Maitohampaat - kirjastotietoutta esikouluikäisille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 47
01901
Ansvarsperson : 
Leena Taberman
Telefonnummer : 
0407608350
E-post : 
leena.taberman@nurmijarvi.fi
Projektets målsättning: 

Teema 3: Elinikäinen oppiminen. Haemme avustusta esikouluikäisille tarkoitetun kirjastoon tutustuttamisohjelman suunnitteluun. Ohjelma tulisi toimimaan osana läpi kouluvuosien kulkevaa ns. kulttuuripolkua, jota kunnassamme ollaan muotoilemassa.  Hanketyöntekijän on tarkoitus suunnitella toteutettavaa sisältöä yhteistyössä varhaiskasvatuksen esimiesten sekä joidenkin päiväkotien johtajien ja lastentarhanopettajien kanssa. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä saadaan suullista palautetta hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Suunnitelman mukainen toiminta aloitettaisiin syksyllä 2019. Hankkeen vaikuttavuus on suuri, koska sen avulla tavoitetaan koko ikäluokka ja vielä vanhemmatkin, sillä koteihin toimitettaisiin tieto esikoulun ja kirjaston yhteistyöstä.

Projektbeskrivning : 

Hankerahoista valtaosa käytetään suunnittelevan työntekijän palkkaamiseen. Hän neuvottelee varhaiskasvatuksen esimiesten ja osittain myös muun henkilöstön kanssa ohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä. Tässä vaiheessa arvelemme ohjelmasta tulevan kaksivaiheinen. Se sisältäisi kirjastotyöntekijän käynnin päiväkodissa sekä esikouluryhmän käynnin kirjastossa. Hanke toteutettaisiin pääosin syksyllä 2018.

Samarbetspartner/s: 
Nurmijärven kunnan varhaiskasvatus, yksityiset päiväkodit
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 360
Egen finansiering: 
€1 840
Budget sammanlagt: 
€9 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000