Mediaa mummoille... ja vähän papoillekin
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 2
28400
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Jyrkinen
Puhelin : 
0400134822
Sähköposti : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tarjotaan ikääntyville ulvilalaisille mahdollisuutta tietotekniikkataitojen opetteluun kirjastossa.
Kirjasto hankkii hankerahoituksella tabletteja, joita voidaan käyttää opetuksessa. Osallistujat saavat itse toivoa erilaisia aihepiirejä, sivustoja yms., joiden käyttöön erityisesti kaipaavat opastusta. Hanke on osa Ulvilan kaupunginkirjaston tulevaa mediakasvatussuunnitelmaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta seurataan kirjaamalla osallistuja- ja tapahtumamäärät ylös. Vaikuttavuutta arvioidaan osallistujilta pyydettävällä palautteella.

Kuvaus : 

Ulvilan väestössä sekä kirjaston käyttäjäkunnassa on huomattavan paljon ikäihmisiä. Olemme saaneet useita tiedusteluja tämänkaltaisen palvelun tarjoamisesta, johon ei kuitenkaan ole ollut aiemmin resursseja. Hankkeen toteuttamiseen palkataan projektityöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutusten sisällöt. Hankkeeseen palkataan 50%:inen projektityöntekijä 1.6.2019 alkaen 6 kuukaudeksi.
Koulutustilaisuudet kootaan seuraavista aiheista:
1. perustiedot tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien toiminnasta
2. yleisesti käytettävien ohjelmien/sovellusten perustason käyttö: tekstinkäsittelyohjelma, sähköposti, pilvipalvelu, Facebook
3. tiedonhankinta: satakirjastojen e-aineistot, Google
4. julkishallinnon palvelusivustot: suomi.fi, vero.fi, kela.fi,
5. internetin mahdollisuudet ja haasteet: kriittinen lukutaito mediassa
6. tietoturva: vieraileva luennoitsija, joka vastaa kysymyksiin

Hankkeen tiimoilta pyritään tekemään yhteistyötä myös paikallisten palvelutalojen sekä ikäihmisten kohtaamispaikka Santran kanssa. Mahdollisuuksien mukaan neuvontakäyntejä voidaan tehdä myös paikan päälle yksiköihin, mikäli asiakkaissa on liikuntarajoitteisia. Asiakkaat saavat itse esittää toiveita käsiteltävistä aiheista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
paikalliset palvelutalot, Kohtaamispaikka Santra
Aloituspäivämäärä : 
01/06/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi