Maahanmuuttajat kirjaston ja taiteen käyttäjinä ja kuluttajina
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiitun tie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
044-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-438 4570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Kuvaus : 

Lapuan kaupungissa  asuu noin 250 maahanmuuttajaa . Maahanmuuttajat edustavat Lapualla 15 eri kansallisuutta.  Suuria maahanmuuttajaryhmiä ovat venäläiset ja unkarilaiset, jossain määrin virolaiset. Lapualla  maahanmuuttajat pyritään kotouttamaan yhteiskuntaan. On olemassa tehokkaat kotouttamissuunnitelmat, opistot järjestävät kielikoulutusta, koulut ottavat ulkomaalaista alkuperää olevat koululaiset tehokkaasti haltuun.

Kulttuuritoiminnan esittely maahanmuuttajille on jäänyt  sivurooliin. Esimerkiksi omaehtoiset mahdollisuudet opiskella  suomen kieltä ovat vähissä. Mahdollisuuksia omaehtoiseen opiskeluun ja varsinkaan kielen opiskeluun ei ole. Kirjasto on jäänyt materiaalin tuottajaksi, minään erityisenä ryhmänä maahanmuuttajat eivät kirjastossa näy.

Yhteinen aikomuksemme on luoda Vanhan Paukun kulttuurikeskuksesta paikka, jonka saavutettavuus ja esteettömyys on aukotonta kaikille,  myös maahanmuuttajille.

Tähän pyritään tekemällä tutuksi niin suomalaista taidetta kuin  suomalaisen kirjaston käyttöäkin esittelemällä toiminnot  maahan muuttajien omilla kielillä sekä visuaalisesti.

Lapuan kirjastoilla ei ole käännettyjä esitteitä, eikä yhtenäistä keinoa tavoittaa maahan muuttajia muuten kuin yksittäisinä asiakkaina. Taidemuseo Vanhassa Paukussa painii samankaltaisissa ongelmissa.

Hankesuunnitelmamme mukaan opiskelupiste kirjastossa tarjoaa mahdollisuuden  opiskella suomen kieltä  itsenäisesti ja rauhassa. Tarvitsemme erillisen tietokoneen  ja  myös soveltuvan tietokonepöydän. Poikkeuksellisesti kirjasto hakee rahaa myös pöydän hankintaan , sillä ensi vuoden säästöpaineissa kirjaston kalustoraha väheni minimiin.  Ei ole rahaa kuin välttämättömimmän korjaamiseen.

Kesällä 2013 järjestetään Antti Ojalan taidenäyttely Lapuan taidemuseossa. Taidenäyttelystä tehdään esite, jossa maahanmuuttajalapset ja alueella tilapäisesti olevat Liuhtarin koulun oppilaat  kertovat , miten he taidenäyttelyn näkevät ja kokevat. Esite myös tekstitetään suomeksi, käännetään englanniksi, venäjäksi ja unkariksi. Esite myös painetaan. Näyttelystä tehdään  video, jossa lapset esittelevät taidenäyttelyn teoksia omilla kielillään. Video tekstitetään eri kielille ja upotetaan kotisivuille, mahdollisesti youtubeen, sekä valmistetaan näyttelyesitteen liitteenä dvd-levyksi.

Näyttelyn loppuessa järjestetään  yhteinen kulttuurien kohtaamistapahtuma kirjastossa.  Tapahtumassa esitellään eri  kansallisuuksien kirjallista kulttuuria , taidetta  ja musiikkia. Tapahtuman pääesiintyjä olisi tunnettu maahanmuuttaja esim. vuoden pakolaisnainen tai vastaava.

Lapuan kaupunginkirjaston uudet esitteet käännetään englanniksi, venäjäksi ja unkariksi. Kuvataan kirjastonkäytönopetusvideo, joka tekstitetään em. kielille ja  valmistetaan dvd-levyksi, jota jaetaan uusille maahanmuuttaja-asiakkaille. Lapuan kaupunginkirjastoon perustetaan kielen opiskelupiste. Maahanmuuttajia ajatellen pääosassa on suomen kielen opiskelu, mutta myös muiden kielten aineistot sijoitetaan opiskelupisteen lähettyville.  Käsikirjaston parvelle sijoitetaan uusi tietokone, johon asennetaan tarvittava aineisto.

Tarvittavan aineiston kirjasto hankkii itse, sekä maksulliset että maksuttomat aineistot.

Kirjastonkäytönopetus- / esittelyvideon tekoon  sisältyy  sisällön ja rakenteen suunnittelu, kuvausjärjestelyt videoiden kuvaaminen leikkaus, editointi, masterointi,videon optimointi verkkokäyttöön ja siirto palvelimelle, videon optimointi dvd-käyttöön. Myös  dvd-levyjen tarjouspyynnöt, tilauksen tekeminen, levyn kannen suunnittelu ja toteutus ja  videon valmistaminen  dvd:ksi  (200 kpl), videon kääntäminen kolmelle kielelle  

 Kirjaston aikuisten ja lasten esitteiden käännetään englanniksi, venäjäksi ja unkariksi, ja painatetaan

Kuvaustyöt suoritetaan kirjaston välineillä ja kalustolla (videokamera, ohjelmat,tietokone)

Taidenäyttelyvideon tekeminen vaatii myös edellä mainitut toimenpiteet ,dvd:tä valmistetaan 25 kpl.                  

Taidenäyttelyesitteen suunnittelu, tekeminen ja painatus, käännökset  sisältyvät hankkeeseen. Lapuan taidemuseo hakee avustusta omalta taholtaan omaan osuuteensa.

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lapuan kaupunginkirjasto, Lapuan taidemuseo

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke aloitettiin tutustumalla muissa kirjastoissa toteutettuihin hankkeisiin, suunnittelua jatkettiin oman kirjaston henkilökunnan kesken sekä Lapuan Taidemuseon henkilökunnan kanssa. Osallistuttiin maahanmuuttaja-aihetta käsitteleviin seminaareihin Lapualla, Seinäjoella ja Kauhavalla. Ensi vaiheessa käännettiin, taitettiin ja painatettiin englannin-, venäjän- ja vironkieliset esitteet ja  lainaajaksi-ilmoittautumislomakkeet. Nyttemmin esite on käännetty myös italiaksi, espanjaksi, ruotsiksi, saksaksi, puolaksi ja ranskaksi. Kirjastoon hankittiin Suomen kielen opiskeluun tarkoitettua  aineistoa (kirjat, pelit, äänitteet).  Hankittiin myös kielen opiskeluun tarkoitettu kannettava tietokone, jonka voi lainata käyttöönsä tarpeelliseksi ajaksi .

Kirjaston kieliaineisto järjestettiin uudelleen siten, että vanhentunutta aineistoa poistettiin ja kaunokirjallisuus yhdistettiin ko. kielen yhteyteen.  Suomen kielen opiskeluaineistolle varattiin aiempaa enemmän tilaa ja se erotettiin muusta suomen kielen aineistosta. Samaan yhteyteen sijoitettiin maahanmuuttajille suunnattua kirjallisuutta sekä viihtyisä istuinryhmä.

Lapualla on jo kolmena vuotena toteutettu kansainvälinen ilta maahanmuuttajille.  25.11.2014 toteutettiin, yhdessä eri lapualaisten toimijoiden kanssa, maahanmuuttajille ja suomalaisille kansainvälinen ilta  Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa. Illan aluksi  vieraat tutustuivat Lapuan Taidemuseoon, ja Teemu Mäen taidenäyttelyyn. Taidemuseossa myös julkistettiin tämän hankkeen tuloksena syntynyt julkaisu Taide yhteinen kielemme, jossa lapualaiset maahanmuuttajalapset kuvaavat, miten he kokevat taiteilija Antti Ojalan näyttelyn teokset. Tähän Lapuan kulttuuritoimella oli oma hankerahansa.  Taidemuseon jälkeen  siirryttiin kirjastoon ja vieraille esiteltiin kirjaston palveluita ja kielen opiskeluun tarkoitettua aineistoa. Kirjasto oli kutsunut tilaisuuteen vieraaksi juoksija, satusetä Wilson Kirwan. Wilson Kirwa esiintyi päivällä yläkoulun oppilaille, kaksi ryhmää, yhteensä 140 oppilasta. Illalla hän piti kaksi satutuokiota ja esiintyi vielä illemmalla aikuisille kertoen muutostaan ja kotoutumisestaan Suomeen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto sai osaltaan lapualaisia maahanmuuttajia kirjastoon yhtä aikaa, noin 50 aikuista ja 10 lasta. He tutustuivat kirjaston mahdollisuuksiin ja toivottavasti myönteisen mielikuvan kirjastosta. Illan tuloksena tehtiin uusia kirjastokortteja.

Suurin vaikutus on kirjaston kieliaineiston uudelleen järjestämisellä sekä mahdollisuudella opiskella kieltä / kieliä omatoimisesti kaikessa rauhassa sille varatussa tilassa kirjastossa. Saimme eri kielille käännetyt kirjastoesitteet käyttöön.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto jatkaa kieltenopiskelupisteen kehittämistä sekä uudella aineistolla että perustamalla keskustelupiirin, jossa maahanmuuttajilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä harjoitella puhekieltä.

 

Aloituspäivämäärä : 
29/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 177
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 027
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013