Media-mekastus - Matkoja median maailmoihin
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto/Jalasjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 24
61600
Kirjaston puhelin : 
06-4580410
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jalasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jalsa
Y-tunnus : 
0208733-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Laakso
Puhelin : 
06-4580411
Sähköposti : 
johanna.laakso@jalasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Mediakasvatus ja kouluyhteistyön lisääminen Kurikan varhaiskasvatuspalveluissa ja peruskouluissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumakävijät, koulutuksiin osallistujat

Kuvaus : 

Mediakasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa monilukutaitoa ja mediasisältöjen käyttöä. Kirjaston tehtävänä on tukea kirjaston asiakkaiden luku- ja kirjoitustaitoja mediayhteiskunnassa, ja näin estää tiedollista syrjäytymistä. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittämisen tukeminen ja lukemaan innostaminen. Myös Suomen Kirjastoseura on antanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista lausunnon, jossa se korostaa kirjastojen roolia oppilaiden monilukutaidon ja tiedonhankinta- ja hallintataitojen kehittäjinä.

Jalasjärven kunnankirjasto, Kauhajoen kaupunginkirjasto ja Kurikan kaupunginkirjasto hakevat avustusta seudulliseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on mediakasvatuksen ja monilukutaidon edistäminen. Varsinainen kohderyhmä on varhaiskasvatus ja peruskouluikäiset. Kurikan ja Kauhajoen kirjastot ovat pilotteina Lukuinto-hankkeessa, jonka tuloksia ja kokemuksia pyritään uudella mediakasvatus-hankkeella hyödyntämään ja laajentamaan. Hankkeen ajaksi on tarkoitus palkata projektityöntekijä, joka vastaisi projektin suunnittelutyöstä, koordinoisi ja tukisi kirjaston ja koulun yhteistyötä ja jalostaisi projektin yhteydessä kehitetyt uudet menetelmät kirjastojen käyttöön tulevaisuuden mediakasvatustyössä kehittämällä koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelman ja mediataitodiplomin sen työkaluksi. Projektityöntekijä testaa ja muokkaa suunnitelmaa ja diplomia hankkeen aikana.  Projektityöntekijä tarvitaan, jotta koulujen ja kirjastojen mediakasvatusyhteistyö saadaan toteutumaan kaikissa kirjastoissa. Hankkeen toteutusaikataulu on 1.8.2015-31.12.2016.

Hankkeen aikana kaikissa kirjastoissa järjestetään erilaisia mediakasvatukseen liittyviä tapahtumia kuten kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja ja muita yhteistyössä ideoituja tilaisuuksia.

Hankerahalla hankitaan Jalasjärven ja Jurvan kirjastoihin kirjastoihin yhteensä 20 tablettitietokonetta, joita käytetään hyväksi mediakasvatustyössä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Hankkeelle on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, joka koostuu kirjastojen ja koulujen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana muutamaan kertaan ja sen tarkoituksena on ohjata projektia, huolehtia tiedotuksesta ja seurata hankkeen edistymistä.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastohenkilöstön työpanoksesta sekä projektityöntekijälle hankittavista materiaaleista ja tietoteknisistä laitteista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kurikan kaupunginkirjasto, Kauhajoen kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kurikan kaupunginkirjasto, (Kirsti Länsikallio, Piia Isoaho, Noora Vuorenmaa)

Kauhajoen kaupunginkirjasto (Pirjo Pieski)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mediakasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa monilukutaitoa ja mediasisältöjen käyttöä. Kirjaston tehtävänä on tukea kirjaston asiakkaiden luku- ja kirjoitustaitoja mediayhteiskunnassa ja näin estää tiedollista syrjäytymistä. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittämisen tukeminen ja lukemaan innostaminen. Myös Suomen Kirjastoseura on antanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista lausunnon, jossa se korostaa kirjastojen roolia oppilaiden monilukutaidon ja tiedonhankinta- ja hallintataitojen kehittäjinä.

Jalasjärven kunnankirjasto, Kauhajoen kaupunginkirjasto ja Kurikan kaupunginkirjasto hakevat avustusta seudulliseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on mediakasvatuksen ja monilukutaidon edistäminen. Varsinainen kohderyhmä on varhaiskasvatus ja peruskouluikäiset. Kurikan ja Kauhajoen kirjastot ovat pilotteina Lukuinto-hankkeessa, jonka tuloksia ja kokemuksia pyritään uudella mediakasvatus-hankkeella hyödyntämään ja laajentamaan. Hankkeen ajaksi on tarkoitus palkata projektityöntekijä, joka vastaisi projektin suunnittelutyöstä, koordinoisi ja tukisi kirjaston ja koulun yhteistyötä ja jalostaisi projektin yhteydessä kehitetyt uudet menetelmät kirjastojen käyttöön tulevaisuuden mediakasvatustyössä kehittämällä koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelman ja mediataitodiplomin sen työkaluksi. Projektityöntekijä testaa ja muokkaa suunnitelmaa ja diplomia hankkeen aikana.  Projektityöntekijä tarvitaan, jotta koulujen ja kirjastojen mediakasvatusyhteistyö saadaan toteutumaan kaikissa kirjastoissa. Hankkeen toteutusaikataulu on 1.8.2015-31.12.2016.

Hankkeen aikana kaikissa kirjastoissa järjestetään erilaisia mediakasvatukseen liittyviä tapahtumia kuten kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja ja muita yhteistyössä ideoituja tilaisuuksia.

Hankerahalla hankitaan Jalasjärven ja Jurvan kirjastoihin kirjastoihin yhteensä 20 tablettitietokonetta, joita käytetään hyväksi mediakasvatustyössä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Hankkeelle on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, joka koostuu kirjastojen ja koulujen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana muutamaan kertaan ja sen tarkoituksena on ohjata projektia, huolehtia tiedotuksesta ja seurata hankkeen edistymistä.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastohenkilöstön työpanoksesta sekä projektityöntekijälle hankittavista materiaaleista ja tietoteknisistä laitteista.

 

Hankkeen arviointi

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet, koulun ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma ja monilukutaitodiplomi, saavutettiin onnistuneesti ja hanke on otettu kouluissa vastaan innostuneesti.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

http://www.nällimukula.fi/monilukutaito.html

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Koulun ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma

Koko Kurikan kaupungin alueelle suunniteltiin koulun ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma. Yhteisyösuunnitelma tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään vuosittain. Yhteistyösuunnitelma sisältää palvelulupauksen. Palvelulupaus sisältää kirjaston tarjoamat käynnit eri peruskoulun luokille. Lukuvuonna 2016-2017 palvelulupaus sisältää kirjastokäynnin kaikille 1. luokille, kirjavinkkauksen 3. luokille ja tiedonhaun opetuksen 7. luokille.

 

Monilukutaitodiplomi

Monilukutaitodiplomissa on otettu huomioon varhaiskasvatus ja peruskoulut. Ohjausryhmän päätöksellä monilukutaitodiplomin tehtäviksi valikoitui 7 diplomia: iltasatudiplomi, digitarinadiplomi, kirjatraileridiplomi, netikettidiplomi, tiedonhakudiplomi, alkuopetuksen ohjelmointidiplomi ja ohjelmointidiplomi. Monilukutaitodiplomien suunnittelussa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tarpeen. Tavoitteena olisi, että lastentarhaopettajat ja opettajat voisivat käyttää monilukutaitodiplomia työvälineenään toteuttaessaan uutta opetussuunnitelmaa.

Monilukutaitodiplomi julkastiin syksyllä 2016 www.nällimukula.fi-sivuilla ja sitä käytiin henkilökohtaisesti markkinoimassa Kurikan ja Jalasjärven alakouluissa.

 

Laitehankinnat

Kurikan kirjastoihin saatiin hankittua hankerahalla iPadeja monilukutaitodiplomien suorittamista varten. Kirjastoon hankittiin myös kannettava tietokone, jonka avulla voidaan esitellä ja katsoa valmiita monilukutaitodiplomin tehtäviä.

 

Tapahtumat

Hankkeen aikana järjestettiin useita tapahtumia (mm. koko perheen pelipäivä, Pokemon lure partyt Jurva ja Kurikka, Draamapurkin improvisaatioesitys, avaruuspäivä, yökirjasto), joista tärkein oli luento pelikasvatuksesta. Helsingin yliopiston pelikasvatustutkija, luokanopettaja Mikko Meriläisen luennoi pelikasvatuksesta Kurikan ja Kauhajoen kirjastoissa. Kirjavinkkauskiertue on aloitettu Jalasjärven ja Kurikan kouluilla.

 

Ohjausryhmä

Hankkeen edistymistä seurasi ja kommentoi ohjausryhmä, johon kuului jäseniä Kurikan, Jalasjärven ja Kauhajoen kirjastoista sekä edustajat varhaiskasvatuksesta, alakoulusta ja yläkoulusta. Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ja tuki projektityöntekijän työtä.

Jatkotoimenpiteet: 

Monilukutaitodiplomit on otettu kouluilla erittäin hyvin vastaan. Tavoitteena on lukuvuosittain päivittää ja muokata koulun ja kirjaston välistä yhteistyösuunnitelmaa sekä monilukutaitodiplomia, ottaen huomioon varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tarpeet.

Jatkotoimenpiteenä olemme suunnitelleen uuden hankkeen Mediamekastus 2.0. http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/mediamekastus-20

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€48 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€56 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 255
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 255
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
22kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
398henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
906henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000