Mäntsälän kirjaston aineistot esille ja asukkaille tutuiksi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Mäntsälän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4 B
04600
Kirjaston puhelin : 
040 314 5376
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mantsala.fi
Y-tunnus : 
0129261-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Rantala
Puhelin : 
040 314 5375
Sähköposti : 
riitta.rantala@mantsala.fi
Kuvaus : 

Taustaa: Mäntsälän kirjaston varasto sijaitsee 1,5 km:n päässä kirjastosta ahtaissa kellaritiloissa. Varastoon on viety vuosien mittaan kirjoja ja AV-aineistoa, josta suuri osa on edelleen asiasanoittamatta. Tietyn kirjan voi löytää, jos asiakas muistaa kirjan nimen ja/tai tekijän. Aineisto on kyllä aikanaan viety kirjaston tietokantaan, mutta osa vain mitättömin nimitiedoin. Kaikkiaan varastossa on aineistoa yhteensä 16 148 kpl. Kirjaston pienten henkilöresurssien ja varaston etäisyyden vuoksi varastoaineistoa ei ole aikaisemmin ehditty käsittelemään. Näin on tultu tilanteeseen, jossa kirjaston tietovarantojen hallinta ei ole parhaalla mahdollisella tolalla, ei asiakkaan eikä henkilökunnan kannalta.

Kirjaston varastotila on lisäksi ahdas, sokkeloinen ja huonosti valaistu. Varasto tullaankin siirtämään tilavampaan ja lähempänä kirjastoa sijaitsevaan tilaan.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on käydä varastokokoelma systemaattisesti läpi, poistaa aineisto, jota ei enää kannata varastoida, ja asiasanoittaa aineisto, jolle edelleen on kysyntää niin Mäntsälän kuin Kirkes-alueen kirjastoissa. Aineiston läpikäynti on tarpeen myös, jotta luettelointitiedot olisivat yhteneväiset Kirkes-alueen muiden kirjastojen kanssa. Tavoitteena on myös tuoda arvokasta varastoaineistoa asiakkaiden saataville  esim. teemanäyttelyillä ja -esittelyillä.     

Hankkeen toisena tavoitteena on koko kirjaston aineistokokoelman sisältöjen esilletuonti ja markkinointi kohderyhmittäin yhdistyksille, seuroille, järjestöille ja muille toimijoille.  Tarkoitus on ottaa yhteyttä eri toimijoihin, koota heitä varten aineistopaketteja ja esitellä niitä kohderyhmittäin. Tällaiseen ”etsivään työhön” ja sitä kautta myös asiakaskunnan laajentamiseen nykyiset henkilöresurssit eivät ole riittäneet. Tavoitteena on lisäksi, että alkupanostuksen jälkeen yhteistyö sidosryhmien kanssa jatkuu ja  kirjaston palvelutoimintaa uudistetaan jatkossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kokonaisuutena hankkeen avulla pyritään tuomaan kirjaston aineistot ja niiden sisällöt Mäntsälän asukkaille paremmin tiedoksi sekä vaikuttamaan kirjaston näkyvyyteen kunnan peruspalvelujen tuottajana.

Hankeen toteutus ja aikataulu

Kirjastoon palkataan sijaiseksi kirjastonhoitaja koko hankkeen ajaksi. Tällöin henkilökunta voi paneutua pitkäjänteisesti paljon aikaa vievään varastoaineiston läpikäyntiin. Kun uusi varastotila saadaan, tehdään samalla varaston siirto uuteen paikkaan.

Hankkeen toisessa vaiheessa otetaan yhteyttä yhdistyksiin ja muihin toimijoihin, kuullaan heidän toiveitaan, kootaan heidän tarpeisiinsa soveltuvia aineistopaketteja ja esittellään niitä. Samalla luodaan toimijoiden kanssa yhteistyömuodot niin, että eri toimijat voivat tulevaisuudessa osallistua kirjastopalvelujen parantamiseen. Em. sijainen vapauttaa henkilökuntaa tekemään tätä työtä.

Syys-joulukuu 2012

Varastoaineiston läpikäynti, poistotyö, asiasanoitus ja siirto uuteen varastotilaan.

Tammi-toukokuu 2013

Yhteydenotot yhdistyksiin ja muihin toimijoihin,  aineistopakettien markkinointi ja esittely. Luodaan pohja jatkuvalle yhteistyölle kirjaston ja eri toimijoiden välille.

Kustannukset

Kustannukset muodostuvat kirjastonhoitajan palkkauksesta, henkilökunnan työpanoksesta, matkakustannuksista, tarjoiluista sidosryhmille, ja esittelymateriaaleista.

Aiemmat hankkeet: 

Ei tiedossa.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€24 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi