Mediamekastus 2.0
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kaupunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjastot@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Nevala
Puhelin : 
06-4513639
Sähköposti : 
timo.nevala@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

Mediamekastus 2.0-hanke on jatkoa Mediamekastus-hankkeelle, jonka tarkoituksena on hankkia tarvittavaa laitteistoa niin Kurikan kirjastojen omaan käyttöön ja tapahtumiin, että myös tukemaan koulujen monilukutaito-opetusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana pidetään silmällä:

- Laitteiden käyttöastetta

- Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistujien määrää

 

Kuvaus : 

Digitalisoitumisen, pelillistymisen ja mediakasvatuksen myötä kirjastojen tehtävät ovat laajentuneet entisestään. Pelaaminen on monen nuoren että aikuisen vakavasti otettava harrastus ja yhä useammin tiedonhakua ja koulutehtäviä tehdään verkossa. Myös koulujen murros näkyy kirjastoissa; uuden opetussuunnitelman myötä koulujen opetusohjelmaan on tullut mukaan monilukutaito. Tämä ei vaikuta pelkästään koulujen äidinkielenopetukseen, vaan muutkin oppiaineet muuttuvat monilukutaito-opetuksen myötä. Täten myös kirjaston tehtävä kulttuurin ja opetuksen tukena muuttuu.

Kurikan alueella on edistetty monilukutaitoa ja mediakasvatusta Mediamekastus-nimisen hankkeen myötä, joka mahdollisti Kurikan kirjaston toimipisteiden välisen yhteistyön. Hankkeen myötä koulujen ja kirjastojen välille syntyi yhteistyösuunnitelma ja monilukutaitodiplomi sen työvälineeksi, sekä mediakasvatuksen ja monilukutaidon edistämiseksi. Kurikan kaupungin alueella on kuitenkin 13 alakoulua, yksi yhtenäiskoulu ja kaksi yläkoulua - ja jokaisen koulun sisällä on useampi luokka. Tästä syystä koulujen tarve uusille laitteistolle on kasvanut, ja koulujen ja kirjaston yhteistyön myötä kirjasto voisi niitä kouluille tämän hankkeen avulla tarjota.

Myös pelaaminen kaikissa muodoissa on tullut kirjastoon jäädäkseen, ja pelaamisesta on tullut aina vain enemmän ja enemmän yhteistä tekemistä niin perheen kuin kaveriporukankin kesken. Kurikan kirjastossa voi tällä hetkellä pelata kolmella eri konsolilla erilaisia pelejä, mutta tietokoneilla tapahtuvaan pelaamiseen ei vielä kirjastolla ole sellaisia mahdollisuuksia kuin mitä tietokoneilla tapahtuvaan pelaamiseen edellytettäisiin. 

Mediamekastus 2.0-hanke on jatkoa Mediamekastukselle, jonka tarkoituksena on hankkia tarvittavaa laitteistoa niin Kurikan kirjastojen omaan käyttöön ja tapahtumiin, että myös tukemaan koulujen monilukutaito-opetusta. Myös muut Kurikan kirjastojen yhteistyökumppanit, kuten nuorisotoimet, saisivat käyttöönsä kirjaston tukemana erilaisia laitteistoja. Hankkeen tarkoituksena on hankkia uutta laitteistoa liittyen niin pelaamiseen, monilukutaidon edistämiseen kuin erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Laitteistot jo itsessään tukevat niin kirjaston omaa toimintaa kuin myös eriasteisia kouluja ja nuorisotoimia, ja niiden hankinta mahdollistaa myös tulevaisuuden kirjastotyön digitalisoituvassa maailmassa ja kouluympäristössä. Kirjaston henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden oma työ myös jalostaisi mahdollisia ideoita lisää ja olisi noin 2500 euron arvoinen satsaus hankkeeseen ja sen eri osiin.

