Meitin Etkot lainakirjastossa
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Forssan museon kokoelmat
Forssan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Wahreninkatu 4
30100
Bibliotekets telefonnummer : 
(03) 4141 5405
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@forssa.fi
ISIL-kod : 
FI-Forka
FO-nummer : 
0145626-1
Ansvarsperson : 
Maarit Järveläinen
Telefonnummer : 
(03) 4141 5400
E-post : 
maarit.jarvelainen@forssa.fi
Projektets målsättning: 

Yhteisöllisyyden lisääminen kertomalla Forssan ja Tammelan kirjastohistoriaa kuntalaisille tuottamalla kirjastojen tarina kahdeksi erilliseksi näyttelyksi, jotka ovat esillä itsenäisyyspäivän Etkoista 5.12.2017 alkaen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Etkojen kävijämäärä sekä näyttelyissä kävijöiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Tammelan kirjaston syntysanat lausuttiin 11.3.1860, jolloin kirkonkokouksessa päätettiin perustaa pitäjään lainakirjasto. Siitä saakka Tammelan kirkonkylällä on toiminut kunnallinen kirjasto. Forssan tehdasyhdyskunta kuului Tammelan emäpitäjään aina vuoteen 1923, jolloin Forssa erkani omaksi kauppalaksi. Kunnallinen kirjastotoiminta oli alkanut Forssassa emäpitäjän toimesta vuonna 1913, kun Forssan kantakirjasto aloitti toimintansa. Ennen tätä Forssan tehdasyhdyskunnan kirjastotoiminta hoitui vuonna 1866 perustetun Forssan tehtaitten yhteisen lainakirjaston, ns. tehtaankirjaston toimesta. Tammelalla on kirjastohistoriaa siis 156 vuodelta ja Forssallakin jo 150 vuotta.

Suomi juhlii itsenäisyytensä 100 vuotta 2017. Suomen yleiset kirjastot tekevät sen olemalla mukana kolmessa valtakunnallisessa Suomi100-hankkeessa: Kirjojen Suomi (YLE), Suuri Lukuseikkailu (Lukukeskus) sekä Etkot kirjastossa (Suomen Kirjastoseura). Myös Louna-kirjastot tekevät näin. Louna-kirjastojen kirjallinen juhlavuosi huipentuu yhteisiin Etkoihin Forssan kirjastossa 5.12.2017.

Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Kun pitkin vuotta Louna-kirjastoissa juhlitaan yhdessä asiakkaiden kanssa kirjaa, kirjailijoita ja kirjallisuutta Kirjojen Suomen ja Suuren Lukuseikkailun kautta eri tavoin, haluamme asiakkaille järjestettävien Louna-kirjastojen yhteisten Etkojen avulla vahvistaa myös yhteisöllisyyttä. Sen takia Etkoilla tuodaan esille kirjastohistoriaa Tammelan ja Forssan kirjastojen tarinan kautta. Kirjastojen tarinat rakennetaan näyttelyiksi, jotka ovat esillä Tammelan kunnankirjastossa ja Forssan kirjastotalon yläkerrassa sijaitsevassa Forssan kaupungin Näyttelytila Vinkkelissä 5.12.2017 alkaen. Myös Etkot järjestetään Vinkkelissä. 

Projektia varten asetetaan projektiryhmä, joka muodostuu Tammelan ja Forssan projektiin nimettävästä kirjastohenkilöstöstä sekä yhteensä kolmeksi kuukaudeksi palkattavasta historiantutkijasta. Kirjastohenkilöstö tekee projektityötä osana omaa virkatyötään. Projektiryhmä muodostaa samalla myös projektin ohjausryhmän.

Tammelan ja Forssan kirjastojen historiatiedot kokoaa historiantutkija. Näyttelyiden kirjallisuuteen liittyvät osiot kokoaa projektin kirjastohenkilöstö. Yhdessä kootun aineiston perusteella historiantutkija laatii näyttelykäsikirjoitukset sekä kirjoittaa näyttelyiden tekstit. Kuva-aineisto ja esineistö (pääosin kirjoja) valitaan koko projektiryhmän toimesta. Näyttelyiden yhtenäisen visuaalisen ilmeen suunnittelu tilataan graafikolta ja painatus mainostoimistolta. Näyttelyiden pystytys tapahtuu projektin kirjastohenkilöstön toimesta.

Näyttelyistä tuotetaan myös verkkoversiot Louna-kirjastojen kotisivuille. Forssan näyttelyn verkkoversio käännetään myös ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi ja unkariksi, jotta se voidaan toimittaa Forssan vastaavien ystävyyskaupunkien kirjastoissa esitettäväksi Suomen itsenäisyyden juhlavuotta juhlistamaan.

Yhtä aikaa näyttelyiden suunnittelun kanssa projektiryhmän kirjastohenkilöstö suunnittelee Etkojen ohjelman. Ohjelma koostuu kirjallisesta osuudesta, musiikista ja yhdessä syömisestä. Etkoilla tapahtuu myös Forssan näyttelyn avaaminen. Ohjelman rakentamisessa huomioidaan lisäksi juhlavuoden teema sekä Kirjastoseuran Etkot kirjastossa –hankkeen luomat puitteet. 

Avustusta haetaan historiantutkijan palkkaamiseen, näyttelyn graafiseen suunnitteluun ja painatukseen, näyttelyrakenteiden hankkimiseen, lehti-ilmoituksiin sekä Etkojen esiintyjäkustannuksiin.

Omarahoitus muodostuu kirjastohenkilöstön palkoista, näyttelytekstien kääntämiskustannuksista, työ- ja näyttelytilojen vuokrista, matkakustannusten korvauksista sekä Etkojen kahvitarjoilun kustannuksista.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Tammelan kunnankirjasto
 

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/01/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 400
Egen finansiering: 
€7 740
Budget sammanlagt: 
€23 140
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.