Mediakasvatus Keski-Pohjanmaan kirjastoissa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen, cop. Kokkolan kaupunginkirjasto
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-780 9564
Kirjaston sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
FI-0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Tavoitteena on että kirjastojen perinteisten tiedonhankintataitojen opettaminen ja kirjavinkkaus sekä satutuokiot voidaan kehittää palvelemaan paremmin mediakasvatuksen näkökulmia.

Lisäksi tavoitteena on projektityöntekijän avulla tuottaa verkkoon alueen kirjastoille kaksikielinen, helposti päivitettävä mediakasvatusmateriaalin sivusto, jota voidaan käyttää esim. tiedonhakuopetuksessa. Verkkoalusta hankitaan ostopalveluna. Verkkopalvelusta on tarkoitus toteuttaa iPad-sovellus.

Kirjaston henkilökunnan ideoimien mediakasvatusmateriaalien lisäksi hankkeessa voidaan hyödyntää esim. Mediakasvatus Metkan tuottamia materiaaleja sekä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämää Mediataitokoulu-palvelua.

Kirjastolle hankitaan neljä iPadia lisää asiakkaiden käyttöön ja taulutelevisio konsolipelien pelaamista varten. IPadeja käytetään myös alueen kirjastojen mediakasvatustapahtumissa ja –koulutuksissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keski-Pohjanmaan alueen kirjastot, Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut

Aiemmat hankkeet: 

Liikuteltava kirjastonkäytön opetusyksikkö 1.2.-31.5.2012

Mediakasvatus tutuksi kirjastossa 1.10.-31.10.2010

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavat tapahtumat:
Traileripaja 2.2.2015. Länsipuiston 8B-luokka osallistui Mediakasvatuskeskus Metkan kolmituntiseen traileripajaan, joka pidettiin koululla. Kouluttaja Karoliina Leisti opasti oppilaita iPadin iMovie-sovelluksen käyttöön, kuvaamiseen ja käsikirjoittamiseen ja oppilaat suunnittelivat ja videoivat ryhmissä trailerin lukemastaan kirjasta. Tuntien aikana käsiteltiin myös muun muassa tekijänoikeusasioita. Oppilaat pitivät työskentelytavasta ja yhden ryhmän tekemä traileri pääsi Mediametkan Facebook-sivuille. Kokkolan kirjaston kirjavinkkari osallistui myös traileripajaan, ja hyödynsi trailereita myöhemmin 5. ja 8. -luokkalaisten genrevinkkauksissa, jolloin oppilaiden kanssa käytiin läpi myös tekijänoikeusasioita. Muillakin luokilla ja kouluilla työskentelytavasta innostuttiin, ja opettajat aikoivat teetättää oppilaillaan trailereita perinteisten kirjaesitelmien sijaan. Kirjavinkkaajamme on huomannut, että perinteiset kirjavinkkaukset eivät toimi enää sellaisenaan, joten hän on tehnyt niistä monimediallisempia.

Animaatiopaja 31.3.2015. Kaustisen keskuskoululta osallistui Metkan työpajaan kaksi 2-luokkaa opettajineen. Työpajaa oli pitämässä jälleen Karoliina Leisti ja oppilaat piirsivät animaatioliuskat, jotka kuvatiin iPadeilla niin, että syntyi lyhyt animaatiovideo. Oppilaat olivat hyvin innostuneita ja työpaja oli tervetullut, sillä opettajilla ei ole ollut mahdollisuutta saada täydennyskoulutusta mediakasvatukseen. Metkan ilmaisten oppimateriaaleista on kuitenkin apua, mikäli opettajat haluavat toteuttaa itse vastaavanlaisia työpajoja.

Dateron pelitapahtuma 4.3.2015. Järjestimme Dateron kanssa pelitapahtuman, joka oli suunnattu koululaisille, jotka kaipaavat erityistä tukea oppimisessa tai lukemisessa. Daterolta oli kaksi työntekijää mukanaan kymmenkunta iPadia, joille oli ladattu erilaisia oppimispelejä. Aamupäivän aikana pelejä oli pelaamassa parikymmentä ala-asteikäistä opettajiensa kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Emme nähneet tarpeelliseksi tuottaa verkkoon suunnittelemaamme mediakasvatusmateriaalipakettia, sillä niitä on muuallakin saatavilla. Päätettiin panostaa mediakasvatustapahtumiin Keski-Pohjanmaan alueella. Lisäksi koimme, että perinteisen lukudiplomin voi laajentaa nk. ”kirjastodiplomiksi”, jonka tehtävissä on mediakasvatuksellista näkökulmaa. Alakoululaisille suunnattu kirjastodiplomi on parhaillaan tekeillä. Huomasimme myös, että kirjastolla jo olevia iPadeja tulisi markkinoida enemmän asiakkaille, sillä niiden käyttö on vielä melko vähäistä. Lisälaitteiden hankinta oli siinä valossa turhaa. iPadien käyttö tapahtumissa ja koulutuksissa on kuitenkin lisääntynyt. Ajatus taulutelevision hankinnasta konsolipelien pelaamiseen ei ole kuitenkaan jäänyt, vaan siirtyy vielä tulevaisuuteen.

Alueen kirjastojen henkilökunnan koulutusta mediakasvatuksen suhteen on jatkuvaa. Yhteistyö sivistystoimen eri toimijoiden esim. nuorisopalvelut ja koulutoimen kanssa on kehitettävä mediakasvatuksen parissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 240
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 740
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
80henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan laitehankintoihin. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014