Mediataitoja ja mukavaa verkkoasiointia
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90450
Kirjaston puhelin : 
0503169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kempe
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
050-4636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektin tavoitteena on parantaa kirjastonkäyttäjien yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä erilaisten kulttuuri- ja tietoaineistojen saatavuutta kirjaston kautta sekä mediataitojen perusopetuksen avulla pyritään tekemään palvelujen käytöstä mukavaa ja luontevaa kirjaston eri käyttäjäryhmille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opetukseen osallistuneiden määrä Laitteiden käyttäjien määrä Kysely asiakkaille

Kuvaus : 

Yhteiskunnan peruspalvelut, tieto ja viihde siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon, ja tietotekniikan käyttötaidosta on tullut tasa-arvoisen kansalaisuuden edellytys. Yksi kirjaston ydintehtävistä on edistää kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen. Opetukselle kirjasto on luonteva paikka myös helpon lähestyttävyytensä vuoksi: kirjastolla on mahdollisuus järjestää tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia sekä maksuttomia ja lähtökohtana ovat kunkin kävijän tarpeet. Projektin tavoitteena onkin parantaa kirjastonkäyttäjien yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä erilaisten kulttuuri- ja tietoaineistojen saatavuutta kirjaston kautta. Kulttuuritapahtumia järjestetäänkin jo aktiivisesti ja erilaisia aineistoja on melko monipuolisesti tarjolla, laitehankinnoilla voidaan kuitenkin parantaa näiden saatavuutta ja näkyvyyttä, sillä kirjaston laitekanta on päässyt osin vanhenemaan eikä uusista aineistoista ole pystytty tiedottamaan riittävästi. Mediataitojen perusopetuksen avulla pyritään tekemään palvelujen käytöstä mukavaa ja luontevaa kirjaston eri käyttäjäryhmille Hankkimalla kirjastolle asiakaskäyttöön tablettitietokoneita sekä oheislaitteita, kuten kuulokkeita, mahdollistettaisiin mm. satujen ja musiikin kuuntelu kirjastossa ja asiakkaiden tutustuttaminen kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin, kuten e-kirjakokoelmaan ja musiikkipalvelu Naxokseen. Tablettien siirreltävyys mahdollistaa niiden monipuolisen käytön kirjaston eri osastoilla. Uusien laitteiden hankinta vähentäisi mahdollisesti kirjaston vanhojen asiakastietokoneiden käyttöä, jolloin osa laitteista voitaisiin siirtää esimerkiksi pelikäyttöön tai videoiden katselua varten ja järjestää esimerkiksi pienimuotoisia pelitapahtumia. Mobiililaitteiden käyttöä varten kirjastolle on hankittava asiakkaiden käyttöön langaton verkkoyhteys. Projektin edetessä arvioidaan myös muita tarpeita käyttäjien toiveiden mukaan. Lisäksi on tarkoitus hankkia kirjaston verkkosivuille kokeiluluontoisesti mahdollisuus chat-asiakaspalveluun, joka osaltaan voisi korvata asioinnin puhelimessa ja mahdollistaisi esimerkiksi laajempien ja harkitumpien henkilökohtaisten kirjasuositusten antamisen asiakkaille. Käyttöön on myös tarkoitus ottaa jokin livelähetyspalvelu, jonka avulla esimerkiksi koululuokat ja yksityisetkin kirjaston käyttäjät voisivat katsella kirjastossa tai muissa tiloissa järjestettäviä tapahtumia omilta laitteiltaan. Hankkeeseen palkataan työntekijä, jotta voidaan kartoittaa laitteiden käyttötarpeita laajemmin sekä taata laitteiden monipuoliset käyttömahdollisuudet niin asiakkaille kuin kirjaston henkilökunnallekin. Hanketyöntekijän tehtävänä on ottaa käyttöön tarvittavat ohjelmistot sekä ohjeistaa niiden käyttö muulle henkilökunnalle. Myös chat-palvelun käyttöönotto ja asiakkaille vastaaminen tulevat työllistämään projektityöntekijää. Työntekijä laatii asiakkaille selkeät käyttöohjeet kirjaston tarjoamiin sähköisiin palveluihin, jotta niiden käytettävyys asiakkaan näkökulmasta paranisi. Käytön lisäämiseksi myös aineiston esittelyyn on kiinnitettävä huomiota ja parannettava sen näkyvyyttä kirjastotilassa ja mahdollisuuksien mukaan myös muissa paikoissa esimerkiksi erilaisilla esitteillä ja julisteilla. Lisäksi järjestetään tapahtumia, opetustilaisuuksia tai teemapäiviä sekä henkilökohtaista neuvontaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Teemoina näissä tapahtumissa ovat ainakin kirjaston verkkoaineistojen käyttö, verkkoasiointi, sosiaalisen median käyttö ja verkkotiedonhaku. Asiakkaiden toiveiden mukaan järjestetään neuvontaa ja opetusta myös muista tietoteknisten laitteiden tai verkon käyttöön liittyvissä asioissa. Hankkeessa palkataan työntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjaston sähköisten palvelut ja niiden kehittäminen. Työntekijä palkataan elokuussa 2017.

Aloituspäivämäärä : 
07/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
14/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 660
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 380
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.