Mediakasvatussuunnitelma Rovaniemen kaupunginkirjastoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Antero Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa luodaan Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjastolle mediakasvatussuunnitelma, jota myös pilotoidaan käytännössä. Se otetaan käyttöön osana kirjaston ja koulun yhteistä Kirjastopolku-toimintaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Rovaniemen kaupunginkirjaston Kirjastopolussa on pysyvä mediakasvatuksellinen osuus. Mallit ja käytännöt myös jaetaan muiden Lapin kuntien kirjastojen kesken lasten- ja nuorten kirjastotyön kehittämisryhmän kautta. Lapin kunnat pystyvät myös soveltavaan suunnitelmia omien tarpeidensa ja resurssien mukaan. 

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkattaisiin hanketyöntekijä, jonka tehtävänä olisi yhteistyössä lasten- ja nuortenosaston henkilökunnan kanssa laatia suunnitelma ja pilotoida sitä käytännössä. Tämä vaatii vaatii huolellista suunnittelutyötä ja erilaisten työpajaideoiden testaamista sekä yhteistyötä koulun kanssa, jotta tiedämme myös koulujen ja opettajien tarpeet mediakasvatukseen liittyen.

Hanketyöntekijän tarve on kuusi kuukautta. Pilotointijakso olisi vajaa lukukausi, jonka aikana ehdittäisiin kokeilla esimerkiksi pilottikoulun kanssa kaikille luokka-asteille suunnitellut mediakasvatusmateriaalit. Luokka-astekohtaisista opetusmateriaaleista voidaan myöhemmin valita resurssien mukaan toimivimmat, jotka otetaan käyttöön osana Kirjastopolkua. Hankkeessa luodaan selkeä malli, jota lasten- ja nuortenosaston henkilökunta pystyy toteuttamaan työpajoja myös hankkeen jälkeen. Käytössä olevaan mediakasvatussuunnitelmaan voidaan myös säätää käytössä olevien resurssien mukaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Rovaniemen koulut
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi