Medsku-mediakasvatustyöpajat
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sanapilvi tehty hankkeen pohjalta
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 5
05800
Kirjaston puhelin : 
019-459 2422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Jokinen
Puhelin : 
019- 459 2426
Sähköposti : 
mervi.jokinen@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli järjestää Hyvinkäälle uudenlaista mediakasvatuksellista yhteistyötä kirjaston ja paikallisten päiväkotien ja koulujen välille. Tavoitteena oli tuottaa heille mediakasvatuspalveluita, joista he voivat itse valita muutamasta kokonaisuudesta ryhmälleen sopivimman toimintasisällön. Hanketyöntekijänä ja pajojen ohjaajana toimi Milla Helminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seuraamme hankkeen aikana pajojen kysyntää sekä pajoista saatua palautetta. Kehitämme toimintaa saadun palautteen mukaan hankkeen ajan.

Kuvaus : 

Haemme rahoitusta vuoden mittaiseen esikoululaisille ja alakoululaisille suunnattuun mediakasvatushankkeeseen. Haemme rahoitusta mediakasvattajan palkkaamista ja mediavälineiden hankintaa varten. Mediakasvattajan tehtävänä on yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa suunnitella ja toteuttaa kirjastolle mediakasvatusta päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Kohderyhmänä ovat päiväkoti- ja alakouluikäiset lapset, heidän päiväkotinsa, koulunsa ja perheensä. Projektin tavoitteena olisi tehdä mediakasvatuksellista yhteistyötä paikallisten päiväkotien ja koulujen kanssa tuottamalla heille mediakasvatuspalveluita, joiden sisällöstä he voivat itse valita muutamasta kokonaisuudesta ryhmälleen sopivimman toimintasisällön. Hyvinkään kirjasto tarvitsee mediakasvatusrahoitusta, sillä kirjaston nykyiset resurssit eivät yksin riitä tuottamaan palveluja kouluille ja päiväkodeille. Kirjastoauto, joka oli myös koulujen ja päiväkotien käytössä, on lopettanut toimintansa.

 

Hyvinkää kuuluu Maailman terveysjärjestön WHO:n perustamaan Safe Community-verkostoon. Mediataidot kuuluvat nykymaailmassa niin opetussuunnitelmiin kuin kansalaistaitoihin. Medialla on suuri vaikutus lasten arkeen, kehitykseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Mediataidot liittyvät myös turvallisuuteen. Ne voivat auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lasten mediataitojen kehittäminen mediakasvatusprojektissa sopisi erinomaisesti Safe community- ja Hyvinkään kaupungin 24-turvallista tuntia Hyvinkäällä-teemoihin.

 

Mediakasvatustoiminnalla on tarkoitus palvella ensisijaisesti esikoulu-ja alkuopetusluokkia, mutta jos tilaa on, on toiminta avointa myös muille päiväkoti- ja alakouluryhmille. Mediakasvatushankkeen teemat ovat:

-Mediasatutunnit, media-aiheinen satu, keskustelu ja valinnainen työstö ja tehdään sadusta uutinen

-Mediapolku, tabletin kanssa kuljetaan kirjastossa ja ratkotaan media-aiheinen qr-koodipolku

-Kolme vaihtoehtoista työpajaa mediasisältöihin liittyen: esimerkiksi toteutettavat työpajat voisivat liittyä medialukutaitoon, mediasuhteeseen ja median tuottamiseen.

 

Avustuksella haetaan rahaa mediakasvattajan palkkaamiseen. Mediakasvattajan työstä osa on suunnittelua, osa työpajojen valmistelua ja toteutusta ja osa henkilökunnan koulutusta. Mediakasvattaja voisi pitää myös muutaman avoimen luennon hankkeesta. Mediakasvattaja on myös yhteydessä kouluihin ja päiväkoteihin. Henkilökunta avustaa tiedotuksessa, valmistelussa ja toteutuksessa. Kirjastot osallistuvat hankkeeseen antamalla henkilökunnan työaikaa hanketta varten. Hyvinkäällä alakouluja on yli 20 ja esiopetusryhmiä yli 30.

 

Mediakasvattaja voi tehdä paikallisesti yhteistyötä myös muiden paikallisten oppilaitosten, yhdistysten sekä naapurikuntien kirjastojen kanssa.

  

Hankesuunnitelma:

Kesä-heinäkuu 2016, hankkeen suunnittelu ja valmistelu: Mediakasvattaja suunnittelee mediakasvatuskokonaisuuksia, kokoaa materiaalia, valmistelee toimintaa ja tekee esitteitä.  

Elokuu 2016-toukokuu 2017 hankkeen toteutus: Mediakasvattaja toteuttaa yhdessä Hyvinkään kirjaston henkilökunnan kanssa työpajamuotoista mediakasvatusta esi- ja alkuopetukselle sekä mahdollisesti alakouluille pääosin kirjaston tiloissa. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten medialukutaitoa ja mediatietoisuutta sekä tutustuttaa heitä mediavälineiden käyttöön ja niiden antamiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on ottaa vastaan palautetta mediakasvatustyöpajoista opettajilta, lastentarhanopettajilta ja oppilaita sekä toiminnan kuluessa kehittää sitä saadun palautteen suuntaan.

 

Hankkeen jälkeen projektissa syntyneet toimintamallit, mediakasvatuspaketit ja -materiaalit jäävät kirjaston käyttöön. Hankkeen aikana mediakasvattaja opastaa kirjaston henkilökuntaa mediakasvatuspakettien itsenäiseen käyttöön, jotta hankkeen jälkeen toimintaa voitaisiin jatkaa pienimuotoisemmin itsenäisesti.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ratamo-kirjastojen henkilökunnasta halukkaat

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutui hyvin suunnitelman mukaisesti. Yksi hankkeen tavoitteista oli tuottaa palveluita kohderyhmän (esi-ja alakoulu neljänteen luokkaan asti). Saimme pidettyä monipuolisia pajoja ja hankittua 8 ipadia ja niille kuljetus/latauslaukun. Pajat olivat kovin pidettyjä ja saimme paljon hyvää ja myös kehittävää palautetta. Mediakasvatuksellinen yhteistyö alkoi hyvin päiväkotien ja koulujen kanssa.  Sisältö oli koodauspainotteista, sillä koodaus oli juuri tullut mukaan uuteen opetussuunnitelmaan, joten sitä toivottiin paljon. Kaikkiin pajoihin oli ennakkoilmoittautuminen ja kaikki pajat täyttyivät helposti.

 

Hankkeessa tarjottiin päiväkodeille ja kouluille viittä erilaista työpajaa sekä yhtä työpajaa perheille:

  • Mediamehiläisen mediakasvatuspolku, toiminnallinen rastirata (esi-, alku- ja erityisopetus)

  • Mediakasvatustyöpaja (sisälsi keskustelua mediasta, koodausta ja käsillä tekemistä, piirrettiin oman elämän uutiset)

  • Mediakasvatus-satutunti

  • Ipad-Minianimaatiotyöpaja, minianimaatioiden tekemistä pienryhmissä

  • Ipad-koodaus työpaja,koodauksen alkeet ipadeilla (ScratchJR) + BeeBotit

  • Kesäpäivän koodaustyöpaja lapsiperheille (avoin kaikille, ennakkoilmoittautuminen)

 

Kesä-heinäkuu 2016:

hankkeen suunnittelu ja valmistelu: Mediakasvattaja suunnitteli mediakasvatuskokonaisuuksia, kokosi materiaalia, valmisteli toimintaa ja teki esitteitä.  

Mediakasvattaja piti myös kaksi koulutusta loppuvuodesta 2017. Koulutuksiin osallistui sekä Hyvinkään kirjaston, Ratamo- (Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Riihimäki) ja Kirkes-kirjastojen (Mäntsälä, Kerava, Järvenpää ja Tuusula) henkilökuntaa.

 

Elokuu 2016-marraskuu 2017 hankkeen toteutus:

Mediakasvattaja toteutti yhdessä Hyvinkään kirjaston henkilökunnan kanssa työpajamuotoista mediakasvatusta esi- ja alkuopetukselle (neljänteen luokkaan asti). Kesällä 2017 pajoja oli myös perheille. Pajoja oli kuusi erilaista työpajaa, joissa suurimmassa osassa oli mukana koodaus. Pajoja pidettiin Hyvinkään pääkirjastossa, Hakalan kirjastossa sekä muutamassa koulussa ja päiväkodissa. Martinkulman koululla pajaohjaaja oli mukana monialaisilla viikoilla, joissa erityiskoulun oppilaat tutustuivat tietokoneeseen.  Medsku hankkeen tavoitteena oli luoda mediakasvatuksellista yhteistyötä yhdessä esikoulujen ja koulujen kanssa. Tavoitteena oli myös koko hankkeen ajan ottaa vastaan palautetta mediakasvatustyöpajoista opettajilta, lastentarhanopettajilta ja oppilaita sekä kehittää sitä saadun palautteen mukaan. Hankkeen jälkeen projektissa syntyneet toimintamallit, mediakasvatuspaketit ja -materiaalit jäivät kirjaston käyttöön. Hankkeen aikana mediakasvattaja opasti kirjaston henkilökuntaa mediakasvatuspakettien itsenäiseen käyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saimme runsaasti palautetta. Keräsimme palautetta Google formsin kyselyllä, yhteensä 36 vastausta Pajat olivat kysyttyjä ja pidettyjä. Medsku-kokonaisuus toteutettiin monipuolisesti asiakkaiden tarpeista lähtien. Medialukutaito sisältönä jäi vähemmälle, sillä sitä ei toivottu. Sisällöissä käsiteltiin eri mediavälineitä, eri medioiden käyttöä, animaation tekemistä, koodaamista eri tavoin, qr-koodeja ja viivakoodeja, hymiöitä, uutisia jne. Myös henkilökunnan koulutuksesta saimme paljon positiivista palautetta.

Medsku-pajojat olivat kävijöiden mukaan "uuden opsin henkisiä", "innostavia", "mielenkiintoisia", "monipuolisia", "toiminnallisia" ja "hieno, ilmainen kulttuuriextra".

Seurasimme pajoista saatua palautetta ja pajojen menekkiä. Pajat olivat suoersuosittuja ja ryhmät olisimme halunneet osallistua kaikkiin pajoihin. Yritimme taata, että kaikki halukkaat pääsisivät edes yhteen pajaan.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€52 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€57 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 621
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
23henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
48kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
679henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi