Mediataidot haltuun
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haapajärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 19
85800
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot
Kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen
Digitaalisen tasa-arvon turvaaminen kansalaisten digitaitoja edistämällä

Hankkeessa tarjotaan digineuvontaa ja tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöopastusta aikuisväestölle. Sitä kautta kiinnitämme huomiota digitaalisen tasa-arvon turvaamiseen kansalaisten ja kirjaston asiakkaiden keskuudessa sekä samalla markkinoimme ja opastamme asiakkaita kirjaston e-aineiston käytön pariin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta arvioidaan seuraamalla osallistujamääriä niin aloitustapaamisissa kuin myös opastustilaisuuksissa. Opastustilaisuuksiin osallistuneilta kerätään myös tilaisuuksista palautetta. 

Kuvaus : 

Hankkeessa palkataan työntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Tarkoituksena on siirtää kirjastomme kirjastonhoitaja hoitamaan hanketta, jotta hankkeen tulokset ja henkilösuhteet saadaan jäämään kirjaston resursseihin hankkeen loputtuakin ja palkata hänen tilalleen sijainen.
Hanke aloitetaan tapaamalla haapajärvisiä ja pyhäjärvisiä ryhmiä ja yhdistyksiä, joko kirjastolla tai vierailemalla ryhmien omissa kokoontumisissa. Heille kerrotaan kahvittelun ja porinan lomassa kirjaston palveluista, kuunnellaan ryhmien toiveita ja ideoita uusista toimintamuodoista sekä esitellään tulevaa digi-taitoja ja mediasivistystä lisäävää opastusta. Tapaamisissa rohkaistaan aikuisväestöä mukaan hankkeeseen pitämällä osallistumisen kynnys houkuttelevan matalana (ei tarvitse omaa laitetta, eikä aikaisempaa osaamista).
Opetusrymien lukumäärä ja koko määräytyy ilmoittautuneiden mukaan. Ryhmät pidetään pieninä 5 – 10 henkeä. Kukin ryhmä kokoontuu ”kotipaikkakunnallaan” kerran viikossa. Kokoontumiskertoja on 6/ryhmä. Ryhmien kokoontumisia varten hankitaan hankkeen puitteissa 5 tablettia, jotta osallistuminen olisi helppoa vaikka omaa laitetta ei olisikaan.
Kokoontumiskerroilla käsitellään mm. älylaitteen käyttämistä, kirjaston verkkopalveluita, mediaa ennen ja nyt, sosiaalista mediaa, sekä tietoturva ja tekijänoikeusasioita. Kokoontumiskerroilla käytetään runkona ja apuna LähiVerkko – Virtaa osaamiseen ja osallistumiseen Eläkeliiton ja EHYT ry:n yhteistyöprojektin tuottamaa Netikäs materiaalia
Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään kaikille avoin yleisöluento mediasivistyksestä ja siihen liittyvistä aiheista.
Hanke edesauttaa etenkin paikallisen senioriväestön osallisuuden säilyttämistä digiyhteiskunnassa ja takaa tasa-arvoisen pääsyn myös digitaalisen sivistyksen ja kulttuurin äärelle.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 528
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 028
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi