Mediatila monilukutaidon tukemiseksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sallan kunnankirjasto
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
040 831 8006
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@salla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 5596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen mediatila, jossa vertaisarvioiti ja yhteistöllinen kokemus mahdollistuu. Toisena tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten monilukutaitoa ja innostaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti.

Mediatilan avulla kirjasto vahvistaa osaltaan opetussuunnitelman mukaista monilukutaidon kehittymistä kasvattamalla nuoria kriittisyyteen erilaisten mediavälineiden käytössä ja viestinnässä. Monilukutaitoinen nuori osaa valikoida ja arvottaa lähdemateriaalia ja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa vastuullisesti ja kunnioittaen tekijänoikeuksia ja hyviä tapoja.

Mediatilan avulla kirkastetaan kirjaston imagoa tietokeskuksena, jossa tieto on paitsi saatavilla, niin sitä myös opitaan kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan. Samalla laajennetaan kuntalaisten käsitystä kirjastosta tilana, jossa voi viihtyä ja kuluttaa aikaa, ei pelkästään piipahtaa lainaamassa kirja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lasten ja nuorten kirjastonkäytön määrä

Kirjaston tapahtumatuotannon ja niihin osallistuneiden määrä

Mediatilan käyttöaste

Kuvaus : 

Sallan kunnankirjastossa on toteutettu hanke Tablet-laitteet medialukutaitojen opetuksessa (2014) jonka tuloksena kirjastolle ja koululle luotiin yhteistyösuunnitelma missä määritellään eri luokka-asteille tiedonhankinnan opetuksen oppitunnit joita toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa. Kirjastopalvelut on myös liitetty osaksi koulun opetussuunnitelmaa 2016. Yhteistyön myötä on tullut tarve, ja luonteva väylä parantaa nuorten kirjastopalveluita, koska nuoret käyttävät erittäin vähän kirjastopalveluita kouluajan ulkopuolella.

Sallan kunnankirjasto on rakennettu vuonna 1993, jolloin on keskitytty aikuis- ja lapsiasiakkaisiin. Kirjastosta puuttuu tila, jonka nuoret kokevat omakseen. Kirjastotiloja tarkasteltaessa on huomattu, että tila olisi saatavissa vähäisin rakenteellisin muutoksin (yhden väliseinän purkaminen kotiseutukokoelmahuoneen ja kirjaston henkilökunnan takahuoneen väliltä).

Uudesta tilasta tehdään mediahuone. Mediahuoneessa on valkokangas, tietokone, videoprojektori ja äänentoistojärjestelmä elokuvien katsomista varten sekä ps4-pelikonsoli. Hankkeen avulla nuorille tarjotaan maksuton tila, jossa nuorilla on mahdollisuus katsoa elokuvia ja kommentoida niiden sisältöä yhdessä muiden nuorten kanssa. Kirjaston elokuvakokoelmaa kasvatetaan tästä näkökulmasta ja muista Lapin kirjastoista tilataan elokuvia, joita voidaan näyttää elokuvapäivinä. Lisäksi kirjasto ostaa lisenssin elokuvapalveluun joka mahdollistaa tuoreiden elokuvien näyttämisen kirjastotilassa ennakkoon sovittavina aikoina.

Mediahuone toimii hyvin myös erilaisten kirjastossa toteutettavien opintoryhmien kokoontumistilana (musiikinopetus, käsityökirjasto, tietotekniikkaopetus ja koululaisryhmät), koska nykyinen, lainaushyllyjen väliin valmisteltu tila on käynyt liian pieneksi opintoryhmien toiminnan laajentuessa. Mediatila toimii hyvin myös kokouskäytössä yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille.

Mediahuone mahdollistaa myös koulun ja kirjaston välisen yhteistyön syventämisen niin, että kirjaston käyttämisen oppisisällöissä kirjastossa on olemassa tila, jota voidaan käyttää ryhmäopetuksessa. Näin ryhmien hallittavuus lisääntyy, jo oppimistehtävistä saadaan entistä monipuolisempia sisältäen esimerkiksi yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppimistehtäviä. Lisäksi kirjastokäynti voidaan halutessa laajentaa pidempiaikaiseksi, mikä helpottaa oppituntien järjestämistä. (Kirjaston sijaitsee keskellä kuntakeskusta ja koulukeskus puolestaan sijaitsee kahden kilometrin päässä keskuksesta). Näin esimerkiksi vaikkapa kirjastokäyntiä seuraava matematiikan tunti voidaan pitää mediatilassa eikä oppilaiden tarvitse kävellä kirjaston ja koulun välistä matkaa edestakaisin. Kirjasto on määritelty Sallan kunnan sivistystoimessa tietokeskukseksi, jossa on tarkoitus jatkossa antaa kaikki tietotekniikka- ja tiedonhallinnan opetus.

Mediatilaan hankittava keittiövarustus, mikroaaltouuni, kahvin- ja teenkeitin laajentavat tilan käyttöä myös kouluajan ulkopuolelle. Sallan kunnan koululaisista ja lukiolaisista on koulukuljetuksien piirissä yli puolet oppilaista. Lähes kaikki harrastekerhot ja ryhmät kokoontuvat kuntakeskuksessa. Mediatila antaa turvallisen ja viihtyisän paikan odottaa harrastekerhojen alkamista. Samalla kynnys tulla kirjastoon madaltuu entisestään.

Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen mediatila, jossa vertaisarvioiti ja yhteistöllinen kokemus mahdollistuu. Toisena tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten monilukutaitoa ja innostaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti.

Mediatilan avulla kirjasto vahvistaa osaltaan opetussuunnitelman mukaista monilukutaidon kehittymistä kasvattamalla nuoria kriittisyyteen erilaisten mediavälineiden käytössä ja viestinnässä. Monilukutaitoinen nuori osaa valikoida ja arvottaa lähdemateriaalia ja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa vastuullisesti ja kunnioittaen tekijänoikeuksia ja hyviä tapoja.

Mediatilan avulla kirkastetaan kirjaston imagoa tietokeskuksena, jossa tieto on paitsi saatavilla, niin sitä myös opitaan kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan. Samalla laajennetaan kuntalaisten käsitystä kirjastosta tilana, jossa voi viihtyä ja kuluttaa aikaa, ei pelkästään piipahtaa lainaamassa kirja.

Hankkeen toimenpiteinä:

  1. Yhdessä yläkoulun oppilaiden kanssa ideoidaan mediahuoneen sisustus ja toiminnot
  2. Remontoidaan kotiseutukokoelmahuoneesta ja kirjaston työntekijöiden takahuoneesta mediatila.
  3. Mediatilaan hankitaan laitteisto elokuvankatselua ja pelaamista varten. Lisäksi pieniä kodinkoneita.
  4. Kirjastossa järjestetään ohjattuja elokuva- ja peli-iltoja.
  5. Mediatilaa markkinoidaan koululaisille ja opiskelijoille sekä yhdistyksille ja järjestöille yhteisöllisenä olotilana.

Hankerahoitusta haetaan tilan muutostöihin sekä koneisiin/laitteisiin, omarahoitusosuus katetaan tilaan hankittavilla uusilla kalusteilla. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sallatunturin koulu, yläkoulun oppilaat ja heidän luokanohjaajansa

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa toteutettiin kirjastolle pienin muutostöin Mediatila, jonka ICT-varustuksena on aikaisemmin hankitut Ipad-tablet laitteet, Chromebook-tietokoneet sekä kaksi erilaista pelikonsolia ja äänentoistojärjestelmä. Hankkeessa ostettiin televisio, konferenssipuhelin sekä tietokone joka mahdollistaa myös verkkopelaamisen. Muutostyöt olivat helpot ja nopeat toteuttaa ja sujuivat jouhevasti kunnan oman teknisen toimen toteuttamina.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli toteuttaa kirjastolle tila, joka houkuttelee lapsia ja nuoria kirjaston käyttäjiksi. Tämä tavoite on toteutunut, kirjaston käyttö erityisesti media- ja pelitilana on lisääntynyt varhaisnuorten keskuudessa. Kirjasto on lisäksi aloittanut säännöllisen Minikino toiminnan suunnaten elokuvia erityisesti varhaisnuorille ja lapsille. Esitysoikeudellisia elokuvia ostimme suoraan lainattavien DVD-elokuvien kokoelmaan.

Muuta Mediatilassa järjestettyä toimintaa ovat: 4H-kerhon vetämä mediakerho varhaisnuorille, kansalaisopiston atk-opetus yksityisopetuksena sekä ryhmille, etäluennot (eri yliopistot, maakuntakirjaston Lappi-luennot ja muut tahot), suomen kielen puhekerho nuorille aikuisille/lukiolaisille, tiedonhaun ja kirjaston käytön opetus-ryhmät, käsityöryhmät, kunnan sisäiset kokoukset, yhdistysten ja yritysten kokoukset ja kirjaston omat henkilöstöpalaverit ja koulutustilaisuudet. TE-palveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena tilaan hankittiin vielä ennakkosuunnitelmista poiketen AC-yhteys, joka mahdollistaa monen eri etäpisteen samanaikaisen olemisen samassa etäyhteydessä sekä konferenssikamera.

Mediatilan varustuksiin kuuluu myös mikroaaltouuni ja kahvinkeitin kokoustoimintaa ja eväiden lämmittämistä varten. Luonnollisesti tilassa toimii myös kirjaston langaton verkko.

Hankesuunnitelmasta poiketen:

-          hylkäsimme ajatuksen valkokankaasta ja videoprojektorista ja totesimme, että iso televisio on paljon vaivattomampi ja todennäköisesti myös pitkäikäisempi ratkaisu. Valinta on osoittautunut onnistuneeksi.

-          emme hankkineet erillistä elokuvalisenssiä elokuvien esittämiseen sen kalleuden vuoksi, vaan totesimme, että Lapin kirjastona meillä on järkevämpi hankkia muutamia esitysoikeudellisia elokuvia ja lisätä näin myös muiden Lapin kirjastojen mahdollisuuksia järjestää Minikinoja kirjastoissaan

-          lisähankintoina tulivat TE-keskuksen kanssa aloitetun yhteistyön tuloksena: AC-yhteys ja konferenssikameran hankinta. Myös KELA on ollut tilasta kiinnostunut koulutustilana omalle henkilöstölleen.

 

-          tilan kaikki kalusteet ovat vanhaa/kierrätettyä tai uusiokäyttöön korjattua. Elokuvankatselua varten mukavampien tyynyjen  ja kevytrakenteisten nojatuolien hankinta siirtyi vuodelle 2017 kirjaston budjetin ylittyessä yllättävien kirjastoautokulujen vuoksi. Asiakkaat ovat ottaneet tilan hyvin vastaan. Siihen voi vaikuttaa se, että osallistimme sekä lapsi/nuori- että aikuisasiakkaita kahdessa eri tapahtumassa jossa pyysimme heidän mielipiteitään tilan sisustuksesta, väreistä, tekniikasta jne. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mediatilasta on toistaiseksi tiedotettu vain omien verkostojen kautta. Tilalla on jo hyvin käyttöä, mutta markkinoimalla tilaa sen käyttöastetta saadaan entisestään nostettua. Julkaisukanavana on ollut kirjaston omat verkkosivut, Facebook sekä Instagram.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toimenpiteinä:

  1. Ideoitiin yhdessä yläkoulun oppilaiden kanssa mediatilan sisustus ja toiminnot. Lisäksi järjestettiin yksi yleinen tilaisuus kirjastonkäyttäjille (ylimääräinen lauantaiaukiolopäivä). 
  2. Remontoitiin kotiseutukokoelmahuoneesta ja kirjaston työntekijöiden takahuoneesta uusi Mediatila.
  3. Hankittiin laitteisto elokuvankatselua ja pelaamista varten. Lisäksi pieniä kodinkoneita.
  4. Järjestettiin itse ja yhdessä verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa erilaista toimintaa Mediatilaan.

Mediatila on avannut aivan uusia mahdollisuuksia järjestää kirjastossa tapahtumia, koulutuksia ja hyödyntää kirjastossa jo olevia tietoteknisiä laitteita. Mediatilan valmistuttua nähtiin tarve myös henkilökunnan työtilojen uusimiselle, mikä tapahtui Mediatilan myötä (henkilökunnan tilan uudelleen järjestely ja ergonomisten työpöytien hankinta). Muutostarve laajentui myös kirjastosalin puolelle, jossa iso vanha palvelutiski purettiin loppuvuodesta pois, ja pieni ergonominen palvelutiski ostettiin tilalle. Näiden muutostöiden kautta kirjastotilan käyttö moninaistuu entisestään. Koko kirjastotilaa voi nyt kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella antaa käyttöön erilaisiin harraste ja kokoustoimintoihin. Sisääntuloaulasta vapautuva tila on erinomaista tilaa erilaisten kulttuuritapahtumien  ja konserttien järjestämiseen. Ilman Mediatilaa koko prosessiin tuskin olisi lähdetty. Nyt Mediatilan rakentaminen sai liikkeelle isomman ketjun, joka on toiminut kirjastomme positiivisen imagon luojana.

Jatkotoimenpiteet: 

Tilan markkinointi edelleen ja käyttöasteen lisääminen sitä kautta. Erilaisten tapahtumien ja koulutusten lisääntyvä tuotanto kirjastotiloihin sekä kolmannen sektorin mukaan otto toimintaan.

Lisätietoa: 

Hankekustannukseksi on laitettu Mediatilaan hankitut tekninen välineistö: televisio, tietokone, liitäntäjohtoja sekä kahvinkeitin ja mikroaaltouuni. Oma rahoitusosuudessa ovat: rakennustarvikkeet, matto, rullaverho. Rakennustyö tehtiin kunnan omana työnä (tekninen toimi toteutti) eivätkä nämä palkkakulut ole tiliöitynä hankkeelle.

Aloituspäivämäärä : 
03/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 060
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 940
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 704
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 704
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
50henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Eri käyttäjäryhmien käyttöön tuleva tila, joka painottuu mediatilaksi, on valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi