Matkalla - kirjoja eri maista ja kulttuureista
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-369 1478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

 Matkalla-hankkeen tarkoituksena on saada oppilaat innostumaan lukemisesta ja tutustumaan samalla eri kulttuureihin ja aikakausiin. Matka voi olla myös tutustumista omaan itseensä ja omiin voimavaroihinsa. Jokainen matka muuttaa kulkijaansa, kirjat tarjoavat mukavan tavan kokea jotakin uutta ja mielenkiintoista.

Kirjavinkkaukseen osallistuu kaksi lastenosaston työntekijää. Keväällä 2013 kirjavinkkarit esittelevät kirjoja Lohjan koulujen 2.-luokille, syksyllä vinkkauksen kohteena ovat 4.-luokkien oppilaat. Kaunokirjallisuuden lisäksi koululaisille esitellään aiheeseen liittyvää uutta tietokirjallisuutta. Kumpikin vinkkauskerta kestää kaksi viikkoa. Hankkeen ajaksi palkataan sijainen neljäksi viikokoksi. Kirjavinkkaukset toteutetaan sekä kirjastossa että koululuokissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupungin koulutoimi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjakassi kolmosille. Uudenmaan Ely-keskukselta avustus kirjavinkkaukseen 30.5.2011.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuotettiin luettelo Matkalla-projektin kirjavinkkauskirjoista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Matkalla-hanke onnistui hyvin, projektisuunnitelma ja valmis kirjalista palvelee tulevia kirjaesittelyjä myös muilla lohjalaisilla kouluilla.

Jatkotoimenpiteet: 

Matkalla-hankkeen materiaalia voidaan hyödyntää lähiaikoina muillakin kouluilla harkinnan mukaan.  Koska vastaavanlainen irroittautuminen vinkkausprojekteihin on mahdollista vain avustusten turvin, on Uudenmaan ELY-keskukselle lähetetty kaksi avustuspyyntöä ja suunnitelmat uusista kirjavinkkausprojekteista.

Lisätietoa: 

Lohjan kaupunginkirjastossa toteutettiin 25.10.-29.11.2013 keskusta-alueen koulujen 4. luokkalaisille suunnattu kirjavinkkausprojekti Matkalla - kirjoja eri maista ja kulttuureista. Tavoitteena oli saada oppilaat innostuman lukemisesta ja tutustumaan samalla eri kulttuureihin ja aikakausiin. Matka saattoi olla myös tutustumista omaan itseensä ja omiin voimavaroihinsa.

Kirjavinkkauksen toteutti pääkirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastonhoitaja. Kirjavinkkaukseen osallistui seitsemän kirjaston läheisyydessä sijaitsevaa koulua: Mäntynummen yhtenäiskoulu, Metsolan, Tytyrin, Ojamon, Ristin, Rauhalan ja Sammatin koulu. Kirjavinkkari vieraili kouluissa ja esitteli 4. luokan oppilaille erilaisia, matka-aiheeseen liittyviä kaunokirjoja. Vinkattaviksi kirjoiksi valittiin mahdollisimman paljon sarjakirjoja, näin pyrittiin varmistamaan kirjojen riittävyys ja herättämään samalla oppilaissa pidempiaikainen lukuinnostus. Vinkkausten apuna käytettiin videotykkiä ja dokumenttikameraa. Kukin vinkkaushetki kesti 45 min eli yhden oppitunnin ajan. Oppilaat saattoivat lainata esiteltyjä kirjoja omista lähikirjastoista, joihin niistä oli koottu erillisiä näyttelyjä.

Projektin ajaksi palkattiin sijainen, jotta kirjastonhoitaja pystyi keskittymään päätoimisesti kirjavinkkausten suunnitteluun ja toteutukseen.  Sijaisen henkilöstökulut olivat 3493 e.

Projektia varten pääkirjaston kokoelmiin hankittiin myös lisää vinkkauskirjoja, kirjahankinnat olivat yhteensä 472,64 €. Kirjahankinnat eivät näy tiliraportissa.

Oma rahoitus yht. 4716 e

Kirjastonhoitajan työpanos projektin aikana 3363 e

Kokoukset,  7 hlöä x 1 h  á 22 e,  yht. 154 e

Suunnittelu- ja valmistelutyötä projektin ulkopuolella 20 h á 22 e,  yht. 440 e

Kirjahankintoja, yht.  473 e

Projektin hallinnointi 10 h á 28.60 e yht. 286 e

Aloituspäivämäärä : 
31/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 214
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 716
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
14kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
346henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi