Mediakasvatuksen kehittäminen Kokemäen kirjastossa
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kokemäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Haapionkatu 13
32800
Kirjaston puhelin : 
040 4886175
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kokemaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kokma
Y-tunnus : 
0203925-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Vilenius
Puhelin : 
040 4886176
Sähköposti : 
suvi.vilenius@kokemaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Parantaa asiakkaille tarjottavien opastusten laatua ja kirjaston e-aineistojen käytettävyyttä sekä uudistaa koululaisten opetuskäyntien mediakasvatusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Koululuokkien opetuskäyntien sisällön uusiminen uutta tekniikkaa hyödyntäviksi ja opetuksista saatu palaute.

2. Asiakkaiden osallistuminen opastuksiin ja e-aineistojen käytön kehitys.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus on kehittää kaiken ikäisten kirjaston asiakkaiden mediakasvatusta ja parantaa sähköisten aineistojen ja palvelujen käyttömahdollisuuksia Kokemäen kirjastossa. Hankkeen aikana kirjastolle hankitaan 10 kappaletta tablet-laitteita ja kaksi uutta reititintä langattomalle verkolle sekä uusi verkkokaapeli. Tabletteja on tarkoitus hyödyntää niin koululuokkien opetuskäynneillä kuin asiakaspalvelutyössä tapahtuvassa mediakasvatuksessa.

Kokemäen kirjastossa ei ole erillistä opetukseen soveltuvaa tilaa tietokoneineen, vaan koululuokkien tiedonhaunopetus toteutetaan pitämällä luento lehtilukusalissa ja teettämällä tiedonhauntehtäviä verkkokirjastosta asiakaskoneilla, jotka sijaitsevat hajallaan ympäri kirjastoa. Tablettien avulla mahdollistuisi oppilaiden neuvominen samassa tilassa ja osallistavien oppimisympäristöjen käyttö verkossa. Lisäksi mahdollistuisi tehtävien ratkaiseminen mobiilisti kirjastoon suunniteltavalla reitillä ja erilaisten sovellusten hyödyntäminen, jolloin mediakasvatukseen saataisiin mukaan uusia, luovia elementtejä oppilaiden oppiessa itse tekemällä.

Asiakaspalvelutyössä asiakkaita voitaisiin tablettien avulla tutustuttaa kirjaston tarjoamiin sähköisiin aineistoihin ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen osana yleisiä kansalaistaitoja. Aikuisasiakkaiden kohdalla tabletit auttaisivat erityisesti e-kirjojen lainaamisen ja lukemisen opastamisessa. Lisäksi asiakkaat voisivat lukea tableteilta e-lehtiä lehtilukusalissa istuen. Tabletit hyödyttäisivät myös alle kouluikäisiä asiakkaita, jotka voisivat pelata ja kuunnella satuja niiden avulla.  

Aiemmat hankkeet: 

Tabletit käteen ja tiedonhankintaan, Kiuruveden kaupunginkirjasto (2015) http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tabletit-k%C3%A4teen-ja-tiedonhankintaan

Tiedonhakua tableteilla, Pirkkalan kunnankirjasto (2014) http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tiedonhakua-tableteilla

Tablettia tiedonnälkään, Paimion kaupunginkirjasto (2014) http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tablettia-tiedonn%C3%A4lk%C3%A4%C3%A4n

Tabletteja tarpeeseen, Vesilahden kirjasto (2015) http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tabletteja-tarpeeseen

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoitus on kehittää kaiken ikäisten kirjaston asiakkaiden mediakasvatusta ja parantaa sähköisten aineistojen ja palvelujen käyttömahdollisuuksia Kokemäen kirjastossa. Hankkeen aikana kirjastolle hankitaan 10 kappaletta tablet-laitteita ja kaksi uutta reititintä langattomalle verkolle sekä uusi verkkokaapeli. Tabletteja on tarkoitus hyödyntää niin koululuokkien opetuskäynneillä kuin asiakaspalvelutyössä tapahtuvassa mediakasvatuksessa.

Kokemäen kirjastossa ei ole erillistä opetukseen soveltuvaa tilaa tietokoneineen, vaan koululuokkien tiedonhaunopetus toteutetaan pitämällä luento lehtilukusalissa ja teettämällä tiedonhauntehtäviä verkkokirjastosta asiakaskoneilla, jotka sijaitsevat hajallaan ympäri kirjastoa. Tablettien avulla mahdollistuisi oppilaiden neuvominen samassa tilassa ja osallistavien oppimisympäristöjen käyttö verkossa. Lisäksi mahdollistuisi tehtävien ratkaiseminen mobiilisti kirjastoon suunniteltavalla reitillä ja erilaisten sovellusten hyödyntäminen, jolloin mediakasvatukseen saataisiin mukaan uusia, luovia elementtejä oppilaiden oppiessa itse tekemällä.

Asiakaspalvelutyössä asiakkaita voitaisiin tablettien avulla tutustuttaa kirjaston tarjoamiin sähköisiin aineistoihin ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen osana yleisiä kansalaistaitoja. Aikuisasiakkaiden kohdalla tabletit auttaisivat erityisesti e-kirjojen lainaamisen ja lukemisen opastamisessa. Lisäksi asiakkaat voisivat lukea tableteilta e-lehtiä lehtilukusalissa istuen. Tabletit hyödyttäisivät myös alle kouluikäisiä asiakkaita, jotka voisivat pelata ja kuunnella satuja niiden avulla.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Helmikuussa 2016 hankittiin 2 uutta reititintä ja uusi verkkokaapeli kirjaston langattoman verkon toiminnan parantamiseksi. Hankerahoituksen varmistumisen jälkeen kesäkuussa 2016 kirjastolle saatiin 8 tablet-tietokonetta, jotka laitettiin toimintakuntoon uuden lukuvuoden alkuun mennessä. Hanke vaati kahden työntekijän yhteensä 13 tunnin työpanoksen: tietohallintosuunnittelija hoiti laitteiden hankinnan ja asennuksen ja kirjastovirkailija opastusten ja tiedotusmateriaalin teon sekä tablettien käyttökuntoon laittamisen.

Tabletit ovat olleet syksykstä saakka asiakkaiden lainattavissa kirjastokortilla kirjaston tiloissa käytettäväksi. Kirjaston verkossa luettavissa olevia e-aineistoja voi käyttää tablettien avulla. Syksyllä järjestettiin yksi koko päivän SeniorSurf-tapahtuma, jossa asiakkailla oli mahdollisuus saada opastusta tablettien ja verkkoaineistojen käyttöön ilman ajanvarausta. Lisäksi olemme syksyllä käynnistäneet ajanvarauksella toimivan netti- ja laiteopastuspalvelun, jossa henkilökohtaisia opastuksia on annettu erityisesti tabletteja hyödyntäen. Ajanvarauksella toimiva opastus on ollut asiakkaiden keskuudessa suositumpaa kuin SeniorSurf-päivä. Opastuksiin ovat varanneet aikoja muutkin kuin ikäihmiset. Syksyllä tabletteja käytettiin kahden lukioryhmän tiedonhaunopetuksessa ja tehtävien tekeminen sujui huomattavasti aiempaa paremmin.

Jatkotoimenpiteet: 

Tablettien hyödyntämistä ja opetusten kehittämistä jatketaan. Kevään 2017 Mediataitoviikolla kirjastossa panostetaan erityisesti asiakkaiden tutustuttamiseen e-aineistoihin tablettien avulla ja kirjastonhoitaja suunnittelee 4. ja 7. luokkalaisten opetuskäyntejä uusiksi tablettien monipuolista hyödyntämistä ajatellen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 160
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 460
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 159
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 159
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
33henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
5henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016