Meidän kirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Parkanon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Parkanontie 57
39700
Ansvarsperson : 
Paula Latvajärvi
Telefonnummer : 
0447865561
E-post : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Projektets målsättning: 

Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen parantamalla tiedonkulkua kirjaston tarjoamista palveluista ja käytettävissä olevista tiloista ja tekniikasta. Uudistettujen kirjastotilojen tehokas käyttöönotto vaatii tiedotusta sekä netissä, sosiaalisessa mediassa että perinteisin menetelmin. Painettua esitettä Parkanon kirjaston palveluista ei ole vielä koskaan ollut. Hankkeen tuella sellainen saataisiin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kävijämäärä
Kirjaston tilavaraukset

Projektbeskrivning : 

Teetetään tiedotusalan ammattilaisella Parkanon uusitusta kirjastosta esite, jonka teksti pääosin tuotetaan kirjastossa mutta ammattilainen ottaa kuvat ja muotoilee tekstin selkeäksi ja helposti luettavaksi. Ydinkohdat käännetään myös englanniksi. Taitto teetetään mainostoimistossa, joka painaa esitteen. Esitteessä esitellään kirjaston tilat, palvelut, tekniikka ja käyttömahdollisuudet ja luodaan kuva kaikkien yhteisestä paikasta jonne on kiva tulla osallistumaan ja olemaan. Esitettä mennään jakamaan erilaisiin tilaisuuksiin ja samalla myös kerrotaan tarjolla olevista palveluista. Uusi asiakas saa painettua tietoa kirjaston palveluista ilmoittautuessaan kirjaston asiakkaaksi. Samalla uudelle asiakkaalle jaetaan myös PIKI-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä ja verkkokirjaston käytön ohjetta, jotka ilmestyvät uusittuina vuodenvaihteessa 2017-2018. Uuden esitteen teksti ja kuvat pannaan näkyviin kirjaston nettisivuille ja facebookiin, joissa tieto kirjaston palveluista tavoittaa hetkessä tuhansia ihmisiä. Tiedot on verkossa helppo päivittää ajan tasalle. - Myös esitettä päivitetään ja kun tiedoissa tapahtuu muutoksia, otetaan uusia painoksia. Ensimmäinen painos pyritään saamaan asiakkaille vuoden 2018 aikana.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/05/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 500
Egen finansiering: 
€680
Budget sammanlagt: 
€3 180
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Valtionavustusta ei myönnetä perustoimintaan, joksi katsotaan yhden kirjaston esitteen tai muun markkinointiaineiston teko.