Meiltä muualle
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Toenperän kirjaston logo
Toenperän kirjasto, Rantasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Poikkitie 2
58900
Bibliotekets telefonnummer : 
0501615017
Bibliotekets e-postadress : 
jenni.joru@rantasalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ranta
FO-nummer : 
0207112-8
Ansvarsperson : 
Jenni Joru
Telefonnummer : 
0401615017
E-post : 
jenni.joru@rantasalmi.fi
Projektets målsättning: 

Meiltä muualle -hankkeella pyritään tuottamaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia monipuolisia paikallisaineistokokonaisuuksia, joita voidaan avata ja täydentää tuottamalla digitoidun aineiston yhteyteen sisältöä henkilöistä, paikoista ja tapahtumista.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1. Digitoidun aineiston määrä
2. Aineiston saavutettavuuden parantaminen
3. Digitointiosaamisen karttuminen

Projektbeskrivning : 

Kirjastojen kotiseutukokoelmissa lepää hauras aarre: kuvia, filmejä, julisteita, pienpainatteita, lehtiä, kirjoja ja jopa taidetta, jota kerätään, kuvaillaan ja säilytetään paikallisesti.

Meiltä muualle -hankkeella pyritään tuottamaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia monipuolisia paikallisaineistokokonaisuuksia, joita voidaan avata ja täydentää tuottamalla digitoidun aineiston yhteyteen sisältöä henkilöistä, paikoista ja tapahtumista. Hauraiden aineistojen käytettävyys paranee digitoinnin myötä: ne voidaan ottaa osaksi opetusta ja niidä voidaan helposti esitellä esimerkiksi tapahtumissa. Lisäksi sisältöjä voidaan mahdollisesti linkittää osaksi kirjastojärjestelmien aineistotietokantoja.

Meiltä muualle -hankkeen määrällistä vaikuttavuutta voidaan mitata digitoidun aineiston määrällä. Laadullinen vaikuttavuus tulee aineiston parempana ja laajempana saavutettavuutena ja keräämällä käyttäjäkokemuksia. Hankeessa tehty työ on osa kirjastojen roolia paikallistiedon säilyttäjinä, paikallisidentiteetin ylläpitäjinä ja muistiorganisaatioina. Hankkeen myötä myös seudun digitointiosaaminen karttuu.

 

Samarbetspartner/s: 
Pekka Koivunoro, Tapio Saarenheimo
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 
  • Studionoro: Pekka Koivunoro, Susimäentie 3, 58900 Rantasalmi.Puhelin:050 5689165
  • Foto Saarenheimo: Tapio Saarenheimo, Fototie 4 79600 Joroinen. Puhelin: 0504699823
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Toenperän kirjasto on mukana hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan paikallisaineistojen
digitointia digi.kirjastot.fi -alustalle ja mahdollisesti aikanaan Finnaan. Hankkeen aikana
kartoitetaan mitä paikallisiaineistoja on syytä digitoida, muodostetaan aineistoista temaattisia
kokonaisuuksia, digitoidaan ne, tuotetaan aineiston yhteyteen aineistoa avaavaa sisältöä ja viedään
ne valtakunnalliseen palveluun.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa digitoitu aineisto:
-Ernst Lampen – Pappilan lapset http://digi.kirjastot.fi/items/show/125348
PDF – 230 sivua
paikallisuus: Rantasalmella syntynyt Ernst Lampen kertoo kirjassa sekä omia, että muiden aikalaisten muistoja elämästä Rantasalmen pappilassa.

-Huutokosken Rautaruukki http://digi.kirjastot.fi/items/show/125735
PDF – 15 sivua
paikallisuus: Joroisissa asuneen Irene Ikosen  esitelmä käsittelee Joroisten kunnassa 1800-luvulla sijainnutta Huutokosken rautaruukkia ja sen vaikutuksia kuntaan ja kuntalaisiin.

-Joroisten musiikkipäivien käsiohjelmat vuosilta 1984-2004 http://digi.kirjastot.fi/collections/show/371
PDF – 20 tiedostoa – yhteensä 1235 sivua
paikallisuus: Aineisto sisältää 20 käsiohjelmaa Joroisten musiikkipäiviltä vuosilta 1984-2004. Joroisten musiikkipäivät on alkujaan Joroisten oma musiikkitapahtuma, mutta se on laajentunut ja käsittää nykyisin Joroisten lisäksi myös naapurikunnat: Juva, Leppävirta, Varkaus, Pieksämäki ja Rantasalmi.

-Kaija Pulkkinen – Tuhkasta nousee elämä (kuvia Rantasalmen kirkosta) http://digi.kirjastot.fi/collections/show/372
JPEG – 63 kuvaa
paikallisuus: Kaija Pulkkinen on rantasalmelainen eläkkeellä oleva toimittaja, valokuvaaja ja elämäntapa-taiteilija. Hän on ottanut kaikki 63 aineistoon kuuluvaa kuvaa Rantasalmen kirkosta ennen kirkon tulipaloa 27.6.1984 ja sen jälleenrakentamisen aikana.

