Mediapöhinää 5-6 -luokkalaisille
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Siilinjärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kasurilantie 7
71800
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7401 381
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Siili
FO-nummer : 
0172718-0
Ansvarsperson : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Telefonnummer : 
044 7401 381
E-post : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Projektets målsättning: 

Peruskoulun 5-6 -luokkalaisille tarjotaan työkaluja pelien kehittelyyn ja koodaamiseen pelityöpajojen avulla uuden opetussuunnitelman keskeisten sisältöjen puitteissa. Aloitamme 5-6 -luokkien oppilaille myös QR-koodisuunnistuksen ja päivitämme lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevän henkilökunnan osaamista koskien QR-koodien eri käyttömahdollisuuksia.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- pelityöpajojen lukumäärä
- pajoihin osallistuneiden lukumäärä
- QR-koodisuunnistuksessa vuosittain käyvien 5-6 -luokkien oppilaiden lukumäärä

Projektbeskrivning : 

Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille määritellään mm. mediakasvatuksellisia tehtäviä. Tavoitteenamme on käynnistää mediakasvatustoimintaa Siilinjärven kunnankirjastossa mediakasvatuskeskus Metkan ohjaajan avustuksella. Kouluttajalta saatavan osaamisen ja ammattitaidon avulla voimme tulevaisuudessa jatkaa mediakasvatustoimintaa myös oman henkilökunnan työpanoksella. Aluksi haluamme lähestyä nuoria yhden helposti lähestyttävän mediakasvatuksen osa-alueen, pelaamisen, avulla. Pelaaminen on nuorten keskuudessa ykkösjuttu: kaikki nuoret pelaavat, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Loppukesästä julkaistu Pokemon Go -peli sai nuorison liikkeelle nappaamaan Pokemoneja! Iskemme tähän ajassa olevaan ilmiöön ja tarjoamme 5-6 -luokkalaisille pelityöpajoja. Siilinjärven suurimmassa alakoulussa 5. ja 6. luokkien oppilaita on yhteensä noin 180 ja molemmilla luokka-asteilla on neljä rinnakkaisluokkaa. Kyseinen ikäryhmä on viime vuosina jäänyt ilman hankerahoituksella järjestettyjä kirjailijavierailuja ja työpajoja. Pelityöpajoissa ohjaaja perehdyttää 11-12 -vuotiaita pelinkehitykseen ja koodaamiseen. Uuden OPS:n mukaan 3-6 -luokkien oppilaiden tulee perehtyä visuaaliseen ohjelmistoympäristöön. Pyrimme tukemaan tätä tavoitetta pelityöpajojen avulla. Oman pelin suunnittelu kannustaa ideointiin ja tarinankerrontaan, ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä antaa nuorille uudenlaisen näkökulman pelaamiseen. Halutessaan nuoret voivat jatkaa pelisuunnittelua omatoimisesti vaikka kotonaan, koska käytettävät ohjelmistot ovat ilmaisia! Kirjastonhoitaja seuraa ja osallistuu aktiivisesti pelityöpajan toteutukseen. Tavoitteena on hankkia valmiuksia ja osaamista mediakasvatustoiminnan jatkokehittämiseen Siilinjärven kunnankirjastossa. Pelityöpajojen yhteydessä kirjastonhoitaja myös vinkkaa kirjaston kokoelmasta pelaamista ja koodaamista käsitteleviä kirjoja. Viime vuosina on ilmestynyt useita Minecraft-kirjoja, mutta myös koodaamiseen liittyviä tietokirjoja. Nuorten kirjoista pelimaailmasta kertovat mm. Parvelan Kepler-kirjasarja ja Wolfen Elementia kronikat -sarja. Samassa yhteydessä uudistamme kirjastonkäytön opetukseen liittyvää kirjastosuunnistusta ja otamme juuri 5-6 -luokat uudeksi kohderyhmäksi. Kirjastosuunnistus on ollut käytössä useamman vuoden ajan samanmuotoisena, tehtävien sisällöt ovat toki vaihdelleet. Pysyäksemme ajan hermolla aloitamme eri luokka-asteilla QR-koodisuunnistuksen. Tavoitteena on luoda QR-koodeja, joita oppilaat lukevat mobiililaitteilla (tableteilla tai älypuhelimilla). Suunnistuksessa koodien (rastien) sisältämät tehtävät ovat monipuolisia: oppilaat voivat pohtia jotain, kuvata/kirjoittaa mobiililaitteen ohjelmilla tai koodi voi johdattaa internet-sisältöön. Tehtävät suunnitellaan oman henkilökunnan voimin. Apua tehtävien ideointiin ja suunnistuksen käytännön toteutukseen saadaan mediakasvatuskeskus Metkan ohjaajalta, joka kertoo kirjaston henkilökunnalle myös uusista lisätyn todellisuuden sovelluksista. QR-koodisuunnistus on uusi, vuosittain jatkuva, kirjaston tarjoama palvelu eri luokka-asteille. Lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevä henkilökunta saa hankkeessa valmiuksia tämän toimintamuodon käyttöönottoon, kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen myös tulevaisuudessa. Henkilökunta kuulee myös muista uusista mobiililaitteilla toimivista sovelluksista ja niiden käyttötarkoituksista. Taloussuunnitelma: palvelujen ostot 4300 € matkakustannukset 300 € oma rahoitus: henkilöstökulut 2500 € vuokrat 240 € Aikataulutus: syksy 2017- syksy 2018

