Mediaa mummoille... ja vähän papoillekin
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Koulukuja 2
28400
Ansvarsperson : 
Johanna Jyrkinen
Telefonnummer : 
0400134822
E-post : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa tarjotaan ikääntyville ulvilalaisille mahdollisuutta tietotekniikkataitojen opetteluun kirjastossa.
Kirjasto hankkii hankerahoituksella tabletteja, joita voidaan käyttää opetuksessa. Osallistujat saavat itse toivoa erilaisia aihepiirejä, sivustoja yms., joiden käyttöön erityisesti kaipaavat opastusta. Hanke on osa Ulvilan kaupunginkirjaston tulevaa mediakasvatussuunnitelmaa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hanketta seurataan kirjaamalla osallistuja- ja tapahtumamäärät ylös. Vaikuttavuutta arvioidaan osallistujilta pyydettävällä palautteella.

Projektbeskrivning : 

Ulvilan väestössä sekä kirjaston käyttäjäkunnassa on huomattavan paljon ikäihmisiä. Olemme saaneet useita tiedusteluja tämänkaltaisen palvelun tarjoamisesta, johon ei kuitenkaan ole ollut aiemmin resursseja. Hankkeen toteuttamiseen palkataan projektityöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutusten sisällöt. Hankkeeseen palkataan 50%:inen projektityöntekijä 1.6.2019 alkaen 6 kuukaudeksi.
Koulutustilaisuudet kootaan seuraavista aiheista:
1. perustiedot tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien toiminnasta
2. yleisesti käytettävien ohjelmien/sovellusten perustason käyttö: tekstinkäsittelyohjelma, sähköposti, pilvipalvelu, Facebook
3. tiedonhankinta: satakirjastojen e-aineistot, Google
4. julkishallinnon palvelusivustot: suomi.fi, vero.fi, kela.fi,
5. internetin mahdollisuudet ja haasteet: kriittinen lukutaito mediassa
6. tietoturva: vieraileva luennoitsija, joka vastaa kysymyksiin

Hankkeen tiimoilta pyritään tekemään yhteistyötä myös paikallisten palvelutalojen sekä ikäihmisten kohtaamispaikka Santran kanssa. Mahdollisuuksien mukaan neuvontakäyntejä voidaan tehdä myös paikan päälle yksiköihin, mikäli asiakkaissa on liikuntarajoitteisia. Asiakkaat saavat itse esittää toiveita käsiteltävistä aiheista.

Samarbetspartner/s: 
paikalliset palvelutalot, Kohtaamispaikka Santra
Projektet börjar : 
01/06/2018
Projektet avslutas : 
30/11/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 000
Egen finansiering: 
€2 300
Budget sammanlagt: 
€11 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000