Mediakasvatusta yläasteikäisille
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alajärven kaupunki/YTY -kirjastot: Alajärvi (sisältää Lehtimäen), Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini, Veteli ja Vimpeli
Kirjaston osoite : 
Pl 28, Kirkkotie 7
62901
Kirjaston puhelin : 
06-2412 2410
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@alajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alaja
Y-tunnus : 
0177619-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Kyrönlahti
Puhelin : 
06-2412 2415, 040-183 6125
Sähköposti : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto säilyttäisi paikkansa nuorten maailmassa ja pojat käyttäisivät kirjastoa enemmän. Lisäksi nuoret saisivat eväitä suunnistaa tiedon maailmassa, suhtautua tietoon kriittisesti sekä oppisivat käyttämään nykyaikana mm. opiskelussa tarvittavia laitteita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutus

Kuvaus : 

Kirjasto säilyttäisi paikkansa nuorten maailmassa ja pojat käyttäisivät kirjastoa enemmän. Lisäksi nuoret saisivat eväitä suunnistaa tiedon maailmassa, suhtautua tietoon kriittisesti sekä oppisivat käyttämään nykyaikana mm. opiskelussa tarvittavia laitteita.

Syntyminen digitaaliselle aikakaudelle ei takaa automaattisesti riittäviä medialukutaitoja. Tulevaisuuden työelämässä informaatioon ja asiatuntemukseen perustuvan työn yleistyessä tiedon jakaminen ja hallinta sekä median ja verkon yhteisöjen ja niiden mekanismien tunteminen tulee olemaan tärkeää valuuttaa. Tämän vuoksi nuoria olisi tuettava mediataitojen kehittämisessä, jotta jokaisella olisi riittävät mediataidot mm. opinnoissa pärjäämiseen. Kirjastot voisivat omalta osaltaan olla takaamassa kaikille nuorille yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää mediataitojaan silloinkin, kun nuorella itsellään ei ole tarvittavia omia laitteita. Kyseisten laitteiden/ tablettien avulla voitaisiin opettaa nuorille kirjaston käyttöä ja tiedonhakua ja samalla hyödyntää nuorten luontaista motivaatiota mediatekemiseen, jolloin nuoret olisivat todennäköisesti kiinnostuneita asiasta. Osoittamalla kiinnostusta nuoren mediankäytön tapoihin luodaan luottamuksellista ilmapiiriä, jossa nuori voi vapaasti kertoa mediassa ja verkossa kohtaamistaan iloista ja suruista. Näin voitaisiin puuttua myös verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen. Lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistumiseen kannustaminen on tärkeää, ja tähän pitäisi pystyä tarjoamaan välineitä. Tablettien ja pelikonsolien käytöllä pyritään myös houkuttelemaan poikia kirjaston käyttäjiksi. Uutiset Suomen peliteollisuuden menestyksestä kertovat nuorten maailman uudesta osa-alueesta, johon kirjastonkin pitäisi rohkeasti tarttua. Pelaamisella on todettu olevan lasta kehittäviä vaikutuksia, sillä pelit edistävät koordinaatiota, loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja kielitaitoa. Pelaaminen saattaa lisätä oppimismotivaatiota, kun opittavaa asiaa lähestytään hauskalla tavalla. Samalla kehittyvät myös lapsen/ nuoren tiedontyöstämisen taidot sekä visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen. Lisäksi pelaaminen on sosiaalista ja vuorovaikutteista toimintaa.

 

Kohderyhmänä olisi yläasteikäiset nuoret.

 

Palkataan asiantuteva ja innostunut projektityöntekijä 4 kuukaudeksi antamaan kirjastokäytönopetusta ja mediakasvatusta yläasteilla/kirjastoissa; Alajärvellä (sisältää myös Lehtimäen), Evijärvellä, Lappajärvellä, Perhossa, Soinissa, Vetelissä ja Vimpelissä. Hankitaan tablettitietokoneita mediakasvatuksen ja kirjastokäytön opetuksen tueksi kuhunkin YTY -kirjastoon 10 kpl/kirjasto, sähköiset opastaulut (tv) jokaisee kirjastoon, joilla tuetaan kirjastonkäytön opetusta sekä pelikonsoleita tv ruutuineen 2 kpl/kirjasto ja erilaisia lautapelejä. Henkilökunnalle järjestetään laitekoulutusta. Nuorille järjestetään pelitapahtumia.

 

Kirjastojen omarahoitusosuus koostuu  uusien pelien hankkimisesta sekä projektin hallinnoimisesta ja markkinoimisesta.

 

Hanke toteutetaan 1.4.2014-31.12.2015.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Koulut, YTY -kirjastot; Alajärvi (sisältää Lehtimäen), Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini, Veteli ja Vimpeli.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mediakasvatusprojektia palkattiin vetämään Vetelin osa-aikainen kirjastovirkailija Suvi Engström. Hän veti projektia 20.4.-14.6.2015 välisen ajan yhtenä päivänä viikossa (20% työaika) ja 7.9.-30.11.2015 välisen ajan kahtena päivänä viikossa (työaika 40%). Projektin aikana järjestettiin Kirjatraileripajoja 7 kpl, joihin osallistui yhteensä 158 oppilasta. Traileripajojen vetäjä palkattiin Mediakasvatus Metkasta. MLL:n tietoiskuja (45 minuuttia/tietoisku) järjestettiin Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä, Perhossa, Soinissa, Vetelissä ja Vimpelissä, jokaisessa paikassa 3 tietoiskua. Tietoiskut oli suunnattu 7, 8 ja 9 luokkalaisille. Osallistujia oli kaikkiaan 1096 oppilasta. Tietoiskuihin osallistui myös YTY -kirjastoista 8 henkilöä. Vetelin ja Perhon kirjastoista osallistuttiin Vaasan Kesäyliopiston järjestämälle Nuoret ja media webbinaariin. Hankittiin kirjastojen käyttöön 24 tablettia kirjastokäytön ja mediakasvatuksen tueksi, kolme kuhunkin YTY -kirjastoon suojakoteloineen ja suojakalvoineen. Hankittiin YTY -kirjastoissa kiertävään pelisalkkuun Playstation 3 -konsoli + kaksi ohjainta sekä Wii U -konsoli + 3 Wii Remonte Plus + 3 Nunchuk -ohjainta. Hankittiin myös muovilaatikot konsoleille. Yhteiseen YTY -kirjastoissa kiertävään pelisalkkuun hankittiin myös pelejä. Lautapelejä hankittiin YTY -kirjastoihin kaikkiaan yhteensä 97 kappaletta. Pelitapahtumia järjestettiin Alajärvellä 2, joihin osallistui 42 henkilöä ja Vetelissä 1, johon osallistui 40 henkilöä. Lappajärven pelitapahtumaan joulukuussa (7 päivänä) osallistui kaikkiaan 35 henkilöä. Pelitapahtumia jatketaan niin, että yhteinen YTY -kirjastojen pelisalkku kiertää varauslistan mukaan kirjastoissa aina kuukauden kussakin kirjastossa. Jokaiseen YTY -kirjastoon hankittiin sähköiset opastaulut (TV), joilla tuetaan kirjastokäytön opetusta sekä joita käytetään pelitapahtumissa. Pelitapahtumilla saatiin ja yritetään jatkossakin saada erityisesti nuoria poikia kirjastoon. Se toteutuikin ainakin näissä muutamassa pelitapahtumassa, joita on ehditty järjestämään. Nuoria (7, 8 ja 9 luokkalaisia) tuettiin mediataitojen kehittämisessä MLL:n tietoiskujan avulla. MLL:n tietoiskuissa aiheina olivat 1) Minä ja media; elämä(ä) sosiaalisessa mediassa, mielikuvia ulkonäöstä, sukupuolirooleista ja seksuaalisuudesta. 2) Kunnioittava kohtaaminen; ei nettikiusaamiselle: kunnioittavan kohtaamisen haasteet. 3)Media ja oma hyvinvointi; haitat hyödyksi, riskit resursseiksi, 4) Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa; vaikutu ja vaikuta. Hankkimalla tabletteja kirjastoon haluttiin taata omalta osalta kaikille nuorille yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää mediataitojaan. Nyt siihen on mahdollisuus YTY -kirjastoissa. Laitteiden avulla voidaan opettaa nuorille kirjaston käyttöä ja tiedonhakua uusilla menetelmillä, jotka kiinnostavat nuoria.

Jatkotoimenpiteet: 

Pelitapahtumien järjestäminen jatkuu. Pelisalkku kiertää YTY -kirjastoissa ja pelitapahtumia tullaan järjestämään tammikuussa 2016 Perhon kirjastossa, helmikuussa 2016 Vimpelin kirjastossa, maaliskuussa 2016 Evijärven kirjastossa, huhtikuussa 2016 Soinin kirjastossa ja syyskuussa 2015 Alajärven kirjastossa. Tarkoituksena on, että pelisalkku kiertää varauslistan mukaisesti YTY -kirjastoissa. Pelisalkku saa olla aina yhdessä kirjastossa yhden kuukauden kerrallaan. Tällöin kirjastossa voidaan järjestää useampi tapahtuma kerralla. Kirjastokäytön opetuksessa käytetään hyödyksi info TV:tä sekä hankittuja tabletteja niin, että se kiinnostaa ja saa nuoret innostumaan asiasta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€48 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€56 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 794
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 794
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
29kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 264henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
117henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio 2014, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014