Maaginen Pohjanmaa - vinkit ja vinkkari lentoon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vaasan kaupunginkirjaston valokuvat, kuvaaja Susanna Saari
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
06-325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Rinta-Valkama
Puhelin : 
06-325 3545
Sähköposti : 
minna.rinta-valkama@vaasa.fi
Kuvaus : 

Tausta

Pohjanmaan seutukirjastoselvityksessä (2011) sekä koulukirjastokeskusraportissa (2014) on noussut vahvasti esiin tarve pedagogisen työn ja aivan erityisesti kirjavinkkauksen kehittämiselle maakunnan alueella. Maakunnan kaikissa kirjastoissa ei riitä resursseja kirjavinkkaukseen molemmilla kotimaisilla kielillä. Paikallisen työn tueksi kaivataan maakunnallista pedagogista informaatikkoa.

Lasten ja nuorten lukeminen on vähentynyt ja lukutaito heikentynyt huolestuttavasti. Kirjastojen pedagogiselle työlle ja lukemaan innostamiselle on siis tilausta. Kirjastolla ja koululla on uuden opetussuunnitelman myötä mahdollisuus suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jonka keskiössä ovat monilukutaito ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kirjastojen pedagoginen työ ja erityisesti kirjavinkkaus tasapuolisesti koko maakunnan alueella molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tiivistää maakunnan kirjastojen sisällöllistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tarjota lisäresursseja maakunnan kirjastojen pedagogiseen työhön, rohkaista ja kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa kirjavinkkaukseen ja turvata toiminnan jatkuminen.

Toteutus

Hanke aloitetaan järjestämällä maaginen lukemaan innostamisen kiertue maakunnan yläkouluissa. Kiertueen tavoitteena on innostaa 7-luokkalaisia lukemaan kirjoja. Kiertue-esityksen suunnittelee ja toteuttaa taikuri, joka leikkisällä ja humoristisella tavalla tuo esiin lukemisen hyviä puolia. Esityksessä käytetään taikuuden, komiikan ja draaman keinoja. Kiertuetta on alustavasti suunniteltu taikuri Robert Jägerhornin kanssa.

Hankkeeseen palkataan vuoden ajaksi pedagoginen informaatikko, joka toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnan kirjastojen kanssa. Informaatikko käy kouluilla vinkkaamassa tai ottaa koululaisryhmiä vastaan kirjastossa, mutta käytännön järjestelyistä huolehtii aina vastaanottava kirjasto, jonka työntekijä osallistuu vinkkauksiin benchmarking-hengessä. Pedagoginen informaatikko osallistuu kirjastojen pedagogisen työn suunnitteluun uuden opetussuunnitelman pohjalta.

Hankkeen aikana kartoitetaan maakunnan kirjastojen pedagogisen työn ja erityisesti kirjavinkkauksen nykytila ja selvitetään vaihtoehdot toiminnan tasapuoliseksi organisoimiseksi tulevaisuudessa. Maakunnan kirjastohenkilöstön erityisosaaminen (esim. kirjavinkkaus, elämykselliset satutuokiot) kartoitetaan ja selvitetään mahdollisuudet hyödyntää osaamista koko maakunnan alueella.

Pedagoginen informaatikko tuottaa kaksikielistä teema- ja vinkkimateriaalia lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuudesta ja jakaa sitä Sivupiirin ja Sidospårin kautta. Informaatikko myös kokoaa yhteen maakunnan kirjastoissa tuotettua teema- ja vinkkimateriaalia. Pedagoginen informaatikko kokoaa kirjavinkkarin työkalupakin ja järjestää tarvittaessa koulutusta aiheesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maakunnan kirjastot
Aiemmat hankkeet: 

Koulukirjastokeskus

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toteutukseen voidaan käyttää maakuntakirjastoavustusta.

 
okm
avi