 

MONILUKUTAITOA JA KOODAAMISTA KOULUISSA - iPad-tablettien hankinta Kurikan kirjastoon

Monilukutaitoa edistääkseen kirjasto hankkisi hankkeen myötä uusia iPad-tabletteja, joita kirjasto voisi käyttää niin omissa opastuksissaan, mutta ennen kaikkea tukeakseen kouluja niiden uuden opetussuunnitelman mukaisessa monilukutaito-opetuksessa. Kurikan alueen nuorisotoimien kanssa hankkeen kautta voisi myös sopia yhteistyöstä. Hankkeen myötä rahoitetaan myös kannettavat tietokoneet, joita käytetään monilukutaidon edistämiseen esimerkiksi koulutehtävissä tai muussa opetuksessa.

Kirjastolla on tällä hetkellä 14 iPadia lainattavissa muun muassa kirjastoille ja kouluille Kurikan alueella, mutta opetussuunnitelman muututtua ja monilukutaidon tultua kouluihin sekä kirjastoihin, on tarve uusille iPadeille noussut lähes sietämättömälle tasolle. Kannettavia tietokoneita koodausopetusta varten ei myöskään ole lainattavaksi saakka, joten niidenkin tarve on kasvanut. Hankkeen myötä tavoitteena on myös suunnitella Minecraft-koodauskerholle toimintatapasuunnitelma kiinnostuksen ja varat huomioon ottaen. 

Kaikilla perheillä ei myöskään ole välttämättä mahdollisuutta hankkia uudenlaista ja tarvittavaa laitteistoa koulua varten perheiden asenteellisen tai taloudellisen tilanteen vuoksi. Täten kirjastolla on tässä velvollisuus tukea ja edistää monilukutaitoa ja tasa-arvoa niin koulujen kuin oman toimintansa kautta. Täten estetään myös oppilaiden ja mahdollisesti myös koulujen eriarvoistuminen.

 

LIBRARY ONLINE: GAMER’S EDITION - Pelaamisen tukeminen Kurikan kirjastoissa

Pelaamista ja sen tukemista varten hankkeen myötä kirjastoon olisi tarkoitus luoda pelaamiseen varattu tila, jossa voisi järjestää erilaisia tapahtumia kuten esimerkiksi lähiverkkotapahtumia eli laneja sekä koko perheen pelitapahtumia. Kyseinen tila löytyy Kurikan pääkirjastosta jo valmiina – lehtisalin ohessa ollut hiljainen tila muutettaisiin pelaamiseen varatuksi tilaksi.

Hankkeen myötä Kurikan kirjasto loisi pelaamisen ympärille sijoittuvan Library Online-palvelun, joka yksinkertaisuudessaan toimisi vain nimenä erilaisille kirjaston tiloissa pidettäville pelitapahtumille. Library Online-nimikkeen avulla Kurikan kirjasto loisi yhteisöllisyyttä käyttäjiensä keskuuteen ja toisi yhteen erilaisia ihmisiä ja perheitä. Kirjaston olisi myös helppo mainostaa kyseisen nimen avulla sosiaalisessa mediassa tapahtumista ja muusta pelaamiseen liittyvästä uutisoinnista.

Hankerahoitusta haetaan täten myös kannettavia, pelaamiseen tarkoitettuja tietokoneita varten, joilla olisi mahdollista pelata kirjaston lataamia erilaisia tietokonepelejä. Näitä olisivat muun muassa Internetistä löytyviä, sopivissa ikärajoissa sopivia ilmaispelejä, joita voi pelata verkossa ystävien tai perheen kesken, kuten myös erilaiset lisensseillä ostettavat pelit. Pelitietokoneet myös tukisivat muun muassa erilaisten lanitapahtumien järjestämistä.

Näihin tapahtumiin yleensä pelaajat tuovat omat pelikoneensa, mutta kirjasto voisi tarjota pelikoneita myös lainattavaksi tapahtumaan. Täten myös sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei ole omaa tietokonetta tai ei ole mahdollista tuoda omaa konetta mukanaan, pääsisivät kokemaan yhdessä pelaamisen riemun. Myöskään eriarvoistumista ei tapahtuisi.

Hankerahoitusta haetaan myös muille pelaamista edistäville laitteille, kuten tuoreille VR-laseille ja 3D-tulostimelle. Näiden avulla voidaan esitellä tuoretta teknologiaa koko perheelle ja samalla esitellä uusimpia alan dokumentteja ja pelejä lasien avulla. Kukapa ei haluaisi päästä kävelemään Marsin pinnalla?

Hankittavaa laitteistoa voisi käyttää myös muissa Kurikan kirjastoissa, kuten Jalasjärven sekä Jurvan kirjastoissa niiden helpon liikuteltavuuden vuoksi. Täten jokainen kirjasto Kurikan kaupungin alueella voisi tukea koulujen ohessa koululaisten monilukutaitoa ja pelillistämistä.

Hankkeen puitteissa voisi yhteistyötä tehdä myös Kurikan nuorisotoimen kanssa, mikä mahdollistaisi pelitilan käytön myös laajemmassa mittakaavassa. Liikuteltavan laitteiston ansiosta koko Kurikan kaupunki sivukylineen saisi saman hyödyn hankkeen onnistuessa.

 

KURIKKA LIVE - Valokalusto tapahtumiin

Kurikan pääkirjasto järjestää monenlaisia tapahtumia, joista muutamia mainitakseen ovat kirjailijavierailut, erilaiset luennot, vaihtelevat satutunnit ja muut viikonloppuihin tai iltoihin painottuvat erikoistapahtumat. Monissa näissä olisi tarve erilaiselle valoefekteille ja muille tehosteille, jotka parantavat live-kokemusta ja tarjoavat myös kirjastolle ja siellä esiintyville tahoille suuremmat puitteet luoda kirjaston käyttäjille unohtumattomia elämyksiä.

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Kurikan pääkirjastoon siirrettävä valokalusto, jota pystyisi hyväksikäyttämään Kurikan alueen kirjastoissa – niin pääkirjastossa kuin Jurvan ja Jalasjärven kirjastoissa. Myös kirjaston mahdollisten yhteistyökumppaneiden, kuten alakoulujen ja nuorisotoimen, olisi mahdollista hyödyntää laitteistoa omissa tapahtumissaan. Helpon siirrettävyytensä vuoksi tapahtumien ideointi ja toteutus saisivat aivan uuden ulottuvuuden – yökirjastoon voisi hämärä valaistus ja pelottava äänentoisto luoda tunnelmaa, kun taas satutunneille laulut ja erilaiset äänet tekisivät joka kerrasta omanlaisensa kohtaamisen.

Hankkeen myötä kirjasto voisi omalta osaltaan tukea erilaisen kulttuurin tuomista asiakkaille, kuten myös tukea kauempanakin sijaitsevia alakouluja tarjoamalla heille helposti siirrettävän kaluston. Nuorisotoimen kanssa Kurikan kirjastolla on jo tehty hedelmällistä yhteistyötä, ja täten kalustoa voisi hyväksikäyttää myös heidän ideoissaan ja tapahtumissaan.

 

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä 6 kuukaudeksi suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

 

RAHOITUS:

MONILUKUTAITOA JA KOODAAMISTA KOULUISSA - iPad-tablettien hankinta Kurikan kirjastoon

  • 40x Ipad tabletti                                                                400€ / kpl
  • Mokkula 4g –langaton reitin                                              100€
  • 12 x Liikkuva netti vuodeksi                                              25€/kk
  • 10 x kannettava tietokone (koodaus)                                 500€/kpl

Yhteensä:            21 400€

 

LIBRARY ONLINE: GAMER’S EDITION - Pelaamisen tukeminen Kurikan kirjastoissa

  • 10 x Pelikone (kannettava)                                               1500 € / kpl
  • 10 x Headset                                                                    150€ / kpl
  • 2 x VR-lasit                                                                      500€ / kpl
  • Playstation 4 Pro-pelikonsoli                                            500€
  • 3D tulostin (minifactory)                                                  1600€
  • Lähiverkkolaitteet + muut tarvikkeet                                1000€
  • Videoprojektori                                                                1000€

Yhteensä:            21 600€

 

KURIKKA LIVE: Valokalusto tapahtumiin

  • 2 x led valosettejä omalla jalustallaan                             600€
  • Yksittäisiä kohde/värivaloja : ” esimerkkinä: Stairville Quad par profe 5x8W bundle”                                                                                       380€
  • Muita varusteita ja kuljetuslaatikoita                              300€

Yhteensä:            1280€

 

MUUT KULUT

  • Henkilöstökulut (projektityöntekijän palkkakustannukset)   23000€
  • Matkustus- ja kuljetuspalvelut                                              1000€
  • Painatukset ja ilmoitukset                                                      2500€

 

YHTEISSUMMA

  • Hankittava kalusto                                                         44280€
  • Muut kulut                                                                     26500€

Yhteensä:            70780€

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kurikan kirjastot (Kurikan pääkirjasto, Jalasjärven kirjasto ja Jurvan kirjasto)

Kurikan nuorisotoimi

Kurikan koulut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Ostettavia tarvikkeita riitti tasaisesti koko hankkeen ajan aina sen loppuun saakka. Ensimmäiset ostot tehtiin jo huhtikuun aikana – Kurikan kirjaston ensimmäiset VR-lasit konsoleineen ja kameroineen tulivat heti käyttöön, ja niitä on testattu erilaisissa tapahtumissa niin Kurikassa kuin Jurvassakin. VR-lasit ovat tällä hetkellä Kurikassa asiakkaiden käytössä; niiden lanseerauksen yhteydessä luotiin oma huone nimeltään Pikkolo Kurikan kirjaston tiloihin, joissa voi pelata VR-laseilla tai ilman, kokoustaa pienen tiimin kesken, katsoa leffaa ynnä muuta vastaavaa. Huone on ollut useasti käytössä niin pelaavien keskuudessa kuin myös opiskelijoiden ja kirjastossa kokoontuvien muiden ryhmien kokoustilana.

Hankkeen aikana pystyimme hankkimaan Kurikan kirjastoon uusia iPadeja, jolloin tablettiemme lukumäärä kasvoi yhteensä 60 tablettiin. Koulut ovat ottaneet nämä omikseen lainaamalla tabletteja tietyiksi viikoiksi kerrallaan, ja niiden avulla koulut ja opettajat ovat voineet toteuttaa uutta opetussuunnitelmaansa ja tutustuttaa koululaisia mediataitoihin. Olemme pystyneet kirjastona tukemaan Kurikan alueen kouluja monilukutaito-opetuksessa, ja Kurikan kirjastosta on myös kierretty kouluissa vetämässä opetusta mediataitoihin ja tablettien käyttöön liittyen. Koululuokkia on myös tullut kirjastoon oppimaan ja harjoittelemaan.

Kenties koko hankkeen tällä hetkellä merkittävin ostos olivat pelitietokoneet, joita ostettiin loppujen lopuksi kuutisen kappaletta Kurikan kaupungin kautta. Koneiden myötä pääkirjastossa lanseerattiin käyttöön Pelisali, jonka käyttöaste on alusta asti ollut huikaisevan hyvä. Säännöt syntyivät osin itsestään, osin nuorten kanssa kokeilemalla, ja koneet ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi Kurikan kirjaston toimintaa. Pelikoneiden lisäksi satsasimme myös pelaamiseen liittyvään striimaukseen hankkimalla siihen tarvittavia laitteita

Pelikoneet ovat kiertäneet myös pääkirjaston ulkopuolella erilaisissa tapahtumissa. Kurikan nuorisotoimen kanssa alkanut yhteistyö on poikinut erilaisia pelitapahtumia ja turnauksia, kuten esimerkiksi Kurikan ensimmäiset QrikkaLanit, joissa Kurikan kirjasto oli koko pelikonekalustollaan hypessä mukana. Kaikilla ei ole taloudellista mahdollisuutta ostaa hyvää pelikonetta, tai mahdollisuutta tuoda sitä kodin ulkopuolelle, jonka vuoksi kirjaston rooli tällaisessa kohtaa on ehdottoman tärkeä. Laitehankintojen myötä olemme voineet tarjota kaikille mahdollisuuden kokea pelitapahtumien kirjo, oli siihen varaa tai ei. Myös Kurikan kirjasto on järjestänyt pelitapahtumia sekä yhden peliyön, miniLanit, jotka keräsivät osallistujalistan täyteen ilman varsinaista mainostamista.

