Medialukutaidon pelipakki, jatkohanke
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 83922816
Kirjaston sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Aho
Puhelin : 
(09) 83922816
Sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
Kuvaus : 

Kirjastopalvelut elävät murrosaikaa. On hyvä kokeilla uutta. Nuorten integroiminen kirjaston pitkäaikaisiksi käyttäjiksi on tärkeää. Vantaan kaupunginkirjasto sai 24.000 euroa nuorille suunnattuun informaatiolukutaitoon ja elämänhallintaan valmentavaan Medialukutaidon pelipakki -hankkeeseen (Dn:o 1751/2010). Hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja tulokset ovat hyviä. Vetovastuu on ollut Myyrmäen kirjastolla. Toimintaa on suunniteltu yhdessä esimiesten kesken ja toteutettu yhdessä hankeohjaajan kanssa. Toiminnan monistettavuudesta on pidetty huolta samalla kun erikokoiset kirjastot ovat voineet toteuttaa hanketta persoonallisesti ja luovasti oman asiakaskuntansa tuntien. Toimintaa on ollut säännöllisesti viikoittain Vantaan eri kirjastoissa. Sen lisäksi lokakuun 14. päivä 2011 järjestettiin tempausluontoisesti seitsemässä vantaalaisessa kirjastossa Pelipäivä. Siihen osallistui yhden iltapäivän aikana yhteensä noin 200 nuorta. Kaikkein pienin kirjasto onnistui parhaiten osallistujamäärällä mitattuna.

Medialukutaidon pelipakki -hankkeen puitteissa on vantaalaisille kirjastoille hankittu konsolipelilaitteita ja ohjelmia (Playstation 3, Nintendo Wii, Xbox 360) ja niiden käyttöönottoa on opastettu keskitetysti. Toiminta on edennyt hyvin, mutta hanke on selkeästi vielä kehittymisvaiheessa. Osa ideoista on vielä kypsymässä ja toiminta hakee vielä muotojaan. Haemme Medialukutaidon pelipakki -hankkeelle jatkorahoitusta, jotta voimme saada vakiinnutettua toiminnan osaksi kirjaston arkea. Konsolipeleihin on tarkoitus hankkia mm. liikuntapeleihin tarvittavia edellä mainittuihin kolmeen yleiseen laitetyyppiin sopivia lisälaitteita. Hankimme myös lisää niitä ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet nuoria eniten kiinnostaviksi. Urheilu- ja peliaiheinen tapahtuma on jo vireillä 2012 keväällä toteutettavaksi. Sekin on tarkoitus toteuttaa keskitetysti suunniteltuna yhtä aikaa useissa paikallisissa kirjastoissa. Tapahtuma on avoin kaikille.

Kriittiseen informaatiolukutaitoon sekä elämänhallintataitoihin valmentava mediakasvatus on tärkeätä. Toiminnan tulee olla ohjattua ja suunniteltua. Pelit opettavat helpolla ja hauskalla tavalla tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja sekä helpottavat sääntöjen ja vuorovaikutustaitojen omaksumista. Pelimaailmaa tunteva hankeohjaaja merkitys on olennainen jotta kriittisesti luova ja oivaltava mediakasvatus mahdollistuisi ja että nuoret vakiintuisivat aktiivisiksi ja kriittisiksi kirjaston palveluiden käyttäjiksi.

Loppusyksyllä 2012 järjestetään kaikille avoin seminaari, jossa saatujen kokemusten jakamisen lisäksi keskustellaan tulevaisuuden näkymistä: miten mediakasvatus säilyy osana kirjastotyön arkea.

Talousarvio

==========

haettava summa   =     40.458 €

oma rahoitus        =      2.160 €

budjetti yhteensä  =    42.618 €

 

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 458
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 160
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 618
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0