-Vapautemme vartijat – Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939-45. http://digi.kirjastot.fi/items/show/125347
PDF – 463 sivua
paikallisuus: Vapautemme vartijat on veteraanimatrikkeli johon on koottuna henkilöt jotka osallistuivat vuosina 1939-1945 käytyihin Suomen sotiin ja jotka asuvat tai ovat asuneet Joroisissa. Matrikkeliin on lisäksi otettu Joroisten sankarihautaan siunatut vuosien 1939-1945 kaatuneet ja muuten sodissa menehtyneet.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Saavutettavuus:

Ernst Lampenin – Pappilan lapset teos on ennen hanketta ollut saatavilla vain painettuna kirjana. Painettu kirja on ollut saatavilla useista Suomen kirjastoista.

Huutokosken Rautaruukki – aineistoa ei ole ollut ennen hanketta saatavilla muualta kuin tekijältä Irene Ikoselta itseltään. Huutokosken Rautaruukki – aineisto on esitelty Joroisten kirjaston luentosarjassa vuonna 2013.

Joroisten musiikkipäivien käsiohjelmat – ovat olleet saatavilla ainoastaan Lumme-kirjastojen kotiseutukokoelmista painettuina versioina.

Kaija Pulkkisen – Tuhkasta nousee elämä valokuvat ovat aikaisemmin olleet saatavilla vain osittain Toenperän kirjaston sivuilla. http://www.toenpera.fi/tuhkasta_nousee_elama.htm  Tämän lisäksi kuvat ovat olleet esillä valokuvanäyttelyssä Rantasalmen kirjastossa vuonna 2014. Hankkeessa kuvat puhdistettiin ja digitoitiin aiempaa korkeammalla laadulla. 

Vapautemme vartijat – On ollut aiemmin saatavilla vain painettuna kirjana. Painettu kirja on ollut saatavilla useista Suomen kirjastoista.

Digitointiosaamisen karttuminen:

Hankittu ja käytetty laitteisto

Digihankkeessa Toenperän kirjastojen käyttöön hankittiin kaksi skanneria ja yksi tietokoneen näyttö. Skannereita hankittiin kahta eri käyttötarkoitusta varten. Kirjojen ja asiakirjojen skannaamista varten hankittiin Plustek OptikBook A300 kirjaskanneri ja valokuvien skannausta varten Epson Perfection V800 Photo valokuvaskanneri. Valokuvan skannausta ja editointia varten tarvittiin myös paremmalla väritoistolla varustettu IPS-paneelinen näyttö. Näytöksi hankittiin DELL 24 Ultrasharp U2417H FHD näyttö.

Hankkeessa karttunut digitointiosaaminen

Hankkeessa saatiin kirjastolle arvokasta digitointiosaamista, ennen kaikkea valokuvien digitoinnin osalta. Kirjojen ja asiakirjojen digitointi on suhteellisen suoraviivaista työtä, mutta siitäkin saatiin kokemusta ainakin työn suunnittelun osalta. Itse digitointi on nopeaa ja helppoa, mutta hankkeessa opittiin, että suunnittelu ja julkaisualustaan tutustuminen olisi tärkeää hoitaa ennen digitoinnin aloittamista perusteellisesti. Nyt eteen tuli tilanne jossa osa tiedostoista piti skannata uusiksi, jotta saatiin tiedostokoko tarpeeksi pieneksi digi.kirjastot.fi palvelun 50 megatavun tiedostokokorajoitusta varten.

Valkokuvien digitoinnista meillä ei ollut käytännön kokemusta ennen hanketta. Siitä saimme arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten. Kuvien skannaamisen huomasimme olevan huomattavasti asiakirjojen skannaamista hitaampaa ja työläämpää. Tässä hankkeessa digitoidut kuvat olivat keränneet vuosikymmenien saatossa jonkin verran likaa joka näkyi skannatuissa kuvissa todella pahasti. Tähän ongelmaan kokeilimme erilaisia skannaus tekniikoita ja asetuksia, sekä filmien pesua. Näillä toimilla saatiin kuvia puhdistettua jonkin verran, mutta kaikkia roskia ei saatu poistettua. Joten päätimme vielä digitaalisesti editoida pahimmat roskat pois. Kuvat tallennettiin kirjaston verkkolevylle arkistointiin sopivassa TIFF tiedostomuodossa ja ladattiin digi.kirjastot.fi palveluun paremmin nettikäyttöön soveltuvassa JPEG-tiedostomuodossa.

 

Fortsatta åtgärder: 

Laadimme myös tulevaisuutta varten hankkeessa kertyneiden kokemuksien ja havaintojen pohjalta digitointiohjeen.

Projektet börjar : 
31/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 600
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€10 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 286
Egen finansiering: 
€286
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.