Mediataitoja ja uusia maailmoja
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sievin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Haikolantie 19
85410
Kirjaston puhelin : 
044-4883 238
Kirjaston sähköposti : 
sievinkirjasto@sievi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sievi
Y-tunnus : 
0189615-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Kaakinen
Puhelin : 
044-4883 237
Sähköposti : 
maarit.kaakinen@sievi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteina on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa ja tiedonhankintakoulutusta, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluita. Hankkeen myötä kirjasto toivoo tavoittavansa kuntalaisia, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt tapahtumat ja koulutukset sekä niihin osallistujat.

Medianäkyvyys ja mahdolliset uudet yhteistyötahot ja toimintamuodot.

Kuvaus : 

Erilaisista virtuaalisista mediaympäristöistä on tullut yhä vaikuttavampi osa ihmisten jokapäiväisen elämän rutiineja. Tiedonhankinta, sosiaalinen kanssakäyminen, arkipäiväiset ja yhteiskunnalliset toiminnat tapahtuvat yhä voimakkaammin teknologisten virtuaalisten ympäristöjen kautta. Tämä teknologia ja sen käyttäminen on opittava, ja tekniikan sekä virtuaaliympäristöjen jatkuvan kehittymisen myötä näitä taitoja on kokoajan päivitettävä. Kirjastolla on suuri vastuu asemansa ja sisäisen osaamisensa myötä informaatioteknologian ja sen käyttämisen opettamisessa.

Hankkeen tarkoitus ja toteutus:

Tämän hankkeen tarkoituksena on tarjota Sievin kunnankirjaston asiakkaille ajankohtaista mediakasvatusta ja pilkahduksia tuleviin virtuaalisiin ympäristöihin. Sievin kirjasto ei ole aiemmin aktiivisesti tarjonnut tiedonhakukoulutusta tai mediakasvatusta. Tämä on osaltaan toimivien tilojen ja laitteistojen puutteen syytä, toisaalta kirjastossa ei ole ollut koulutettua työntekijää tuottamassa opetuspalveluita.

Tilan ja laitteiston ongelman ratkaisee tablettitietokoneiden hankinta. Tableteilla tiedonhankinnan koulutusta ja mediakasvatusta voidaan järjestää kirjastolla helpommin. Erityistä ATK-tilaa ei tarvita, tablettien kanssa on helppo ottaa vastaan esimerkiksi koululais- ja senioriryhmät vaikkapa kirjaston lehtilukusalissa. Kymmenellä tablettitietokoneella pystytään vastaanottamaan sopivan kokoinen opetusryhmä. Tabletteja pystytään hyödyntämään myös esimerkiksi mediapajatoiminnassa ja kirjavinkkauksessa.

Merkittävänä osana hanketta on Oculus Rift-virtuaalilasien hankinta kirjastolle. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävistä laitteista on povattu seuraavaa älypuhelinten tai Internetin kaltaista jokapäiväisen elämän muuttavaa teknologista ilmiötä. Virtuaalilasien käyttömahdollisuudet ovat laajat. Suurinta huomiota ensimmäisinä lasien käyttökohteina ovat saaneet virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit ja elokuvakokemukset. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuutta tullaan hyödyntämään muun muassa vahvasti Internet-selaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Näyttö-kosketusnäyttö/hiiri -käyttöliittymästä siirrytään näkökentän kokonaan valtaavan virtuaalikokemukseen, jossa esimerkiksi fyysinen päänliike toimii ohjaavana elementtinä.  Oculus VR-yhtiön Oculus Rift-virtuaalilasit ovat olleet virtuaalitodellisuuslasien edelläkävijä. Laseista on julkaistu useampi kehitysversio, joista uusin laajaan kaupalliseen levitykseen saapuva versio julkaistaan alkuvuonna 2016. Facebook-yhtiö osti Oculus VR-yhtiön vuonna 2015, joka kertoo virtuaalitodellisuuden markkina-arvon kasvusta ja tulevaisuuden painoarvosta.

Vielä tänä päivänä virtuaalitodellisuuden luominen virtuaalilaseilla vaatii tehokkaan tietokoneen, jota jokaisella ei ole kotonaan. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden käyttäminen tulee hyvin todennäköisesti olemaan arkipäivää, tällä hetkellä se elää kehitysvaihetta ja ei ole jokaisen ihmisen saavutettavissa. Kirjastoon hankittava virtuaalitodellisuuslaitteisto ajaa useampaa päämäärää. Kirjasto voi näyttäytyä edelläkävijänä ja tarjota ensimmäisenä kuntalaisille kokeiltavaksi teknologiaa ja sen applikaatioita, jotka tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa arkipäivää. Virtuaalilasit toimivat myös houkuttimena, kirjastoon saadaan uusia asiakkaita ja samalla he tutustuvat muihinkin kirjaston palveluihin. Virtuaalilasit houkuttelevat todennäköisesti nuoria, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä. Virtuaalilaseja voidaan myös lainata yksittäisiin tapahtumiin käytettäväksi lähialueen Tiekkö-kirjastoihin. Virtuaalilasien ainutlaatuinen vetovoima kiinnostaa varmasti muidenkin kirjastojen asiakkaita.

Kirjastoon hankittavaa tehokasta tietokonetta voidaan hyödyntää myös muuhun mediakasvatustoimintaan ja palvelujen luomiseen. Kone pystyy perusasiakaspäätteistä poiketen moneen muuhun toimintaan nettiselailun lisäksi. Koneen pelikäytöllä voidaan houkutella kirjastoon uusia asiakkaita, tehokas tietokone vastaa pelikonsoleita ja on jopa huomattavasti monipuolisempi laite. Koneella pystytään tekemään vaativaa videokuvankäsittelyä, joka toimii hyvänä lisänä kirjastoon aiemmin hankitun digitointilaitteiston kanssa.  Tehokas tietokone on optimaalinen alusta ohjelmointikäyttöön ja yhteydessä virtuaalilaseihin koodauksen mahdollisuudet tulevat hienosti esille. Kallis ja tehokas PC on laite, jota monella ei ole kotonaan, ja sen luomat mahdollisuudet kirjastossa ovat monenlaiset.

Laitteistohankinnat eivät yksin riitä laadukkaan mediakasvatustoiminnan aloittamiseen. Hankkeen vetäjäksi palkataan ammattitaitoinen projektityöntekijä, joka yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa suunnittelee ja toteuttaa hankkeen aikana järjestettävät tapahtumat ja toiminnan. Tablettien kanssa järjestetään tiedonhakukoulutusta, mediakasvatustoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tabletteja hyödyntävää kirjavinkkausta. Huomioon otetaan myös erityisryhmät kuten koulut ja seniorit. Virtuaalilasien ja teho-PC:n avulla pystytään järjestämään monenlaista mediatoimintaa, esimerkiksi virtuaalilasien ja virtuaalimaailmojen esittelyä, mediapajoja, pelitapahtumia ja koodauspajoja. Sisällöt voivat hieman muuttua palkattavan hanketyöntekijän osaamisen pohjalta, mutta oleellisimmat taidot ovat mediakasvatuksen ja –opetuksen hallitseminen ja kirjastotyön tuntemus. Kirjaston omilla varoilla voidaan harkita palkattavan lyhyeksi ajaksi ohjelmointitaitoinen pajavetäjä. Hanketyöntekijä suunnittelee toimintaa, jota voidaan jatkossa jatkaa kirjaston oman henkilökunnan voimin.

Hankkeen aikataulutus ja tavoitteet:

Laitehankinnat pyritään saamaan aluille ennen hanketyöntekijän saapumista. Ensimmäinen kuukausi hanketyöntekijän kanssa sisältää laitteistoon tutustumista, käyttöönottoa ja tapahtumien ja koulutuksen suunnittelua. Tapahtumat ja koulutukset keskitetään kahden kuukauden ajalle. Mediakasvatusohjelmaa pyritään järjestämään myös Sievin kylien kouluilla, sillä kyläkoulujen oppilaita on vaikea saada kirjastolle paikan päälle.  Viimeiseen hanketyöntekijän kuukauteen voi vielä kuulua tapahtumia, mutta osana viimeistä kuukautta suunnitellaan pohjaa mediakasvatus -ja tiedonhaunkoulutukseen, jota voidaan hyödyntää jatkossa kirjaston opetustoiminnassa.

Hankkeen päällimmäisinä tavoitteina on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa ja tiedonhankintakoulutusta, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluita. Hankkeen myötä kirjasto toivoo tavoittavansa kuntalaisia, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä.

Laitteistohankinnat:

10 tablettitietokonetta (Apple iPad; Applen tablettitietokoneet ovat helppokäyttöisiä ja tehokkaita, käyttöiältään kestävämpiä kuin halvemmat mallit ja niihin on saatavilla paljon opetuskäyttöön soveltuvaa ohjelmistoa) ja tarvittavat lisätarvikkeet (suojakuoret, synkronointiyksikkö): 5000 euroa.

Oculus Rift -virtuaalilasit: 600 euroa.

Virtuaalilasien käyttämiseen tarvittava tehokas PC-tietokone ja tietokoneen lisävarusteet (näyttö, näppäimistö, hiiri ym.): 2500 euroa.

Mediakasvattajan palkkaus:

Palkataan neljäksi kuukaudeksi asiantunteva mediakasvattaja/kirjastonhoitaja.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeelle palkattiin työntekijä 7.12.2016-6.4.2017 väliselle ajalle. Laitteisto (10 tablettitietokonetta, virtuaalikypärä ja kypärälle sopiva tehokas tietokone) oli hankittu jo aikaisemmin, joten hanketyöntekijä pääsi heti tutustumaan laitteistoon ja pystyi aloittamaan tapahtumien suunnittelun. Tapahtumat pyörähtivät käyntiin Mediataitoviikolla 6.2.-11.2. jolloin järjestettiin viisi kaikille avointa opastustilaisuutta. Tilaisuuksien aiheina olivat tablettien käytön opastaminen senioreille, virtuaalikypärään tutustuminen sekä e-aineistojen opastaminen tablettien avulla. Lisäksi Mediataitoviikolla kävi kahdeksan koululuokkaa kirjastovierailulla, ja hanketyöntekijä kävi pitämässä mediataitotuokioita paikallisella yläasteella neljälle koululuokalle. Kirjastovierailuja varten hanketyöntekijä suunnitteli tablettien avulla toteutettavat kirjastosuunnistukset 3.-4. luokkalaisille, 5.-6. luokkalaisille sekä yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Sievin kyläkouluilla on rajalliset mahdollisuudet tulla kirjastovierailulle, joten hanketyöntekijä kävi pitämässä opettajien toivomien aihepiirien mukaisia mediataitotuokioita myös kouluilla. Mediataitotuokioiden aiheina olivat muun muassa netiketti, nettikiusaaminen, pelaaminen, sosiaalisen median käyttö, virtuaalitodellisuus sekä nettimainonta, joista koostettiin kohderyhmän ikään sopivia kokonaisuuksia. Mediataitotuokioissa tärkeää oli opastajan ja opastettavan ryhmän vuorovaikutus. Tuokiot sisälsivät osallistavia ryhmäkeskusteluja, pieniä tehtäviä sekä lyhyen tietovisan. Suurin osa ryhmistä oli erittäin aktiivisia ja oppilaista huomasi, että aihepiiri oli ajankohtainen ja tärkeä. Yhteensä mediataitotuokioita kertyi 15 oppitunnin verran. Lisäksi hanketyöntekijää pyydettiin osallistumaan KiVa-koulu tapahtumaan, ja hän kävi paikallisella yläasteella tapahtuman yhteydessä pitämässä mediakasvatustuokion seitsemäsluokkalaisille.  Tuokion aiheena oli nettikiusaaminen. Edellisten lisäksi hanketyöntekijä otti kirjastolla vastaan kouluryhmiä opettajien toivomina ajankohtina. Kirjastosuunnistusten sekä mediataitotuokioiden materiaalit ja rungot koostettiin siten, että niitä voidaan hyödyntää kirjastossa jatkossakin.

Hanketyöntekijä jalkautui viikoksi opastamaan virtuaalikypärän käyttöä paikalliseen nuorisotilaan nuorteniltoihin. Tarkoituksena oli tavoittaa myös nuoria, jotka eivät tavallisesti käy kirjastossa. Viikko oli onnistunut ja nuortenilloissa käyneitä nuoria nähtiin viikon jälkeen kirjastollakin. Virtuaalikypäräopastuksia pidettiin kevään aikana muutamia ja osallistujina oli sekä lapsia että aikuisia. Virtuaalitodellisuus oli lähes poikkeuksetta osallistujille uusi kokemus, ja se herätti paljon mielenkiintoa. Myös lukion opettajat kävivät tutustumassa virtuaalikypärään ja samalla ideoitiin kypärän käyttöä tulevaisuudessa ja kuinka koulut voisivat hyödyntää sitä omassa opetuksessaan. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mediataitoja ja uusia maailmoja -hankkeen avulla Sievin kunnankirjasto pystyi tarjoamaan kouluille ja kuntalaisille mediakasvatuksellisia kokonaisuuksia ja tapahtumia, joihin ei aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta. Lisäksi tavoitettiin uusia mahdollisia asiakkaita jalkautumalla nuorteniltoihin. Tällä hetkellä osa tablettitietokoneista on asiakkaiden käytössä ja virtuaalikypärälle suunnitellaan paikkaa, jossa asiakkaat voisivat opastuksen jälkeen käyttää sitä itsenäisesti. Tavoitteena olisi, että kirjaston asiakkaiden lisäksi myös paikalliset yhteisöt ja koulut voisivat varata kypärän käyttöönsä. Uuden laitteiston ansiosta kirjastossa pystytään jatkossa järjestämään toimintaa monipuolisemmin ja opastamaan kattavammin esimerkiksi e-aineistojen käyttöä.

Näkyvyyttä ja positiivista palautetta tuli paljon. Tapahtumat ja mediakasvatustuokiot tavoittivat paljon kuntalaisia. Etenkin virtuaalikypärän käyttöä opastettaessa monien reaktio oli yllättynyt. Kirjastoa ei aikaisemmin oltu mielletty paikaksi, jossa pääsisi kokemaan vastaavanlaisia elämyksiä.

Hankkeesta ja kirjaston tarjoamasta mediakasvatuksesta julkaistiin artikkeli paikallislehdessä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen ohjelmointiin liittyvä mediakasvatuksellinen osuus jäi vähäiseksi. Jatkossa voitaisiinkin panostaa siihen yhteistyössä koulujen kanssa. Tämän hankkeen aikana hankittuja laitteita voitaisiin jatkossa käyttää myös ohjelmointipajojen järjestämiseen. Tällä hetkellä Sievin kunnankirjaston henkilöstöllä ei ole sellaista ohjelmointiosaamista, että työpajoja voitaisiin järjestää ilman ulkopuolista opastajaa.

Virtuaalikypärälle tarvittaisiin oma tila, jossa sitä voitaisiin käyttää rauhassa ja jossa olisi tarpeeksi avointa myös liikettä vaativille sovelluksille. Toisaalta laite on niin arvokas, että tilassa tulisi olla myös valvontakamera. Asiakkaiden opastamiseen laitteen käytössä on edelleen varattava aikaa.

Nyt kun Sievin kunnankirjaston mediakasvatustoiminta on saatu käyntiin, olisi hyvä saada sille jonkinlainen jatkosuunnitelma.  Yhteistyön koulujen kanssa toivoisi jatkuvan aikaisempaa tiiviimpänä ja suunnitelmallisempana.  Hankkeen aikana suunniteltuja kirjastosuunnistuksia tullaan hyödyntämään myös jatkossa koululaisten kirjastovierailuissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 450
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 475
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 475
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
25kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
442henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
94henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi