Meidän kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Parkanon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Parkanontie 57
39700
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
0447865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Hankkeen tavoite: 

Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen parantamalla tiedonkulkua kirjaston tarjoamista palveluista ja käytettävissä olevista tiloista ja tekniikasta. Uudistettujen kirjastotilojen tehokas käyttöönotto vaatii tiedotusta sekä netissä, sosiaalisessa mediassa että perinteisin menetelmin. Painettua esitettä Parkanon kirjaston palveluista ei ole vielä koskaan ollut. Hankkeen tuella sellainen saataisiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärä
Kirjaston tilavaraukset

Kuvaus : 

Teetetään tiedotusalan ammattilaisella Parkanon uusitusta kirjastosta esite, jonka teksti pääosin tuotetaan kirjastossa mutta ammattilainen ottaa kuvat ja muotoilee tekstin selkeäksi ja helposti luettavaksi. Ydinkohdat käännetään myös englanniksi. Taitto teetetään mainostoimistossa, joka painaa esitteen. Esitteessä esitellään kirjaston tilat, palvelut, tekniikka ja käyttömahdollisuudet ja luodaan kuva kaikkien yhteisestä paikasta jonne on kiva tulla osallistumaan ja olemaan. Esitettä mennään jakamaan erilaisiin tilaisuuksiin ja samalla myös kerrotaan tarjolla olevista palveluista. Uusi asiakas saa painettua tietoa kirjaston palveluista ilmoittautuessaan kirjaston asiakkaaksi. Samalla uudelle asiakkaalle jaetaan myös PIKI-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä ja verkkokirjaston käytön ohjetta, jotka ilmestyvät uusittuina vuodenvaihteessa 2017-2018. Uuden esitteen teksti ja kuvat pannaan näkyviin kirjaston nettisivuille ja facebookiin, joissa tieto kirjaston palveluista tavoittaa hetkessä tuhansia ihmisiä. Tiedot on verkossa helppo päivittää ajan tasalle. - Myös esitettä päivitetään ja kun tiedoissa tapahtuu muutoksia, otetaan uusia painoksia. Ensimmäinen painos pyritään saamaan asiakkaille vuoden 2018 aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 180
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Valtionavustusta ei myönnetä perustoimintaan, joksi katsotaan yhden kirjaston esitteen tai muun markkinointiaineiston teko.

 
okm
avi