Mediamekastus 3.0.
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kaupunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Pirilä, Timo Nevala
Puhelin : 
0408481051, 064513642
Sähköposti : 
katariina.pirila@kurikka.fi, timo.nevala@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on järjestää Kurikan alueelle monipuoliset tilat harrastaa musiikkia, tubettamista, pelaamista ja tarjota sekä tiloja, laitteita että asiantuntijoiden vetämiä työpajoja. Hanke on myös jatkoa aiemmille Kurikan pääkirjaston tekemille Mediamekastus-nimisille hankkeille, jonka laitteita on tarkoitus saada käyttöön hankkimalla erilaisia esiintyjiä ja vierailijoita Kurikan kirjastoon. Hanke liittyy sekä elinikäisen oppimisen että laadun, vaikuttavuuden ja innovaation teemoihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan toimiva musiikkistudio, jota voi lainata käyttöönsä kirjastokortilla. Myös erilaisten työpajojen seurauksena on ajatus tutustuttaa nuorisoa yhteisöllisen harrastuksen pariin. 

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on ensinnäkin viimeistellä Kurikan kirjastoon jo muodostettu musiikinharrastamisen tila. Hankkeen myötä musiikkihuoneesta tehtäisiin oikea studio, jossa onnistuisi muun muassa erilainen bänditoiminta sekä musiikin tuottaminen aina viimeistellyksi tuotteeksi saakka. Tätä varten musiikkitiloihin olisi tarkoitus hankkia studiolaitteet, jotka palvelisivat täten käyttäjiään tasavertaisesti ja ilmaiseksi.
Edellisen hankkeen myötä hankitut laitteet olisi myös tarkoitus saada Mediamekastus 3.0.:n myötä saada kunnolla käyttöön. Tämä tarkoittaisi erilaisten tapahtumien ja työpajojen järjestämistä hankkeen puitteissa. Työpajoista esimerkkejä voisivat olla tubetyöpajat, avaruusteemapajat, erilaiset musiikkityöpajat ja pelaamiseen liittyvät koodaus- ja pelityöpajat. Vetäjiksi hankkeen myötä voisi hankkia omien alojensa asiantuntijoita, kuten tunnettuja tubettajia ja musiikintuottajia tai – opettajia.
Hankkeen aikana Kurikan alueen kirjastoihin olisi tarkoitus pyytää viisi (5) eri alan esiintyjää, jotka kiertäisivät pääkirjastossa, Jalasjärven sekä Jurvan kirjastoissa. Esiintyjät koostuisivat niin muusikoista kuin stand up-komiikasta, tubettajista ja niin edelleen.

Hankkeen on tarkoitus toteutua vuonna 2018 lähtien vuoden eteenpäin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kurikan alueen nuoriso- ja liikuntatoimet, Kurikan alueen koulut
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€49 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi