Mediaguru toimintaa tehostamaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kouvolan pääkirjasto Tuija Lindström
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45101
Kirjaston puhelin : 
02061 55232
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Lindström
Puhelin : 
02061 54750
Sähköposti : 
tuija.lindstrom@kouvola.fi
Kuvaus : 

Tavoite

Pääkirjaston asiakaspalveluhenkilöstön mediataitojen lisääntyminen. Mediamajan ja asiakaspalvelun toiminnan integrointi.

Toiminta

Kouvolan pääkirjastossa on vuodesta 2009 toiminut erilaisten avustusten turvin Mediamaja, jonka toimintaa ei ole saatu erillisenä vakinaistettua eikä liitettyä saumattomasti pääkirjaston muuhun toimintaan.  Tavoitteet ja kohderyhmät sekä vetäjät ovat vaihdelleet kolmen eri hankkeen aikana. Haemme avustusta määräaikaisen kirjastonhoitajan palkkaamiseen 1 ½ vuodeksi pääkirjaston aikuistenosastolle tehostamaan perinteisen asiakaspalvelun ja Mediamajan yhteistoimintaa.

Mediamajan palvelut ja osaaminen nykyistä kevääseen 2015 jatkuvaa Monien mahdollisuuksien pelitupa-hanketta myöten ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi asiakkaille; voimme ohjata asiakaspalvelusta paljon opastusaikaa vaativat asiakkaat Mediamajaan, oli heillä sitten ongelmia tietokoneiden, tablettien, digitoimisen tai kuvankäsittelyn kanssa. Tilanne on myös päinvastainen, Mediamajassa toimineet mediatuottajat ja media- alan koulutuksessa olleet harjoittelijat eivät koulutuksensa kautta ole tunteneet kirjaston toimintatapoja eivätkä palveluja. Tiedon ja toimintatapojen siirtäminen ja hyödyntäminen puolin ja toisin asiakkaiden parhaaksi vaatii kehittämistä. Selkeää on että tulevaisuuden kaikessa kirjastopalvelussa koko henkilöstöltä vaaditaan kykyä ohjata asiakkaita mitä moninaisimmissa informaation käyttö ja tuottotilanteissa.

Tarvitsemme kirjastoalan koulutuksen saaneen henkilön asiakaspalvelutiimiimme integroimaan Mediamajan ja pääkirjaston asiakaspalvelua: luomaan uusia toimintatapoja hallitsemalla molempien osaamisalueita ja tehostamaan nykyistä toimintaa. Haluamme jatkaa mediakasvatusta eri-ikäisille asiakkaille monin keinoin hyödyntämällä Mediamaja olemassa olevia laitteita ja osaamista: kamerat, studio, kuvien käsittelyohjelmat, digitoimisen monet muodot. Lisäksi haluaisimme lisätä skaalaan älypuhelimet ja tabletit sekä niiden käytön: peruskäytön opastamisen lapsille ja aikuisille sekä Kouvolassa jatkuvasti kasvavalle ikäihmisten joukolle. Muita taitoja vaativia asioita ovat valokuvaaminen, videokuvaaminen, kuvankäsittely ja tekstinkäsittely, sovellusten käyttö, nettikäyttö ja tietoturvallisuus.

Haemme hankeavustusta määräaikaisen kirjastonhoitajan palkkaamiseen 1 ½ vuodeksi pääkirjaston aikuistenosastolle.

Tehtävät

- mediakasvatus

- muun henkilöstön ohjaus ja perehdytys

- toteutustapoina käytännöllisiä, persoonat huomioivia työpajoja: lyhytelokuvat, näytelmät, esitelmät, muistelmat, päiväkirjat, omat keittokirjat, aiheblogit ja musiikki käyttämällä hyväksi erilaisia välineitä ja tekniikoita

-  pajoihin asiantuntijaluentoja, johdatuksia käsiteltävään työpajaan – sekä oman työnä että ulkopuolelta ostettuna

Tulokset

Asiakkaiden ja henkilöstön lisääntyneet mediataidot.

Kustannukset yhteensä:

Kirjastonhoitajan palkkaus 18 * 2400 €/kk + sotu = 52 800 €

Muun henkilöstön työpanos (palkkaus+sotu)  = 14 600 €

Tabletit ja muut laitteet    5 500 €,

Asiantuntijapalkkiot          2 800 €

Matkakulut 1 000 €

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouvolan kaupunki ohjeisti keväällä 2015, että hankkeet on pyrittävä toteuttamaan ostopalveluina, jos se on mahdollista. Kalansilmä Oy:n kanssa allekirjoitetiin 30.6. sopimus, jolla ostettiin Mediamajassa aikaisemmin toimineet mediatuottajat ohjaajaksi syysajaksi 7.9.–27.11.2015 ja kevääksi 11.1. -24.3.2016. Mediamajan ohjaajina vuorottelivat opiskelija Tuomo Mannonen ja  medianomi Samu Laine, yksi kerrallaan kuuden viikon jaksoina. Oskari Valtonen  otettiin kirjastoon siviilipalvelusmieheksi. Hän toimi koko hankkeen ajan avustajana Mediamajassa 7.9.2015-24.3.2015.

Alunperin palkkaukseen varattu määräraha käytettii asiantuntijoiden työpanoksen ostoon Kalansilmä Oy:ltä. Omarahoitus koostuu siviilipalvelusmiehen päivärahoista ja ateriakorvauksesta sekä Mediamajan sisäisestä vuokrasta.

Koko saattu rahoitus päätettiin alusta alkaen käyttää siihen, että saadaan Mediamajaan asiantunteva ohjaus mahdollisimman pitkäksi aikaa. Tabletteja onnistuttiin hankkimaan lasten ja nuorten tiimin käyttöön muulla rahoituksella.

Mediamaja avattiin 7.9.2015 ja tämä projekti päättyi 31.3.2016. Mediamajaa pidettiin päivittäin avoinna klo 12 -18.

Apua digimaailman ongelmiin

Mediamajassa opastetaan nuorison ollessa koulussa ja opiskelemassa eri-ikäisiä ihmisiä sähköisiin sisältöihin ja laitteiden käyttöön, jotta kansalaiset selviävät nykyajan digimaailmassa. Lisäksi tilassa opastetaan aikuisia siihen maailmaan, jossa nuoret elävät. Mediamajaa markkinoidaan myös monikulttuurisena kohtauspaikkana, jossa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla heille mahdollisuuden yhteisölliseen tekemiseen pelaamisen kautta. Joka päivä Mediamajassa neuvotaan tietokoneen ja internetin käytössä. Erityisesti älypuhelimien, tablettien ja pilvipalveluiden neuvonnassa on tapahtunut kasvua vuosien 2015 -2016 aikana.

 Syksyllä järjestettiin nuorille suunnattu kännykkäkameratyöpaja. Mediamajan äänitysstudion käyttöaste on pysynyt samana, noin 7-10 tuntia viikossa.

Kirjaston yläkerrasta siirrettiin 3 nuorten asiakaskonetta alakertaan Mediamajan tiloihin, mikä on tuonut yläkerran pelaavat nuoret kaikki Mediamajaan. Nyt kaikki pelaajat ovat samassa paikassa mikä on vähentänyt meteliä yläkerrassa. Mediamajassa pelien äänet eivät haittaa, päinvastoin ne kuuluvatkin osana ympäristöön. Hankeen myötä kirjaston vakituisesta henkilökunnasta irrotettiin yksi henkilö kerran viikossa muutamaksi tunniksi Mediamajaan, jotta yhteistyö ja tiedonkulku lisääntyisi Mediamajan porukan ja kantahenkilökunnan välillä. Tämän myötä esimerkiksi videokameran lainaustapoja on muutettu ja muutetaan vieläkin yksinkertaisemmaksi. Kun uusi kirjastojärjestelmä saadaan käyttöön, se laajennetaan Mediamajaankin. Silloin kaikki Mediamajan lainaukset ja palautukset siirtyvät kirjaston alakertaan Mediamajan työntekijöiden vastattavaksi.

Kaikki digitointipisteet siirrettiin Mediamajaan, mikä on helpottanut asiakaspalvelun työntekijöiden taakkaa aamuisin ja iltaisin kun Mediamaja on suljettu. Kaikki muukin tietotekninen neuvonta on käytännössä annettu Mediamajalle.

 Älypuhelimien ja tablettien käyttöön liittyvien työtehtävien määrä on kasvanut vuodessa paljon. Samoin pilvipalvelujen käytön kysyntä on ainakin kaksinkertaistunut. Samoin erilaisten sosiaalisten medioiden käyttöön liittyvät kysymykset. Ikäihmisten aktiivisuus uuden tekniikan ja laitteiden kanssa on ollut kiitettävää.

Työtehtävät vaihtelivat animaation opetuksesta monikulttuuriselle peruskoululle aina bändin äänittämiseen omassa studiossa. Yleisin neuvonnan ja avun muoto oli perinteiset tietotekniikkaan ja älypuhelimiin liittyvät kysymykset. Mediamajasssa käy päivittäin noin 30 henkeä, mikä tekee viikossa 150 ja kuukaudessa 600. Joskus Mediamajassa pidetään yleisöluentoja, jotka vetävät 80 henkeä kerrallaan. Varsinkin paikallisesta sotahistoriasta luennoivat saavat aina salin täyteen.

Videoiden puolella olimme auttamassa Kouvolan kaupungin liikuntatoimen Sähköistä liikettä –hanketta.  Tarjosimme hankkeen videoille editointimahdollisuudet ja autoimme liikuntaneuvojia leikkaamana omia videoitaan, jotka myöhemmin julkaistiin Youtubessa.

Kouvolan korttelikodit ry:lle järjestimme rintanappityöpajan, jossa ry:n vapaaehtoiset askartelivat yhdistykselleen rintamerkkejä promotilaisuuksiin.

Mediamajan työntekijät olivat usein teknisenä tukena kirjaston eri tapahtumissa ja etenkin hoitamassa tapahtumien, kuten kirjailijavieraiden äänentoistoa ja kuvausta.

Mediamajassa jatkoi toimintaansa Manga- ja animekerho sekä Lasten ja nuorten teatterikerho. Äänitysstudion puolella tehtiin musiikkia räpistä kansanmusiikkiin ja muuten äänitettiin puhetta mm. teatteriesityksen speakkejä varten.

 Mediamajan työntekijöiden taitoja on yritetty siirtää antamalla kirjaston vakiväelle opastusta digitoinnissa tai tietokone/media-asioissa mutta jos omaa harrastuneisuutta ei ole, on uuden teknisen asian sisäistäminen vaikeaa lyhyellä aikavälillä. Ehkä siksi juuri Mediamajaa pyörittävät medianomit, jotka ovat saaneet oman koulutuksen aiheeseen. Kun kyseessä on kuvan-, videon tai äänenkäsittelyn erikoisohjelmia, niitä ei voi oppia parissa päivässä vaan vaativat paljon harrastuneisuutta tai aikaisempaa kokemusta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 Mediamajan  vakiotoiminnat on saatu jatkumaan eri hankeavustusten turvin palkatulla media-alan osaamisella ja alan opiskelijoiden ja alasta kiinnostuneiden siviilipalvelusmisten työpanoksella. Mediamajan maahanmuuttajanuorille ja kehitysvammaisille nuorille suunnattu toiminta on osa Mikkelin AMK:n hallinnoimaa ERNOD-hanketta vuosina 2015 - 2017. Kirjasto on taas kerran tekemässä mediatuottajan vakinaistamisesta ehdotusta Kouvolan kaupungin täyttölupamenettelyyn kesäkuussa 2016.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€58 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€76 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 139
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 718
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
120henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
150henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 000
 
okm
avi