Mediakasvatus arkeen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39–41
40100
Kirjaston puhelin : 
014 266 4129
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tiedottaja@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Mari Vuorinen
Puhelin : 
014 266 4129
Sähköposti : 
mari.vuorinen@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-kirjastojen työntekijöiden ammatillista identiteettiä mediakasvattajina.  Hankkeen myötä mediakasvatus opitaan näkemään osana kirjastoammattilaisen perustehtävää: mediakasvatus on osa kirjaston arkea.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutuspäivien määrä, opiskelijoiden tuottaman materiaali

Kuvaus : 

Kirjastotyöntekijän rooli on muuttumassa. Tähän muutokseen sopeutumiseen Keski-kirjastojen henkilökunta tarvitsee koulutusta. Tehtäväkenttämme on laaja ja osaamisen ylläpitäminen muutoksessa vaatii jatkuvaa uusien asioiden haltuunottoa.

Samanaikaisesti Keski-Suomessa on lukuisia media-alan sekä tieto- ja viestintätekniikan oppilaitoksia, joiden osaaminen on tällä hetkellä Keski-kirjastoissa lähes hyödyntämättä. Opiskelijoilla on käsissään uusin tieto ja taito muun muassa mediakasvatuksessa. He tarvitsevat harjoittelupaikkoja sekä käytännön kokemusta opettamisesta ja ohjaamisesta erilaisille kohderyhmille. Tähän tarpeeseen me kirjastolla voimme vastata. Vastavuoroisesti saamme vuosittain käyttöömme oppilaitosten tuoreimman resurssin.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-kirjastojen työntekijöiden ammatillista identiteettiä mediakasvattajina.  Hankkeen myötä mediakasvatus opitaan näkemään osana kirjastoammattilaisen perustehtävää: mediakasvatus on osa kirjaston arkea. Tästä näkökulmasta järjestämme hankkeen tuella henkilökunnalle neljä koulutuspäivää. Teoria auttaa muodostamaan tavoitteet omalle toiminnalle, käytännönläheinen koulutus puolestaan ohjaa toiminnassa alkuun.

Samalla hanke käynnistää ja luo toimintamallin uudenlaiselle yhteistyölle alueen eri oppilaitosten kanssa. Yhteistyö takaa kirjastotyöntekijöiden osaamisen myös jatkossa, muuttuvassa mediamaailmassa. Toimintamallin pohjalta oppilaitosten opettajat tietävät etukäteen millaisia harjoitustöitä ja tehtäviä kirjasto opiskelijoille tarjoaa. Näin harjoittelu kirjastolla voidaan ottaa osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa. Yhteistyön tuloksena opiskelijat tuottavat Keski-kirjastoille materiaaleja kirjaston mediakasvatustyöhön. Tavoite on, että opiskelijoiden tuottamat materiaalit ovat mahdollisimman valmiita sellaisenaan käytettäviksi kirjastoissa eri kohderyhmille. Materiaalit voivat olla täysin uusia tai uudistaa jo olemassa olevia opetusmateriaalejamme. Näin pystymme tarjoamaan mediakasvatusta koko kirjastokimpan alueen eri-ikäisille koululaisille ja 2. asteen opiskelijoille.

Jotta mediakasvatus juurtuu kirjastoihin, toteutamme mediakasvatustuokiot hanketyöntekijän avulla eri puolilla Keski-Suomea. Hankkeessa mukana olevien Keski-kirjastojen mediakasvattajat osallistuvat tuokioiden käytännöntoteutukseen. Toteutettavat tuokiot jo itsessään tarjoavat paikallisesti mediakasvatusta alueen koululaisryhmille. Samalla yhteistyö madaltaa kynnystä jatkaa omaa mediakasvatustoimintaa kaikissa kirjaston toimipisteissä. Näin varmistetaan, että jokaisessa Keski-kirjastossa on mediakasvattajia, joilla on käytännön valmiudet toteuttaa mediakasvatusta omassa toimipisteessään myös hankkeen jälkeen. Valmiit mediakasvatuspaketit laitetaan verkkosivuillemme kaikkien kirjastojen käytettäviksi ja muunneltaviksi oman tarpeen mukaan.

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa olemme jo tehneet sujuvaa yhteistyötä mediakasvatuksessa. Laitoksella järjestetään joka toinen vuosi mediakasvatuskurssi. Vuoden 2014 kurssilla ryhmä opiskelijoita toteutti mediaperhepaketin Risto Räppääjästä kirjastossa käytettäväksi ja muokattavaksi koululaisryhmien kanssa. Lehtorin, Mari Hankala, kanssa sovimme yhteistyön jatkumisesta seuraavalla mediakasvatuskurssilla.

Hanketta varten palkataan työntekijä. Hankkeen vetäjä vastaa yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa hankkeen toteutumisesta. Henkilökunnasta muodostetaan ohjausryhmä ideoimaan, ohjaamaan ja osallistumaan hankkeen läpivientiin. Ohjausryhmä tekee hankkeelle aikataulun keväällä 2016. Hanketyöntekijä palkataan seuraavasta syksystä vuoden 2017 loppuun. Ohjausryhmä tekee hankkeen aikana seudullisen mediakasvatussuunnitelman. Hankkeen päättymisen jälkeen, ohjausryhmän pohjalta muodostetaan seudullinen mediakasvatustyöryhmä varmistamaan mediakasvatuksen jatkuminen ja kehittyminen Keski-kirjastoissa. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keski-kirjastojen kunnat (Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Muurame, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski).

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Koulutuspäivät (4 kpl, yhteensä 121 osallistujaa):

Ensimmäinen hanketapaaminen Jyväskylässä kokosi hankkeeseen osallistuvat kirjastot koolle. On tärkeää kohdata kasvokkain kollegoita, jotka painivat samojen kysymysten parissa.

Toinen hankepäivä Keuruulla jatkoi edellisen tapaamisen teemoja. Katsoimme myös yhdessä Keuruun 7. luokkalaisten kanssa Teatterikoneen yleisöä osallistavan draaman Saaks jakaa. Mielenkiintoista ja vähän yllättävääkin.

Kolmantena hankepäivänä toteutimme yhdessä kirjatrailereita tableteilla. Toisille oppi siirtyi sellaisenaan ryhmäkäyntien sisällöksi, toisille trailerit voivat tarjota piristystä vinkkauksiin tai vaikkapa tiedotuksen tueksi.

Neljäntenä hankepäivänä Juha Kallanranta Kopiostolta kertoi tekijänoikeusasioita erityisesti koululaisyhteistyön näkökulmasta https://kopiraittila.fi/ 

 Touhua yhteistyökumppaneiden kanssa (yhteensä 10 tapahtumakokonaisuutta):

Opeopiskelijoiden (JYU) toteuttama ”senioriklinikka” helmikuussa 2017 Jyväskylässä. Tyytyväisiä olivat niin asiakkaat kuin opiskelijat ja henkilökuntakin. Samalla sapluunalla toteutettu mm. Keuruulla oman henkilökunnan voimin – tarkoituksena ohjata toimintaa vertaisohjauksen suuntaan.

Opeopiskelijoiden (JYU) suunnittelema ja toteuttama Mediakasvatusiltapäivä MOI perheille huhtikuussa 2017. Illan aikana keskustelua mm. Youtubesta, pelaamisesta ja lukemisesta niin vanhempien kuin lasten kanssa.

Artesaaniopiskelijoiden (JAO) suunnittelema ja toteuttama näyttely joulukuussa 2017. Näyttelyssä esitellään artesaaniopiskelijoiden valmistamia tuotteita, joiden valmistusprosessissa innoittajana Suomen itsenäisyyden vuosikymmenet. Miten yhteiskunnan muutokset, politiikka meillä ja muualla, vaikuttavat pukeutumiseen, sisustamiseen ja ympäristöön. Näkökulmia Suomen itsenäisyyden ajan historiaan. Näyttely avoin kaikille. Erityisesti näyttelyä mainostettu oppilaanohjauksen, historian ja käsityön opettajille.

Tieto- ja viestintätekniikan datanomiopiskelijoiden (JAO) Datataiturit -neuvontapisteet Jyväskylän kirjastoissa. Tämän tyyppiselle neuvonnalle selvästi kysyntää. 

Mediataidetta lapsiperheille (Valon kaupunki, Taidemuseo) syksyllä 2017.

Osallistuminen mediakasvatusfoorumiin (Taidemuseo), jossa koolla keskisuomalaisia mediakasvatuskentän toimijoita.

Mölli-pajat (2 kpl esikoululaisryhmälle + 1 kpl avoin iltatapahtuma) syksyllä 2016 (Zaibatsu Interactive). Tutustutaan pelisovelluksen tekemiseen. 

Sitaatteja Sata vuotta (Taidemuseo). Kuvan ja tarinan yhteiset tunnelmat. Vinkkejä lukemiseen Suomen 100-vuotisen taiteen äärellä.

E-kirja-näyttely keväällä syksyllä 2016 (Lastenkirjaintituutti)

Minikinon mediakasvatustehtävät (Keski-Suomen elokuvakeskus) keväällä 2017 ja syksyllä 2017.

Omia juttuja:

Klassikko-vinkkaus 7.-luokkalaisille. Kuinka ajan ilmiöt vaikuttavat siihen, mitä kirjoitetaan, kuinka kirjoitetaan, kuinka lukemamme tulkitsemme. Klassikot kertovat ajasta, mutta myös elävät ajassa.

Tunne musiikki -vinkkaus 5.-luokkalaisille. Mitä tunteita musiikki herättää? Pyritäänkö musiikilla vaikuttamaan tunteisiimme?

Pop-up kirjasto Veturitalleilla keväällä 2017. Sarjakuva tutuksi poistokirjanappien avulla.

Toukofest 2017. Pitkästä aikaa mukana yläkoululaisten päivässä. Bookface Instaan –kilpailua ja E-aineisto -kyselyä.

Suunnitelmissa keväälle 2018:

 Lataamo - Lataa omat ja puhelimesi akut. Kuuntele tarinaa ja musiikkia.

Matkustan ympäri maailmaa – musiikkimatka 1.-luokkalaisille.

Kuvan kertomaa - kuva värittää kerrontaa, vaan mihin suuntaan? (3. lk)

Faktaa ja fiktiota - 8. luokkalaiset valeuutisten virrassa

Vaikuttavia kirjoja - kirjallisuus tunteiden herättäjänä (9. lk)

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteissa on osin onnistuttu. Mediakasvatus – tai monilukutaito – on käsitteen tasolla varmasti noussut jokaisen kirjastolaisen tietoisuuteen. Koska mediakasvatuksen kenttä on kuitenkin hyvin laaja, on vielä matkaa siihen, että jokainen kirjastolainen tunnistaisi oman paikkansa mediakasvattajana. Mediakasvatus voi yksinkertaisimmillaan olla toimintaa, joka ohjaa asiakasta terveellä tapaa ottamaan etäisyyttä siihen informaatiotulvaan, jota media päällemme valuttaa. Osittain piilossa, mutta kuitenkin olemassa, on se kirjastoissa tapahtuva ohjaus, jossa asiakasta autetaan löytämään asian ytimeen – lukemaan, ymmärtämään, ajattelemaan itse ja ehkä rakentamaan jotain omaa, ihan uutta.

 Hankkeen aikatauluttaminen oli suuri haaste. Tieto hankerahoista saapuu yleensä maaliskuun lopulla. Hanke tulee aloittaa tästä seuraavana syksynä, johon mennessä hankkeen suunnitelma tulisi olla muutettuna vastaamaan toteutunutta kehittämisavustusta. Hankkeemme sisälsi yhteistyöoppilaitosten osallistamista. Oppilaitosten suunnitelmat lyödään usein lukkoon jo varsinasta opetusta edeltävänä lukuvuonna. Näin ollen kaikki yhteistyösuunnitelmat tulisi olla valmiina vähintään vuosi ennen varsinaista toteutumisajankohtaa. Hanketyöntekijän kannattaisi näin ollen työskennellä hankkeen parissa vähintään puolitoista lukukautta (alkuperäisen suunnitelman mukaisesti). Käytännössä hankkeessa työskentely tapahtui nyt suurelta osin oman toimen ohessa. Tässä on etunsa jatkoa ajatellen, mutta työmäärä kaikessa kirjavuudessaan oli melkoinen.

 Käytännössä opiskelijoiden tuottamaa materiaalia ei juurikaan syntynyt tämän hankkeen aikataulun rajoissa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa toteutui pääasiassa toimijoiden oman työpanoksen kautta.  Kaiken kaikkiaan yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli hyvin hedelmällistä ja kirjasto koettiin mielekkäänä yhteistyökumppanina.

Jatkotoimenpiteet: 

Omassa työssämme koululais- ja opiskelijaryhmien parissa tuomme tietoisesti mukaan monilukutaitoon ohjaavaa näkökulmaa.

Työskentely joidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu. Pyrimme hyödyntämään hankkeen aikana solmittuja suhteita.

 Laajemmin hanke herätti ajattelemaan kirjaston perustehtäviä 2020-luvulla ja tästä eteenpäin. Kuinka voimme kirjastossa edistää kansalaisten monilukutaitoa arjen työssämme? Mikä on kirjaston rooli ”mediakasvattajana” suhteessa muihin kasvattajiin? 

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 893
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 893
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
121henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 040henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-kirjastojen työntekijöiden ammatillista identiteettiä mediakasvattajina. Hanke luo toimintamallin yhteistyölle alueen eri oppilaitosten kanssa.

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi