Maitohampaat - kirjastotietoutta esikouluikäisille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Taberman
Puhelin : 
0407608350
Sähköposti : 
leena.taberman@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 3: Elinikäinen oppiminen. Haemme avustusta esikouluikäisille tarkoitetun kirjastoon tutustuttamisohjelman suunnitteluun. Ohjelma tulisi toimimaan osana läpi kouluvuosien kulkevaa ns. kulttuuripolkua, jota kunnassamme ollaan muotoilemassa.  Hanketyöntekijän on tarkoitus suunnitella toteutettavaa sisältöä yhteistyössä varhaiskasvatuksen esimiesten sekä joidenkin päiväkotien johtajien ja lastentarhanopettajien kanssa. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä saadaan suullista palautetta hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Suunnitelman mukainen toiminta aloitettaisiin syksyllä 2019. Hankkeen vaikuttavuus on suuri, koska sen avulla tavoitetaan koko ikäluokka ja vielä vanhemmatkin, sillä koteihin toimitettaisiin tieto esikoulun ja kirjaston yhteistyöstä.

Kuvaus : 

Hankerahoista valtaosa käytetään suunnittelevan työntekijän palkkaamiseen. Hän neuvottelee varhaiskasvatuksen esimiesten ja osittain myös muun henkilöstön kanssa ohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä. Tässä vaiheessa arvelemme ohjelmasta tulevan kaksivaiheinen. Se sisältäisi kirjastotyöntekijän käynnin päiväkodissa sekä esikouluryhmän käynnin kirjastossa. Hanke toteutettaisiin pääosin syksyllä 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nurmijärven kunnan varhaiskasvatus, yksityiset päiväkodit
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 840
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi