2017. Näyttelykokemus halutaan myös taltioida tulevaa tila- ja toimintasuunnittelua varten. Nuorten paja järjestettiin erityisesti Nuorisovaltuustoa varten 10.10. ja 6.11.2017, yhteensä 11 osallistujaa. Pajatyöskentelyn jälkeen nuorisovaltuustolta pyydettiin lausunto kirjaston 2. kerroksen tilan kehittämisestä nuorten tarpeisiin. Nuorisovaltuuston lausunnossa kirjattiin tarve näyttelytilaan, joka on yleisön nähtävillä ja nuorten omaan tilaan, jonka tulee olla oma huoneensa. Nuorten mielestä 2. kerroksen varasto tulee remontoida nuorten omaksi tilaksi, jossa voidaan pelata lautapelejä ja konsolipelejä, jossa on riippumatto ja säkkituoleja, sillä nuoret haluavat myös rentoutua ja viettää aikaa yhdessä. Kirjasto ja koulu voivat järjestää piirustustapahtumia ja luokat voivat kilpailla näyttelytöillä. Nuorille on tärkeää, että vanhemmat ja oma lähipiiri pääsevät näkemään nuorten töitä kirjaston näyttelytiloissa. Nuorille pitää perustaa omat Fasebook-sivut, joiden kautta tieto tapahtumista ja näyttelyistä kulkee kirjaston ja nuorten välillä. Nuorisovaltuuston lausunto on hyvä lähtökohta nuorten kirjastotilojen kehittämiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nuorten näyttely 5.4.-28.5.2017 oli onnistunut kokemus siitä, että kirjaston 2. kerroksen tilat toimivat näyttelykäytössä hyvin. Nuoret, jotka oleskelevat kirjaston 2. kerroksen tiloissa arvostivat omaa näyttelyään ja vanhemmat sekä nuorten koko sosiaalinen piiri pääsi näkemään näyttelyn. Nuorten pajat pitivät yllä mielenkiintoa kirjastossa harrastamiseen, joten Nuorisovaltuustolta odotettiin ja saatiin hyvä asiantunteva lausunto, jonka avulla päästään nuorten tilojen kehittämisessä eteenpäin. Näyttely- ja Linnoituspajataltioinnit ovat hyvä, käyttökelpoinen lisä tulevaa kehitystyötä varten.

Jatkotoimenpiteet: 

2018 järjestetään kirjaston ja koulun yhteistyönä ainakin yksi suuri näyttely ja muutamia pienempiä näyttelyjä 2. kerroksen tilaan. Lautapelejä hankitaan kirjastoon lisää ja järjestetään peli-iltoja nuorille. Nuorten konserttia kokeillaan kirjastossa yhdessä nuorisotoimen kanssa. Nuoret/kirjasto Facebook-sivut perustetaan.
2019 järjestetään kirjaston käyttäjäkysely nuorille.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 234
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 234
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
52henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi