"Maailma on sana" (Samuli Paronen) - kirjan ja kirjaston juhlavuodet
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Salme Karvanen: Tiedon portaat. Riihimäen kaupunginkirjasto
Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16
11100
Kirjaston puhelin : 
019 758 4681
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rihma
Y-tunnus : 
0152563-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaija Viskari
Puhelin : 
019 758 4675
Sähköposti : 
kaija.viskari@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston tapahtumat ja vierailut elävöittävät kirjaston toimintaa ja kannustavat asiakkaita lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vierailijoiden ja tahtumien määrä ja monialaisuus sekä osallistujamäärä ja keskusteluaktiivisuus

Kuvaus : 

Kirjaston keskeisiä tehtäviä on kannustaa ihmisiä lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Kirjastolla on hyvä mahdollisuuksia saavuttaa kuntalaisia tässä sivistystehtävässä. Kun tieto-, kauno- ja lastenkirjailijat sekä erialojen asiantuntijat esiintyvät kirjastossa, he rikastavat ja kirkastavat kirjaston tehtävää ja tuovat esiin kokoelmien sisältöjä ja moninaisuutta. Vierailuista on Riihimäen kaupunginkirjastossa erittäin hyvät kokemukset. ”Maailma on…tietoja, taitoja ja ajatuksia” –hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja saavuttanut laajan kävijämäärän Samuli Parosen salissa pidetyissä tilaisuuksissa. Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Tuolloin pyrkimyksenä on lisätä kirjan näkyvyyttä Suomessa, osallistaa lukijoita ja tavoittaa uusia. Kirja on elämysten ja tiedon lähde. Kertomukset elävät aina, mutta yhtä tärkeää on esitellä tietokirjallisuutta. Vuonna 2016 haluamme monipuolisilla vierailuilla juhlistaa kirjastotalomme 30-vuotisjuhlia. Pyrimme silloin erityisesti esittelemään kaupungin omia kirjailijoita, asiantuntijoita sekä taiteilijoita sekä tekemään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa esitelmäsarja, jossa kirjastoon kutsutaan n.10 esiintyjää: tietokirjailijoita, asiantuntijoita puhumaan oman erikoisalansa aiheesta sekä kauno- tai lastenkirjailijoita. Kirjastotalon 30-vuotisjuhlavuotena järjestetään juhlaviikot, jolloin kaupungin omat taiteilijat, kirjailijat ja asiantuntijat pääsevät esille. Tämän laajemman ohjelmiston järjestämiseen tarvitaan projektityöntekijä kahdeksi kuukaudeksi. Kaikkien näiden tapahtumien ja vierailuiden tukena ja lisänä ovat kokoelmanäyttelyt, jotka esittelevät laajemmin kirjailijaa ja tapahtumaa sekä tieteen- tai taiteenalaa. Hankeavustus käytetään kirjailijoiden, asiantuntijoiden, taiteilijoiden ja vuoden 2016 projektityöntekijän palkkoihin, matka- ja tarvikekuluihin. Rahoitus: Esiintyjien palkkiot: 4500 € Matkakustannukset: 600 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 400 € Mainonta:400 € Projektityöntekijä 2 kk: 5000 € Yhteensä : 10 900 € Oma rahoitus: Oman henkilöstön työpanos; tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen, markkinointimateriaalin suunnittelu ja mainonta: 2000 € Aineet, tarvikkeet, tavarat: 200 € Vuokrat: Parosen sali 20 €/h 400 € Oma rahoitus yhteensä: 2600 €

Aiemmat hankkeet: 

Riihimäen kaupunginkirjaston Maailma on... tietoja, taitoja ja ajatuksia -hanke.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjaston keskeisiä tehtäviä on kannustaa ihmisiä lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Kirjastolla on hyvä mahdollisuuksia saavuttaa kuntalaisia tässä sivistystehtävässä. Kun tieto-, kauno- ja lastenkirjailijat sekä erialojen asiantuntijat esiintyvät kirjastossa, he rikastavat ja kirkastavat kirjaston tehtävää ja tuovat esiin kokoelmien sisältöjä ja moninaisuutta. Vierailuista on Riihimäen kaupunginkirjastossa erittäin hyvät kokemukset. ”Maailma on…tietoja, taitoja ja ajatuksia” –hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja saavuttanut laajan kävijämäärän Samuli Parosen salissa pidetyissä tilaisuuksissa.

Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Tuolloin pyrkimyksenä on lisätä kirjan näkyvyyttä Suomessa, osallistaa lukijoita ja tavoittaa uusia. Vierailijoita olivat: kirjailija Anni Kytömäki kertoi kirjastaan "Kultarinta", Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen esitteli omia suosikkejaan vuoden kirjatarjonnasta, Katariina Souri ja kirjailija Sirpa Kähkönen kertoivat kirjoistaan ja kirjailijatyöstään ja professori Pekka Visuri puhui kirjastaan Paasikiven Suomi.  Kuuntelijoita kertyi 336.

Vuonna 2016 haluamme monipuolisilla vierailuilla juhlistaa kirjastotalomme 30-vuotisjuhlia. Pyrimme silloin erityisesti esittelemään kaupungin omia kirjailijoita, asiantuntijoita sekä taiteilijoita sekä tekemään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Alkuperäisenä tavoitteena oli sekä toteuttaa esitelmäsarja, jossa kirjastoon kutsutaan esiintyjiä: tietokirjailijoita, asiantuntijoita puhumaan oman erikoisalansa aiheesta sekä kauno- tai lastenkirjailijoita sekä järjestää juhlaviikot, jolloin kaupungin omat taiteilijat, kirjailijat ja asiantuntijat pääsevät esille. Tähän laajemman ohjelmiston järjestämiseen oli tarvittu projektityöntekijä kahdeksi kuukaudeksi. Jälkimmäinen juhlaviikko-ajatus jäi kuitenkin toteuttamatta hankerahaleikkausten vuoksi ja kaikki toiminta keskittyi vierailija-iltoihin, joita vuoden mittaan kertyi kaikiaan16 kappaletta. Tällä hetkellä Riihimäellä asuvia tai paikkakunnalla syntyneitä esiintyjiä olivat : käsikirjoittaja, kirjailija Jari-Olavi Rantala; kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kaj Ekholm; historioitsija/kirjailija Antero Uitto; toimittaja/kirjailija Martti Backman; laulaja/lauluntekijä Samae Koskinen; muusikko/laulaja Kielo Kärkkäinen ja Belize-yhtye. Huomattavasti eniten kuuntelijoita keräsivät  paikallishistoriaa käsittelvät luennot: Teemu Keskisarjan esitelmä Paloheimo-veljeksistä suurliikemiehinä ja kulttuurivaikuttajina (kirja:Afäärifennomaanit) sekä rovasti, paikallishistorian tuntija Kalervo Huttusen esitelmä aiheesta "merkkihenkilöitä paikannimissä". Näissä esitelmissä osa seisoi jo salin ovien ulkopuolella, samoin kuin Riihimäkeläisten harmonikkataiteilijoiden Risto ja Taisto Lunkan konsertissa. Muita vierailijoita olivat: Harri Ahonen, joka kertoi pohjoisskandinaavisestavaelluskulttuurista ja luonnosta; kirjailijat Minna Lindgren, Heidi Köngäs ja Kirsi Manninen; kirjailija Hannu Mäkelän aiheena oli Riihimäellä asunut Samuli Paronen; taiteilija Katri Oikarinen ohjasi kirja-askartelua; Ulla Sannikka opasti senioreja tietotekniikan käytössä ja tietoturvassa ja tutkija Sanna Saarinen esitelmöi Aleksanteri Ahola-Valon elämästä ja taiteesta. Kaikkiaan vuoden 2016 tapahtumia ja vierailijoita oli seuraamassa 1 120.

Asiakkailta tuli tapahtumista ja vierailuista erittäin hyvää palautetta, joka kannusti tietysti myös tapahtumista vastaavia. Vastuu vierailujen sopimisesta, järjestämisestä, yhteydenpidosta, mainostamisesta ja tiedottamisesta jakautui monen tekijän kesken ja kohtaamiset esiintyjien kanssa olivat virkistäviä. Ennen tilaisuutta on pyritty järjestämmän keskustelu- ja kahvitteluhetki esiintyjän ja tapahtuman järjestäjän kanssa ja tapahtuman jälkeen vieraalle lähetetään kiitokset ja mahdollisesti valokuvia tapahtumasta

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kaikista esiintyjistä tehtiin mainokset ilmoitustauluille ja levitykseen kirjaston ulkopuolelle (9 kpl). Tapahtumista koottiin myös mukaan otettavia flyereita.Mainonta Facebookissa omalla seinällä ja kaupungin kulttuurielämä-ryhmässä ja Twitterissä.Päivitys kotisivujen Tapahtumat-kansioon, joka tieto menee myös kaupungin verkkosivuille. Sähköpostilla lehdistötiedotteet ja Radio-Hämeeseen tapahtumailmoitus, tiedot intranettiin ja kaupungin matkailuinfoon. Osasta tapahtumia myös menkinnät Hämeen sanomien menoinfoon. Lehdistötiedotteet ovat usein houkutelleet toimittajia jutun tekoon.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston merkitys tilana ja kaikille avoimien ja ilmaisien tilaisuuksien järjestäjänä on jatkuvasti kasvanut. Tilaisuudet ja vierailut elävöittävät kirjaston toimintaa ja asiakkaiden kokoemaa kirjastokuvaa, tuovat tekijät ja yleisön toistensa lähelle ja vuorovaikutukseen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjailijavierailut ja tapahtumat ovat kirjaston tärkeä toimintamuoto, jota jatketaan mahdollisuuksien mukaan. On luotu hyvä tiedotusmalli, joka tavoittaa hyvin asiakkaat ja hyvin laaja tapahtumakirjo tuo kirjastoon myös uusia kuuntelijoita.

Aloituspäivämäärä : 
04/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 912
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 456henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000