Hankkeen varoilla hankittu kalusto on avannut uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhän nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa. Kirjasto alkoi myös tehdä yhteistyötä vuoden 2018 alussa Kurikan alueelle perustetun e-urheiluyhdistys Qrikka Esports ry:n kanssa. Tämän lisäksi meitä kohtaan on osoitettu mielenkiintoa yhteistyön merkeissä, ja heräilyä e-urheiluun syntyy kaiken aikaa.

Toinen suurempi investointi hankkeen aikana oli tapahtumatuotannon tukeminen valokaluston voimin. Hankimme kirjastoon kunnollisen valokaluston, jota on mahdollista liikutella ympäri kirjastoa ja myös viedä kirjaston ulkopuolelle niin muihin kirjastoihin kuin muihin tapahtumiin kirjastoalan ulkopuolella. Ääni- ja valomaisema on tärkeä osa esitystä, ja olemme pystyneet hankintojen turvin luomaan mieleenpainuvia esityksiä niin musiikin, tanssin kuin muunkin esiintymisen saralla. Kirjastoympäristön tuttuutta on valokalustolla saatu muutettua tyystin erilaiseksi, vaikka fyysiset tilat kirjastossa ovatkin yleensä varsin pienet. Nimenomaan pieniin tiloihin mahtuva ja mukana kulkeva kalusto oli tärkeä asia – nämä seikat joutuivatkin varsinaiseen testiin järjestämämme Suomi100-konsertin myötä, jonka aikana kalusto kulki kolmessa erilaisessa ja erikokoisessa kirjastossa Kurikan alueella.

Viimeisimmäksi suureksi hankinnaksi jäi 3D-tulostin, jolla henkilökunta on päässyt jo harjoittelemaan jonkin verran. Tarkoitus on saada tämäkin laite nimenomaan asiakkaiden käyttöön - 3D-tulostaminen on tätä päivää ja moni ei varmasti pääse omassa elämässään helposti tällaisen lajin pariin, joten kirjaston tarjoamana laite tulee varmasti olemaan suosittu.

Tulevaisuudessa pystymme järjestämään asiakkaille uusia ja upeita kokemuksia, joita emme osaa edes itse vielä kuvitella. Tällaiset hankintoja tukevat hankkeet ovat kirjastojen kaltaisille toimijoille elinehto ja huikaiseva mahdollisuus, sillä hankitut laitteistot palvelevat useampaa eri tarkoitusta, ja tukevat toinen toisiaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Tämän hankkeen myötä on luonnollisesti syntynyt tarve päästä käyttämään eri laitteita tapahtumien järjestämisessä. Tätä varten suunnittelimme uuden hankkeen nimeltä Mediamekastus 3.0, jonka tarkoituksena on tukea tapahtumien järjestämistä Kurikan alueen kirjastoissa, jotta saamme hankitut laitteet kunnolla käyttöön. Hanke sai tukea AVI:lta, joten olemme voineet suunnitella tulevan syksyn ja ensi vuoden ohjelmaa kaikkien Kurikan kirjaston toimipisteiden kesken.

Konkreettisia huomioita ja muutoksia on tapahtunut ennen kaikkea Kurikan pääkirjastossa. Pelisali on ollut todella suosittu kaikenikäisten parissa – käyttö on alkanut hyvin ja pieniä säätöjä lukuun ottamatta pelaajat ja kirjasto ovat olleet sulassa yhteisymmärryksessä. Pelikoneista on muodostunut osalle nuorista todella tärkeä osa viikkoa, ja niiden olemassaoloa ei tarvinnut yllättäen mainostaa sen kummemmin – tieto parveili suusta suuhun koulupäivien aikana hyvin tehokkaasti.

Pelaamiseen ja striimaukseen liittyvien hankintojen kautta olemme yhteistyökumppaneiden kanssa lähteneet kehittämään myös näihin aiheisiin liittyviä koulutuksia. Kurikan kirjasto ja Qrikka Esports Ry järjesti kevään 2018 aikana yhden striimauskoulutuksen, mutta tarkoituksena olisi järjestää niitä lisää näihin aiheisiin liittyen.  

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€70 780
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€74 280
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€45 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 609
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
19kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
392henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 026henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€36 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .