Mediakasvatussuunnitelma Rovaniemen kaupunginkirjastoon
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Jorma Eton tie 6
96100
Ansvarsperson : 
Mikko Antero Paajala
Telefonnummer : 
040 576 2604
E-post : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa luodaan Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjastolle mediakasvatussuunnitelma, jota myös pilotoidaan käytännössä. Se otetaan käyttöön osana kirjaston ja koulun yhteistä Kirjastopolku-toimintaa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Rovaniemen kaupunginkirjaston Kirjastopolussa on pysyvä mediakasvatuksellinen osuus. Mallit ja käytännöt myös jaetaan muiden Lapin kuntien kirjastojen kesken lasten- ja nuorten kirjastotyön kehittämisryhmän kautta. Lapin kunnat pystyvät myös soveltavaan suunnitelmia omien tarpeidensa ja resurssien mukaan. 

Projektbeskrivning : 

Hankkeeseen palkattaisiin hanketyöntekijä, jonka tehtävänä olisi yhteistyössä lasten- ja nuortenosaston henkilökunnan kanssa laatia suunnitelma ja pilotoida sitä käytännössä. Tämä vaatii vaatii huolellista suunnittelutyötä ja erilaisten työpajaideoiden testaamista sekä yhteistyötä koulun kanssa, jotta tiedämme myös koulujen ja opettajien tarpeet mediakasvatukseen liittyen.

Hanketyöntekijän tarve on kuusi kuukautta. Pilotointijakso olisi vajaa lukukausi, jonka aikana ehdittäisiin kokeilla esimerkiksi pilottikoulun kanssa kaikille luokka-asteille suunnitellut mediakasvatusmateriaalit. Luokka-astekohtaisista opetusmateriaaleista voidaan myöhemmin valita resurssien mukaan toimivimmat, jotka otetaan käyttöön osana Kirjastopolkua. Hankkeessa luodaan selkeä malli, jota lasten- ja nuortenosaston henkilökunta pystyy toteuttamaan työpajoja myös hankkeen jälkeen. Käytössä olevaan mediakasvatussuunnitelmaan voidaan myös säätää käytössä olevien resurssien mukaan.

Samarbetspartner/s: 
Rovaniemen koulut
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€24 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000