Mediakasvatusta ja virtuaalisia maailmoja
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oma kuva
Kauhavan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 88
62200
Kirjaston puhelin : 
06 2412 9820
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kauhava.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kauha
Y-tunnus : 
0208852-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Taneli Kolppanen
Puhelin : 
050 371 4690
Sähköposti : 
taneli.kolppanen@kauhava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto kehittää mediakasvatustoimintaansa ja tarjoaa uudenlaisia kokemuksia sekä palveluita asiakkailleen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-Tapahtumien ja koulutusten osallistuja- ja lukumäärä.

-Asiakkaiden kommentit hankkeen toiminnasta.

-Jatkuvan mediakasvatustoiminnan aloittaminen ja suunnitteleminen.

Kuvaus : 

Erilaisista virtuaalisista mediaympäristöistä on tullut yhä vaikuttavampi osa ihmisten jokapäiväisen elämän rutiineja. Tiedonhankinta, sosiaalinen kanssakäyminen, arkipäiväiset ja yhteiskunnalliset toiminnat tapahtuvat yhä voimakkaammin teknologisten virtuaalisten ympäristöjen kautta. Tämä teknologia ja sen käyttäminen on opittava. Näitä taitoja on jatkuvasti myös päivitettävä. Kirjastolla on suuri vastuu asemansa ja sisäisen osaamisensa myötä informaatioteknologian ja sen käyttämisen opettamisesta.

Hankkeen tarkoitus ja toteutus:

Tämän hankkeen tarkoituksena on tarjota Kauhavan kaupungin asukkaille ajankohtaista mediakasvatusta ja pilkahduksia tuleviin virtuaalisiin ympäristöihin. Suunnitelmallista tiedonhakukoulutusta tai mediakasvatusta kirjastossa ei ole aiemmin aktiivisesti tarjottu. Aiheeseen liittyviä hankkeita alueella on ollut, mutta käytännön toteutus on jäänyt vähäiseksi. Kauhavan kaupungin kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta, kolmesta sivukirjastosta ja kirjastoautosta. Toimintaa on pyrittävä järjestämään joka toimipisteessä.

Liikkuvan toiminnan edellytyksenä on helposti mukava kulkeva laitteisto ja aineisto. Tablettitietokoneilla tiedonhankinnan koulutusta ja mediakasvatusta voidaan järjestää kirjastoilla ja kirjaston ulkopuolella helpommin. Erityistä ATK-tilaa ei tarvita, tablettien kanssa on helppo ottaa vastaan esimerkiksi koululais- ja senioriryhmät kirjastojen vaihtelevissa tiloissa. Tablettien kanssa voidaan myös mennä asiakasryhmien luo, esimerkiksi kouluille. Tabletteja pystytään hyödyntämään mediapajatoiminnassa ja kirjavinkkauksessa.

Merkittävänä osana hanketta on virtuaalilasien hankinta kirjastolle. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävistä laitteista on povattu seuraavaa älypuhelinten tai Internetin kaltaista jokapäiväisen elämän muuttavaa teknologista ilmiötä. Virtuaalilasien käyttömahdollisuudet ovat laajat. Suurinta huomiota ensimmäisinä lasien käyttökohteina ovat saaneet virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit ja elokuvakokemukset.

Vielä tänä päivänä virtuaalitodellisuuden luominen virtuaalilaseilla vaatii tehokkaan tietokoneen, jota jokaisella ei ole kotonaan. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden käyttäminen tulee hyvin todennäköisesti olemaan arkipäivää, tällä hetkellä se elää kehitysvaihetta ja ei ole jokaisen ihmisen saavutettavissa. Kirjastoon hankittava virtuaalitodellisuuslaitteisto ajaa useampaa päämäärää. Kirjasto voi näyttäytyä edelläkävijänä ja tarjota ensimmäisenä kokeiltavaksi teknologiaa ja sen applikaatioita, jotka tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa arkipäivää. Virtuaalilasit toimivat myös houkuttimena, kirjastoon saadaan uusia asiakkaita ja samalla he tutustuvat muihinkin kirjaston palveluihin. Virtuaalilasit houkuttelevat todennäköisesti nuoria, jotka eivät muuten käytä kirjaston palveluita. Laitteistoa voidaan liikuttaa kirjastojen välillä tapahtumien ja käyttötilaisuuksien mukaan.

Kirjastoon hankittavaa tehokasta tietokonetta voidaan hyödyntää myös muuhun mediakasvatustoimintaan ja palvelujen luomiseen. Kone pystyy perusasiakaspäätteistä poiketen moneen muuhun toimintaan nettiselailun lisäksi. Koneen pelikäytöllä voidaan houkutella kirjastoon uusia asiakkaita, tehokas tietokone vastaa pelikonsoleita ja on jopa huomattavasti monipuolisempi laite. Koneella pystytään tekemään vaativaa videokuvankäsittelyä, joka toimii hyvänä lisänä kirjastoon aiemmin hankitun digitointilaitteiston kanssa.  Tehokas tietokone on optimaalinen alusta ohjelmointikäyttöön ja yhteydessä virtuaalilaseihin koodauksen mahdollisuudet tulevat hienosti esille. Tehokas PC on laite, jota monella ei ole kotonaan, ja sen luomat mahdollisuudet kirjastossa ovat monenlaiset.

Laitteistohankinnat eivät yksin riitä laadukkaan mediakasvatustoiminnan aloittamiseen. Hankkeen vetäjäksi palkataan ammattitaitoinen projektityöntekijä, joka yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa suunnittelee ja toteuttaa hankkeen aikana järjestettävät tapahtumat ja toiminnan. Tablettien kanssa järjestetään tiedonhakukoulutusta, mediakasvatustoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tabletteja hyödyntävää kirjavinkkausta. Virtuaalilasien ja teho-PC:n avulla pystytään järjestämään monenlaista mediatoimintaa, esimerkiksi virtuaalilasien ja virtuaalimaailmojen esittelyä, mediapajoja, pelitapahtumia ja koodauspajoja. Sisällöt voivat hieman muuttua palkattavan hanketyöntekijän osaamisen pohjalta, mutta oleellisimmat taidot ovat mediakasvatuksen ja -opetuksen hallitseminen ja kirjastotyön tuntemus. Hanketyöntekijä suunnittelee toimintaa, jota voidaan jatkossa jatkaa kirjaston oman henkilökunnan voimin.

Hankkeen aikataulutus ja tavoitteet:

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostuu laitteiston hankinnasta ja käyttöönotosta. Hanketyöntekijän kanssa suunnitellaan tapahtumia ja asiakaskoulutuksia. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään aktiivisesti suunnitelmien mukaisesti. Osana hankkeen päätöstä suunnitellaan pohjaa mediakasvatus- ja tiedonhakukoulutukseen, jota voidaan hyödyntää jatkossa kirjaston opetustoiminnassa.

Hankkeen päällimmäisinä tavoitteina on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa ja tiedonhankintakoulutusta, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluita. Hankkeen myötä kirjasto toivoo tavoittavansa kuntalaisia, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä.

Laitteistohankinnat:

15 tablettitietokonetta opetuskäyttöön : 6000 euroa.

Virtuaalilasit ja lisätarvikkeet (HTC Vive): 1000 euroa

Virtuaalilasien käyttämiseen tarvittava tehokas PC-tietokone ja tietokoneen lisävarusteet (näyttö, näppäimistö, hiiri ym.): 2500 euroa.

Mediakasvattajan palkkaus:

Palkataan kuudeksi kuukaudeksi asiantunteva mediakasvattaja/kirjastonhoitaja.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeelle palkattiin työntekijä 1.11.2017-28.2.2018 väliselle ajalle. Laitteisto (15 tablettitietokonetta, virtuaalilasit ja tietokone) oli hankittu jo aikaisemmin, joten hanketyöntekijä pääsi heti tutustumaan laitteistoon ja pystyi aloittamaan tapahtumien suunnittelun. Tapahtumien suunnittelu oli kohdistettu lapsista senioreihin.

Tapahtumat alkoivat virtuaalilasien osalta heti ensimmäisellä työviikolla, jolloin oli kirjaston Halloween-tapahtuma. Suurta mielenkiintoa virtuaalilaseja kohtaan oli lasten tapahtumassa marraskuussa ”Suami 100 vuotta -pirä hualta” -juhlassa Ylihärmän Anssin Jussin Areenalla. Laseja käytettiin hankkeen aikana useissa vastaavanlaisissa tapahtumissa.

Kirjastovierailuja varten hanketyöntekijä suunnitteli tablettien avulla toteutettavat tiedonhaun opetusta tukevat QR-koodikirjastosuunnistukset 5. luokkalaisille sekä yläkoululaisille ja lukiolaisille. Lisäksi kirjaston asiakkaille oli tablettien käytön opastamista senioreille, virtuaalilaseihin tutustumista sekä e-aineistojen opastamista tablettien avulla.

Hanketyötekijä kävi pitämässä mediataitoviikolla 5.2-9.2. 6. luokkalaisille mediataitotuokioita neljässä koulussa. Mediataitotuokioiden aiheina olivat muun muassa ikärajat, lähdekritiikki, media tiedon välittäjänä, netti-etiketti, tekijänoikeudet, valeuutiset, verkkotiedon luotettavuus sekä virtuaalitodellisuus. Tuokiot sisälsivät osallistavia ryhmäkeskusteluja, kysymyksiä liittyen tekijänoikeuteen tehtäessä kirjatraileri koulun nettisivuille sekä kysymyksiä harhaanjohtavien tietojen tekemisen motiiveista. Yhteensä mediataitotuokioita kertyi 7 oppitunnin verran.

Koodauksen suunnittelu lähti liikkeelle oikean ikäryhmän miettimisestä. Koodausoppituntien sekä -pajojen materiaalit koostettiin koodaustunti-sivujen aineistoista. Pääsääntöisesti koodauspajat olivat tarkoitettuja 4-5. luokkalaisille, mutta mukana oli myös hieman nuorempiakin sekä 6. luokkalaisia. Oppilaiden välillä oli eroavaisuuksia siinä olivatko tehtävät helppoja vai vaikeita. Esimerkiksi yhdessä koulussa toimii kaksi koodausvalinnaisaine-ryhmää. Yhteensä koodausopastuksia järjestettiin 14 oppitunnin verran niin kirjastojen tiloissa kuin koulussakin.

Kirjastosuunnistusten sekä koodauksen materiaalit ja rungot koostettiin siten, että niitä voidaan hyödyntää kirjastossa jatkossakin. Myös e-aineistoihin liittyvät ohjeet ovat A4-papereilla selkeässä muodossa, joten niitäkin voi jatkossa hyödyntää. Etenkin uutuutena tulleiden e-lehtien ja musiikinopetuksen verkkopalvelun ohjeistus on hyvä olla tiedossa tarvittaessa.

Hanketyöntekijä vieraili virtuaalilasien kanssa kaikissa kaupungin nuorisotiloissa, niiden aukioloaikojen mukaisesti. Tarkoituksena oli tavoittaa myös nuoria, jotka eivät tavallisesti käy kirjastossa. Virtuaalilasit olivat kokeiltavana myös kaikissa lähikirjastoissa ja säännöllisesti pääkirjaston puolella.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mediakasvatusta ja virtuaalisia maailmoja -hankkeen avulla Kauhavan kaupunginkirjasto pystyi tarjoamaan uusia mediakasvatuksellisia ja elämyksellisiä palvelukokokonaisuuksia kuntalaisille. Ilman hanketta vastaavanlaisen toiminnan järjestäminen ei olisi ollut mahdollista. Virtuaalitodellisuus oli lähes poikkeuksetta osallistujille uusi kokemus, ja se herätti paljon mielenkiintoa. Positiivista palautetta keräsivät myös koodauspajat. Hanke huomioitiin paikallislehdissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Tämän hankkeen aikana hankittuja laitteita voidaan käyttää myös jatkossa mediakasvatuksellisessa toiminnassa.  Esimerkiksi QR-koodisuunnista voidaan käyttää koululuokkien kirjastovierailuissa. Virtuaalilasit ovat myös jatkossa asiakkaiden käytössä. Lasienkäyttö ilman ohjausta osoittautui haasteelliseksi, ja se vaatii toimivan tilan. Jatkossa virtuaalilasien käyttöä voidaan suunnitella tarkemmin.  Mahdollisia jatkotoimenpiteitä ovat myös esimerkiksi laajempi kirjavinkkaus tablettien avulla ja senioreiden digiopastukset.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/07/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 237
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 237
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
42kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
422henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
29kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
282henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .