Maailmaa ymmärtääkseen on tunnettava sen ilmiöitä
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
0405211863
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna Härmä
Puhelin : 
06-325 3566
Sähköposti : 
anna.harma@vaasa.fi
Kuvaus : 

Vaasassa puhutaan 110:tä eri kieltä ja täällä on tilastojen mukaan valtakunnallisesti neljänneksi eniten vierasmaalaistaustaisia asukkaita. Maahanmuuttajien lisäksi Vaasassa asuu suuria aasialais-, etelä-amerikkalais- ja afrikkalaistaustaisia opiskelijayhteisöjä sekä erikoisasiantuntijoita liike-elämän ja teollisuuden palveluksessa. Ulkomaalaisuus näkyy selkeästi katukuvassa. Koemme tärkeäksi hankkeen avulla lisätä tietoa vieraista kulttuureista, rakentaa siltaa eritaustaisten ihmisten välille ja tukea yhteisöllisyyttä.

Hankkeella etsitään myös uusia kirjastokäyttäjiä, myös vierasmaalaistaustaisia. Ainutlaatuinen, suomalainen kirjastolaitos palveluineen saattaa olla vielä heille tuntematon. Kokeilua toteutetaan yhteistyössä asiantuntijoiden, ulkomaalaistaustaisten kuntalaisten ja kirjastohenkilöstön kanssa. Vaasan pääkirjaston Draama-salissa, jonne mahtuu 140 kuulijaa, on hyvät varusteet järjestää monipuolisia yleisötilaisuuksia ja Cáfe Proosa tarjoaa puitteet sosiaalisille kohtaamisille.

Hankkeella pyritään vastaamaan Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015- julkaisussa esittämään ajatukseen vahvistaa kirjastoa kohtaamis- ja tapahtumapaikkana sekä kirjastohenkilöstön tapahtumatuotanto-osaamista.

Luentosarja maanosittain:

Ajankohtana 2012 syksy, 2013 kevät, kesä , syksy, 2-3 tapahtumaa / kausi

Järjestetään johtavien valtakunnallisten / paikallisten tutkijoiden ja erikoisasiantuntijoiden esiintymisiä. Kaksikielisyys huomioidaan. Jos luennoissa on koulutuksellista sisältöä, tilaisuuksia markkinoidaan myös alueen kirjastohenkilöstölle.

Jokaisella neljällä kaudella esitellään muutaman näkökulman kautta neljää maantieteellinen aluetta (Aasia, Afrikka, Eurooppa, Etelä-Amerikka). Teemoiksi valitaan esim. yhteiskunnallisia aiheita ja uskontojen, uskomusten ja tapakulttuurien avaamista. Maanosien esittelyä voidaan lähestyä myös kaunokirjallisuuden, musiikin ja muiden taiteiden kautta. Esittävän taiteen alueella Vaasassa on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä vierastaustaisten, uusien vaasalaisten kanssa.

Jälkipuhe:

järjestetään osallistujille luentotyyppisen tapahtuman päätteeksi mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kommentointiin. Ideana olisi kehittää kirjastopalveluita yhteisölliseen, olohuonemaiseen suuntaan ja tarjota uusia kohtaamistapoja.

Oheisohjelmamalleja:

Teemojen ympärille voidaan koota myös vuorovaikutteista oheisohjelmaa, esim. taidenäyttelyitä, basaari työnäytöksineen, yhteislauluilta tai muita musiikkiesityksiä, käsityö- ja askarteluilta, ruokatapahtuma reseptivaihtoineen ja maistiaisineen.

Maanosateemat voivat näkyä myös perinteisessä kirjastotyössä aineistonäyttelyinä eri aihepiirien sisällöistä, fyysisinä ja verkkonäyttelyinä, aineistovinkkauksina ja lukupiirin kirjavalinnassa.

Esinenäyttely:

Kootaan esinenäyttely pääkirjaston lasivitriineihin. Soveltuvin osin näyttely kiertää lähikirjastoissamme.

Valitaan muutamia kohdemaanosia edustava henkilö, joka valitsee itselleen tärkeän esineen, jonka on tuonut mukanaan uudelle kotipaikkakunnalleen (esim. koru, astia, vaate tai taulu). Laaditaan 3-kielinen selostus esineestä ja siitä maasta, josta sen omistaja on kotoisin. Esineen omistaja ja esine valokuvataan, jotta näyttelyn voi tuoda verkkoon.

Hanke kokonaisuudessaan tukee pääkirjaston aihepiiri-ideaa, sillä hankkeen toteuttajina voi olla useiden aihepiirien henkilökuntaa. Osia siitä voidaan toteuttaa myös lähikirjastoissa. Hanke tukee kirjastohenkilöstön tiimityöskentelymallia ja vuorovaikutteisuutta työssä.

Henkilökunnan koulutus:

Hankkeessa perehdytetään henkilökuntaa tapahtumien tuotantoon järjestämällä muutamia koulutustilaisuuksia aiheesta yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden ja mm. kesäyliopiston kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paikalliset ja valtakunnalliset erikoisasiantuntijat, kirjastohenkilöstö eri aihepiireistä

Vaasan kaupungin kulttuuritoimi, opiskelijajärjestöt,  paikalliset järjestöt, konsulaatit/lähetystöt, joiden toimintaan teemat liittyvät, vähittäis- ja etniset ruokakaupat

Vaasan kesäyliopisto

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kuvataiteilija Maria Nordbäck: Frame it!, yhteisötaideteos, yhteistyössä vierastaustaisten  vaasalaisten kanssa

Kirjaston kotisivuille https://kirjasto.vaasa.fi/ tuotettiin  hankkeen eri osasalueista esittelyjä ja vinkkilistoja. Jaettiin myös paperisina. Paikallinen printtimedia tiedotti, markkinoi ja seurasi kiitettävästi hankkeen eri vaiheita toteutuksen aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke nimettiin "Maailman ymmärrys"-sarjaksi: teemaa lähestyttiin neljästä näkökulmasta: Afrikka, Venäjä, Japani ja Lähi-Itä. Suunnattiin sekä aikuisille että lapsille: luentoja, konsertteja, askarteluiltoja, yhteisötaideteos, näytelmiä, nukketeatteria ja satutunteja, lukuisia näytteilyitä kirjaston kokoelmista verkossa ja paikanpäällä, aineistovinkkausta. Jaettiin asiantuntijoiden ja taiteentekijöiden avulla tietoa, jotta ennakkoluulomme pienenisivät. Saavutettiin runsas osallistujamäärä  24:llä yleisötilaisuudella. Yleisö kannusti kirjastoa jatkamaan "Maailman ymmärrys"- tyyppistä tapahtumatarjontaa.

 AIKUISET         (osuus hankerahasta n. 5400 €)  

Asiantuntijaluenot

5.3.2015             Juha Vakkuri, toimittaja, tietokirjailija: Miten väärinymmärtää Afrikka (osallistujia 72)

23.3.2015           Hannu Mäkelä, kirjailija: Venäjä on aina naapurimme (osallistujia 98)

14.4.2015           Miika Pölkki, tutkija, japanologi, HY: Maailma japanilaisesta näkökulmasta (osallistujia 77)

16.4. 2015          Jouni Elomaa tutkija, japanologi, Tukholman yliopisto: Japanilainen teeseremonia (osallistujia 42)

21.4. 2015          Terttu Harakka, yliopettaja: Japanilainen puuharha: kiviä, vettä ja vihreyttä (osallistujia 49)

5.5. 2015            Husein Muhammed, juristi, kääntäjä, tietokirjailija: Muslimiperheen arjesta (osallistujia 62)

Konsertit

11.4.2015           Etnokonsertti: Balkanin rytmeistä klezmeriin. Alexei Meidzof (viulu), Jimi Järvinen (harmonikka), Petri Judin (klarinetti), Veikko Siponkoski (basso)  (kuulijoita 151)

12.5.2015           Farzad: Persialaisen klassisen musiikin ilta (kuulijoita 45)

Askarteluillat

23.4.2015           Tomoko Watanabe: Tutustu origamin maailmaan (osallistujia 13)

7.5.2015             Ungdom mot rasism: Lähi-itä aiheisia pelejä, filmiesitys (osallistujia 12)

 "Maailman ymmärrys"- teeman kokosi yhteen pääkirjaston Taidekäytävä Teemaan huhtikuussa avattu näyttely, jonka ideoi kuvataiteilija Maria Nordbäck. Yhteisötaideteos on nimeltään Frame it! Se toteutettiin yhdessä vierastaustaisten (lähes 20 kansallisuutta) uusien vaasalaisten kanssa. Mukana toteutuksessa oli myös taideterapeutti Chris Peart. Taideteos koostui valokuvista ja muistoesineistä. Osa näyttelykokonaisuudesta lähtee pääkirjaston jälkeen kiertämään vaasalaisiin lähikirjastoihin. Näyttelykatsojia ei ole tilastoitu.

28.4.2015              Näyttelyn yleisöesittely  (osallistujia 45)

LAPSET JA NUORET                   (osuus hankerahasta n. 2600 €)       Rahoituksella tarjottiin osin "Maailman ymmärrys"- aiheista sisältöä.                                             

Satukierros     4.12.2013  En nordisk  julsaga / Pohjoismainen joulusatu. Aiheena perehtyminen naapurimaidemme erilaisiin joulunviettotapoihin (osallistujia 50)

Satunäytelmät     Saila Louke: Merenneito maankamaralla. Viisi esitystä.  (kuulijoita 199)

Nukketeatteriesitykset      Pikku Aasin nukketeatteri: Pulcinella ja Teresina. Esityksiä, yhteensä viisi,  pidettiin molemmilla kotimaisilla kielillä  (kuulijoita 205)

Monikielinen satutunti     29.4.2015 Sadunlukukielinä arabia, albania, somali ja venäjä (kuulijoita 41)

Lastenosastojen satutuntien aiheina olivat kevään aikana mm. afrikkalaiset, venäläiset, aasialaiset ja itämaiset kertomukset ja kuvakirjat. Lastenkirjanäyttelyt mukailivat myös ”Maailman ymmärrys”- sarjaamme. Lisäksi Wasa Teaterin ”aito” Farbro Fedja vieraili 28.3.2015 pääkirjastossa kavereineen lapsiasiakkaita hauskuttamassa (osallistujia 40)

Hanke onnistui ja se saavutti tarkoituksensa. Kirjastolla oli mahdollisuus tarjota valtakunnallisten, nimekkäiden asiantuntijoiden ja erilaisille asiakasryhmille suunnattujen oheistapahtumien avulla tietoa ja elämyksiä vieraiden kulttuurien monille uusista, oudoistakin ilmiöistä ja tunteita herättävistä asioista. Lukuisien keskustelujen, kohtaamisten ja kokemisen kautta hankkeella rakennettiin siltoja ja mahdollisesti hälvennettiin ristiriitoja ja vääriä mielikuvia, joita helposti syntyy monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Yhteenlaskettu osallistujamäärä eri tilaisuuksissa ylitti odotukset: yhteensä 1200 kokijaa, kuulijaa, katsojaa, askartelijaa ja muuta mukana ollutta.

Hankeidea ja sen toteutus sai runsaasti ylistävää palautetta sekä suullisesti eri tilaisuuksien yhteydessä että kirjallisesti paikallislehdissä. Mukana olleet, niin kantaväestö kuin Vaasaan muualta muuttaneetkin, ideoivat jo uusia kohdemaita/maanosia, joita kirjaston haluttaisiin käsiteltävän monipuolisista näkökulmista.  Kokeilu ottaa esiin yhden maan (Japani) esittely muita kohteita useimmista näkökulmista osoittaitui onnistuneeksi ideaksi. Järjestäjän taholta iloa herätti se, että pystyttiin vetämään tapahtumiin myös paikallisia vierastaustaisia esiintyjiksi ja saatiin hankittua uusia kirjastonkäyttäjiä. Hanke oli myös henkilökunnalle oppimisprosessi antaen uutta oppia sekä kokemusta ja eväitä yleisötilaisuuksien ja niihin yhdistettävien oheisohjelmien suunnitteluun ja läpiviemiseen.

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektitoteutus sai paljon niin kantaväestöltä kuin vierastaustaisiltakin osallistujilta sekä paikallismediasta sellaista innostunutta kiitosta, että jatkoa "Maailman ymmärrys-sarjaan on mielekästä suunnitella. Kaunokirjallisuuden vinkkaamisen/lukupiirien toimintaa voisi olla kiinnostavaa kytkeä jatkossa selkeämmin mukaan.  Pääkirjaston Taidekäytävä Teemaan tehty yhteisötaideteos, joka lähtee kierrokselle lähikirjastoihin, on virittänyt idean toteuttaa vastaavanlaista monikulttuurista yhdessätekemistä sellaisiin vaasalaisiin kaupunginosiin, joissa on runsaasti vierastaustaisia asukkaita.

Lisätietoa: 

Liitteinä tuloslaskelma ja lehtileikkeitä sekä yksityiskohtaiset tiedot lapsille suunnatuista osuuksista. 

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 152
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 352
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 271henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi