Maakuntakirjastotehtäviä vai seutuyhteistyötä?
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40100
Kirjaston puhelin : 
+358142664093
Kirjaston sähköposti : 
seija.laitinen-kuisma@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Seija Laitinen-Kuisma
Puhelin : 
+358142664093
Sähköposti : 
seija.laitinen-kuisma@jkl.fi
Kuvaus : 

Valtiontalouden kehyksessä vuosille 2015–2018 osana rakennepoliittisen ohjelman toteuttamista todetaan, että maakuntakirjastojen määrä tullaan vähentämään vuodesta 2016. Maakuntakirjastotoiminnan järjestämisestä on tekeillä selvitys, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tarvetta olisi eritellä selkeämmin maakuntakirjastojen ja kirjastokimppojen asemaa sekä tehtäviä, sekä valtakunnallisena linjauksena että paikallisesti käytännön näkökulmasta. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda valtakunnallisen selvityksen rinnalle alueellinen ja käytännöstä lähtevä näkökulma. Hankkeessa arvioidaan alueellista kirjastotoimintaa uudelleen erityisesti alueen kunnankirjastojen ja heidän asiakkaidensa kannalta.

 Jyväskylän kaupunginkirjasto on toiminut Keski-Suomen maakuntakirjastona vuodesta 1978 alkaen. Seudullinen yhteistyö alueella käynnistyi yhteisen kirjastojärjestelmähankinnan muodossa vuonna, mutta on sittemmin laajentunut kattamaan laajasti kirjastopalvelujen järjestämisen ja kehittämisen alueella.  Seudullinen yhteistyö kattaa tällä hetkellä koko Keski-Suomen alueen, 23 kuntaa. Tällä hetkellä maakuntakirjastotoiminnan ja seudullisen yhteistyön erottaminen toisistaan on vaikeaa ja vaatisi selventämistä.

 Kyseessä on Keski-kirjastojen yhteinen arviointihanke, jossa arvioidaan toisaalta maakuntakirjaston tuottamia, toisaalta seudulliseen yhteistyöhön perustuvia yhteisiä tehtäviä ja yhdessä tuotettuja palveluita. Mikä on maakuntakirjastotyötä, mikä vapaaehtoisuuteen perustuvaa seudullista yhteistyötä? Mikä on Jyväskylän kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston vetovastuu ja rooli, mitä kunnat yhteistyöltä kaipaavat, miten työnjako ja kustannusjako tulisi toteuttaa ja miten tähän saakka on onnistuttu? Mitä vaikutuksia seudullisesti on, jos Jyväskylän kaupunginkirjasto ei jatkossa toimikaan maakuntakirjastona? Miten yhteiset tehtävät ja palvelut aiotaan jatkossa Keski-Suomen kirjastoissa toteuttaa ja rahoittaa?

 Idea hankkeeseen tuli alun perin alueen aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastajalta ja se hyväksyttiin maakuntakirjastoryhmässä syksyllä 2014.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keski-kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hanke on yhteinen Keski-kirjastojen (23 kuntaa) kanssa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Kirjastolain uudistamisen yhteydessä tarkastellaan myös maakunnallisen toiminnan perusteita jatkossa. Päällekkäistä seudulliseen toimintaan liittyvää kehittämistyötä ei tehdä tässä tilanteessa. Ks. myös perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015.

 
okm
avi