Samarbetspartner/s: 
alakoulujen luokanopettajat
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tavoitteenamme oli käynnistää mediakasvatustoimintaa Siilinjärven kunnankirjastossa mediakasvatuskeskus Metkan ohjaajan avustuksella. Kouluttajalta saatavan osaamisen ja ammattitaidon avulla voimme tulevaisuudessa jatkaa mediakasvatustoimintaa myös oman henkilökunnan työpanoksella. Hankkeen aikana halusimme lähestyä nuoria yhden helposti lähestyttävän mediakasvatuksen osa-alueen, pelaamisen, avulla. Pelaaminen on nuorten keskuudessa ykkösjuttu: kaikki nuoret pelaavat, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Muutama vuosi sítten julkaistu Pokemon Go -peli sai nuorison liikkeelle nappaamaan Pokemoneja!  Tämän innostamana tarjosimme 5-6 -luokkalaisille pelityöpajoja. Siilinjärven suurimmassa alakoulussa 5. ja 6. luokkien oppilaita on yhteensä noin 180 ja molemmilla luokka-asteilla on neljä rinnakkaisluokkaa. Kyseinen ikäryhmä on viime vuosina jäänyt ilman hankerahoituksella järjestettyjä kirjailijavierailuja ja työpajoja. Pelityöpajoissa ohjaaja perehdytti 11-12 -vuotiaita pelinkehitykseen ja koodaamiseen. Uuden OPS:n mukaan 3-6 -luokkien oppilaiden tulee perehtyä visuaaliseen ohjelmistoympäristöön. Pyrimme tukemaan tätä tavoitetta pelityöpajojen avulla. Oman pelin suunnittelu kannustaa ideointiin ja tarinankerrontaan, ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä antaa nuorille uudenlaisen näkökulman pelaamiseen. Halutessaan nuoret voivat jatkaa pelisuunnittelua omatoimisesti vaikka kotonaan, koska käytettävät ohjelmistot ovat ilmaisia! Kirjastonhoitaja seurasi ja osallistui aktiivisesti pelityöpajan toteutukseen. Tavoitteena oli hankkia valmiuksia ja osaamista mediakasvatustoiminnan jatkokehittämiseen Siilinjärven kunnankirjastossa.  Samassa yhteydessä suunnittelimme uudistavamme kirjastonkäytön opetukseen liittyvää kirjastosuunnistusta ottamalla 5-6 -luokat uudeksi kohderyhmäksi. Kirjastosuunnistus on ollut käytössä useamman vuoden ajan samanmuotoisena, tehtävien sisällöt ovat toki vaihdelleet. Tavoitteena on kokeilla qr-koodisuunnistusta , jossa oppilaat lukevat qr-koodeja mobiililaitteilla (tableteilla tai älypuhelimilla). Suunnistuksessa koodien (rastien) sisältämät tehtävät ovat monipuolisia: oppilaat voivat pohtia jotain, kuvata/kirjoittaa mobiililaitteen ohjelmilla tai koodi voi johdattaa internet-sisältöön. Tehtävät suunnitellaan oman henkilökunnan voimin. Apua tehtävien ideointiin ja suunnistuksen käytännön toteutukseen saatiin mediakasvatuskeskus Metkan ohjaajalta, joka kertoi kirjaston henkilökunnalle myös uusista lisätyn todellisuuden sovelluksista. QR-koodisuunnistus on uusi, vuosittain jatkuva, kirjaston tarjoama palvelu eri luokka-asteille. Kirjaston henkilökunta sai hankkeessa valmiuksia tämän toimintamuodon käyttöönottoon, kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen myös tulevaisuudessa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Verkkosivuja hankkeeseen ei liity, mutta paikallislehti Uutis-Jousessa oli 15.2.2018 Reetta Tiaisen kirjoitus "Työpajoista oppia ohjelmointiin", jossa kerrottiin Siilinlahden koululla järjestetyistä työpajoista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Siilinlahden koulun kaikille 5. ja 6. luokkien oppilaille järjestettiin kaksoistunnin mittaiset peli/koodaustyöpajat helmikuussa 2018. Ohjaajana oli pelikasvatuksen ammattilainen Riikka Marttinen Mediakasvatuskeskus Metkasta. Oppilaat pääsivät harjoittelemaan ohjelmoinnin alkeita ja tutustumaan lisättyyn todellisuuteen. Työpajat koettiin tärkeiksi ja kiinnostaviksi ja oppilaat olivat täysillä mukana. Ohjaajan näkökulmasta lasten ja nuorten osaamisessa oli suuria eroja: joissakin luokissa aloitettiin ihan perusteista, toisissa taas osattiin jo paljonkin. Vaikka uusi ops on tuonut ohjelmoinnin kouluihin, opettajienkin osaaminen ja ohjelmoinnin opetus vaihtelee luokittain.

Mediakasvatuskeskus Metkan tavoitteena on vahvistaa kansalaisten käytännön mediataitoja : hankkeella pyrittiinkin vahvistamaan koululaisten mediatataitoja oman tekemisen kautta. Tämä toteutui hienosti pelityöpajojen aikana, sillä ohjaajan ajatuksena oli, että koululaiset pääsevät itse kokeilemaan ja tekemään ja oppivat sitä kautta parhaiten.

Hankkeen yhteydessä tavoitteena oli hankkia myös henkilökunnalle valmiuksia ja osaamista mediakasvatustoiminnan jatkokehittämiseen Siilinjärven kunnankirjastossa. Keskeisenä aiheena olivat qr-koodit ja niiden hyödyntäminen mm. kirjastosuunnistuksessa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Apua tehtävien ideointiin ja suunnistuksen käytännön toteutukseen saatiin Metkan ohjaajalta, joka kertoi kirjaston henkilökunnalle useista lisätyn todellisuuden sovelluksista.  Kirjaston  henkilökunta sai hankkeessa valmiuksia tämän toimintamuodon käyttöönottoon ja kehittämiseen. Henkilökunta pääsi tutustumaan useisiin kirjastotyössä hyödynnettäviin mobiililaitteilla toimiviin sovelluksiin ja niiden käyttötarkoituksiin. Nämä olivat osalle henkilökuntaa uusia asioita, joten hankkeen myötä henkilökunta sai tietoja ja taitoja, joita on mahdollisuus hyödyntää jatkossa oman työn sisällön kehittämisessä.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Eri luokka-asteille järjestettävää kirjastosuunnistusta ja kirjastonkäytön opetusta uudistetaan ja täydennetään hankkeen yhteydessä opituilla asioilla.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 600
Egen finansiering: 
€2 740
Budget sammanlagt: 
€7 340
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 340
Egen finansiering: 
€2 740
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
185henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 600

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.