Medialukutaito, informaatiolukutaito, ympäristölukutaito, verkkolukutaito...
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Raahen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rantakatu 45
92100
Kirjaston puhelin : 
084393324
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raahe.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raahe
Y-tunnus : 
1791817-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Töyräs
Puhelin : 
0444393322
Sähköposti : 
timo.toyras@raahe.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Opetusministeriö korostaa kirjastojen ja koulujen yhteistyötä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaitojen edistämiseksi. Tavoitteellisen yhteistyön suunnittelua voi hidastaa kirjastojen ja koulujen käyttämät erilaiset lukutaidon käsitteet. Esimerkiksi kirjastojen käyttämä informaatiolukutaito-termi ei ole juurikaan käytössä kouluissa. Haasteena on ymmärtää mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan ja mitä kirjaston ja koulun yhteistyöltä odotetaan.

Hanke

Hanke on kaksiosainen.

Ensimmäisessä osassa selvitetään millaisia lukutaitojen käsitteitä kirjastoissa ja kouluissa käytetään sekä onko käsitteissä samankaltaisuutta. Tavoitteena on myös kartoittaa, millaista osaamista kirjastoista löytyy lukutaitojen edistämiseksi. Näiden selvitysten toivotaan auttavan kirjastoja ja kouluja tiedostamaan toistensa käyttämät käsitteet.

Hankkeen toisessa osassa selvitetään, millaista osaamista opettajat odottavat kirjastoista löytyvän lukutaitojen edistämiseksi ja toisaalta löytyykö kirjastoista juuri opettajien toivomaa osaamista. Odotuksia  selvitetään kuntarajat ylittävällä laajalla kyselyllä tai haastattelujen avulla.

Kustannukset

Suurin osa kustannuksista muodostuu hankesuunnittelijan palkkauskustannuksista.

Hyödyntäminen

Saatujen tietojen valossa voidaan pohtia, millaista täydennyskoulutusta kirjastoissa tarvitaan, jotta tavoitteelliseen yhteistyöhön lukutaitojen edistämiseksi voidaan ryhtyä.

Raahessa tuloksia hyödynnetään, kun pyritään saamaan kirjaston ja koulujen välille tavoitteellinen yhteistyö. Yhteistyössä molemmat osapuolet tunnistavat ja tunnustavat omat ja toistensa vahvuudet lukutaitojen edistämiseksi ja osaavat käyttää niitä hyödykseen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisten rekrytointien yhteydessä, jotta kirjastoon saadaan mahdollisesti puuttuvaa osaamista.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kirjastoalan täydennyskoulutuksessa. Hanke auttaa tunnistamaan kirjastoissa jo olevaa ja puuttuvaa osaamista. Yhteinen terminologia edistää yhteistyön sujumista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: hankesuunnittelija, kirjastotoimenjohtaja, lasten- ja nuortenosastojen johtaja

Aiemmat hankkeet: 

Vuonna 2009: Projekti lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi sekä kirjaston ja yläkoulujen yhteistyön kartoittamiseksi

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013