"Maailma on sana" (Samuli Paronen) - kirjan ja kirjaston juhlavuodet
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Salme Karvanen: Tiedon portaat. Riihimäen kaupunginkirjasto
Riihimäen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 16
11100
Bibliotekets telefonnummer : 
019 758 4681
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-kod : 
FI-Rihma
FO-nummer : 
0152563-4
Ansvarsperson : 
Kaija Viskari
Telefonnummer : 
019 758 4675
E-post : 
kaija.viskari@riihimaki.fi
Projektets målsättning: 

Kirjaston tapahtumat ja vierailut elävöittävät kirjaston toimintaa ja kannustavat asiakkaita lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vierailijoiden ja tahtumien määrä ja monialaisuus sekä osallistujamäärä ja keskusteluaktiivisuus

Projektbeskrivning : 

Kirjaston keskeisiä tehtäviä on kannustaa ihmisiä lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Kirjastolla on hyvä mahdollisuuksia saavuttaa kuntalaisia tässä sivistystehtävässä. Kun tieto-, kauno- ja lastenkirjailijat sekä erialojen asiantuntijat esiintyvät kirjastossa, he rikastavat ja kirkastavat kirjaston tehtävää ja tuovat esiin kokoelmien sisältöjä ja moninaisuutta. Vierailuista on Riihimäen kaupunginkirjastossa erittäin hyvät kokemukset. ”Maailma on…tietoja, taitoja ja ajatuksia” –hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja saavuttanut laajan kävijämäärän Samuli Parosen salissa pidetyissä tilaisuuksissa. Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Tuolloin pyrkimyksenä on lisätä kirjan näkyvyyttä Suomessa, osallistaa lukijoita ja tavoittaa uusia. Kirja on elämysten ja tiedon lähde. Kertomukset elävät aina, mutta yhtä tärkeää on esitellä tietokirjallisuutta. Vuonna 2016 haluamme monipuolisilla vierailuilla juhlistaa kirjastotalomme 30-vuotisjuhlia. Pyrimme silloin erityisesti esittelemään kaupungin omia kirjailijoita, asiantuntijoita sekä taiteilijoita sekä tekemään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa esitelmäsarja, jossa kirjastoon kutsutaan n.10 esiintyjää: tietokirjailijoita, asiantuntijoita puhumaan oman erikoisalansa aiheesta sekä kauno- tai lastenkirjailijoita. Kirjastotalon 30-vuotisjuhlavuotena järjestetään juhlaviikot, jolloin kaupungin omat taiteilijat, kirjailijat ja asiantuntijat pääsevät esille. Tämän laajemman ohjelmiston järjestämiseen tarvitaan projektityöntekijä kahdeksi kuukaudeksi. Kaikkien näiden tapahtumien ja vierailuiden tukena ja lisänä ovat kokoelmanäyttelyt, jotka esittelevät laajemmin kirjailijaa ja tapahtumaa sekä tieteen- tai taiteenalaa. Hankeavustus käytetään kirjailijoiden, asiantuntijoiden, taiteilijoiden ja vuoden 2016 projektityöntekijän palkkoihin, matka- ja tarvikekuluihin. Rahoitus: Esiintyjien palkkiot: 4500 € Matkakustannukset: 600 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 400 € Mainonta:400 € Projektityöntekijä 2 kk: 5000 € Yhteensä : 10 900 € Oma rahoitus: Oman henkilöstön työpanos; tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen, markkinointimateriaalin suunnittelu ja mainonta: 2000 € Aineet, tarvikkeet, tavarat: 200 € Vuokrat: Parosen sali 20 €/h 400 € Oma rahoitus yhteensä: 2600 €

Tidigare projekt: 

Riihimäen kaupunginkirjaston Maailma on... tietoja, taitoja ja ajatuksia -hanke.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjaston keskeisiä tehtäviä on kannustaa ihmisiä lukemaan, kokemaan, tietämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Kirjastolla on hyvä mahdollisuuksia saavuttaa kuntalaisia tässä sivistystehtävässä. Kun tieto-, kauno- ja lastenkirjailijat sekä erialojen asiantuntijat esiintyvät kirjastossa, he rikastavat ja kirkastavat kirjaston tehtävää ja tuovat esiin kokoelmien sisältöjä ja moninaisuutta. Vierailuista on Riihimäen kaupunginkirjastossa erittäin hyvät kokemukset. ”Maailma on…tietoja, taitoja ja ajatuksia” –hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja saavuttanut laajan kävijämäärän Samuli Parosen salissa pidetyissä tilaisuuksissa.

Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Tuolloin pyrkimyksenä on lisätä kirjan näkyvyyttä Suomessa, osallistaa lukijoita ja tavoittaa uusia. Vierailijoita olivat: kirjailija Anni Kytömäki kertoi kirjastaan "Kultarinta", Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen esitteli omia suosikkejaan vuoden kirjatarjonnasta, Katariina Souri ja kirjailija Sirpa Kähkönen kertoivat kirjoistaan ja kirjailijatyöstään ja professori Pekka Visuri puhui kirjastaan Paasikiven Suomi.  Kuuntelijoita kertyi 336.

Vuonna 2016 haluamme monipuolisilla vierailuilla juhlistaa kirjastotalomme 30-vuotisjuhlia. Pyrimme silloin erityisesti esittelemään kaupungin omia kirjailijoita, asiantuntijoita sekä taiteilijoita sekä tekemään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Alkuperäisenä tavoitteena oli sekä toteuttaa esitelmäsarja, jossa kirjastoon kutsutaan esiintyjiä: tietokirjailijoita, asiantuntijoita puhumaan oman erikoisalansa aiheesta sekä kauno- tai lastenkirjailijoita sekä järjestää juhlaviikot, jolloin kaupungin omat taiteilijat, kirjailijat ja asiantuntijat pääsevät esille. Tähän laajemman ohjelmiston järjestämiseen oli tarvittu projektityöntekijä kahdeksi kuukaudeksi. Jälkimmäinen juhlaviikko-ajatus jäi kuitenkin toteuttamatta hankerahaleikkausten vuoksi ja kaikki toiminta keskittyi vierailija-iltoihin, joita vuoden mittaan kertyi kaikiaan16 kappaletta. Tällä hetkellä Riihimäellä asuvia tai paikkakunnalla syntyneitä esiintyjiä olivat : käsikirjoittaja, kirjailija Jari-Olavi Rantala; kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kaj Ekholm; historioitsija/kirjailija Antero Uitto; toimittaja/kirjailija Martti Backman; laulaja/lauluntekijä Samae Koskinen; muusikko/laulaja Kielo Kärkkäinen ja Belize-yhtye. Huomattavasti eniten kuuntelijoita keräsivät  paikallishistoriaa käsittelvät luennot: Teemu Keskisarjan esitelmä Paloheimo-veljeksistä suurliikemiehinä ja kulttuurivaikuttajina (kirja:Afäärifennomaanit) sekä rovasti, paikallishistorian tuntija Kalervo Huttusen esitelmä aiheesta "merkkihenkilöitä paikannimissä". Näissä esitelmissä osa seisoi jo salin ovien ulkopuolella, samoin kuin Riihimäkeläisten harmonikkataiteilijoiden Risto ja Taisto Lunkan konsertissa. Muita vierailijoita olivat: Harri Ahonen, joka kertoi pohjoisskandinaavisestavaelluskulttuurista ja luonnosta; kirjailijat Minna Lindgren, Heidi Köngäs ja Kirsi Manninen; kirjailija Hannu Mäkelän aiheena oli Riihimäellä asunut Samuli Paronen; taiteilija Katri Oikarinen ohjasi kirja-askartelua; Ulla Sannikka opasti senioreja tietotekniikan käytössä ja tietoturvassa ja tutkija Sanna Saarinen esitelmöi Aleksanteri Ahola-Valon elämästä ja taiteesta. Kaikkiaan vuoden 2016 tapahtumia ja vierailijoita oli seuraamassa 1 120.

Asiakkailta tuli tapahtumista ja vierailuista erittäin hyvää palautetta, joka kannusti tietysti myös tapahtumista vastaavia. Vastuu vierailujen sopimisesta, järjestämisestä, yhteydenpidosta, mainostamisesta ja tiedottamisesta jakautui monen tekijän kesken ja kohtaamiset esiintyjien kanssa olivat virkistäviä. Ennen tilaisuutta on pyritty järjestämmän keskustelu- ja kahvitteluhetki esiintyjän ja tapahtuman järjestäjän kanssa ja tapahtuman jälkeen vieraalle lähetetään kiitokset ja mahdollisesti valokuvia tapahtumasta

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Kaikista esiintyjistä tehtiin mainokset ilmoitustauluille ja levitykseen kirjaston ulkopuolelle (9 kpl). Tapahtumista koottiin myös mukaan otettavia flyereita.Mainonta Facebookissa omalla seinällä ja kaupungin kulttuurielämä-ryhmässä ja Twitterissä.Päivitys kotisivujen Tapahtumat-kansioon, joka tieto menee myös kaupungin verkkosivuille. Sähköpostilla lehdistötiedotteet ja Radio-Hämeeseen tapahtumailmoitus, tiedot intranettiin ja kaupungin matkailuinfoon. Osasta tapahtumia myös menkinnät Hämeen sanomien menoinfoon. Lehdistötiedotteet ovat usein houkutelleet toimittajia jutun tekoon.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjaston merkitys tilana ja kaikille avoimien ja ilmaisien tilaisuuksien järjestäjänä on jatkuvasti kasvanut. Tilaisuudet ja vierailut elävöittävät kirjaston toimintaa ja asiakkaiden kokoemaa kirjastokuvaa, tuovat tekijät ja yleisön toistensa lähelle ja vuorovaikutukseen.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjailijavierailut ja tapahtumat ovat kirjaston tärkeä toimintamuoto, jota jatketaan mahdollisuuksien mukaan. On luotu hyvä tiedotusmalli, joka tavoittaa hyvin asiakkaat ja hyvin laaja tapahtumakirjo tuo kirjastoon myös uusia kuuntelijoita.

Projektet börjar : 
04/05/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 900
Egen finansiering: 
€2 600
Budget sammanlagt: 
€13 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 912
Egen finansiering: 
€2 600
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
21kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 456henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000