Melli - Mediakasvatusta Loimaan loistaville ipanoille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Loimaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
(Kauppalankatu 17) PL 30
32201
Kirjaston puhelin : 
02 761 1220
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@loimaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Loim
Y-tunnus : 
1927453-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jenni Honkanen
Puhelin : 
02 761 1222
Sähköposti : 
jenni.honkanen@loimaa.fi
Kuvaus : 

Kirjastolla on yhä keskeisempi rooli mediakasvatuksessa. Mediavälineiden ja -sisältöjen käyttö on suurelle osalle lapsista ja nuorista luontevaa ja arkista. Mediataidot eivät kuitenkaan kehity automaattisesti vaikka erilaisia medioita käytetäänkin paljon. Mediat myös muuttuvat nopeasti, joten myös mediataitoja on kehitettävä koko ajan.

Kirjaston haasteena on saada pidettyä nuoret kirjaston asiakkaina. Nuoret käyttävät vapaa-ajallaan monenlaisia medioita ja lukuharrastus kilpailee nuorten ajasta niiden kanssa. Lukemista olisi kuitenkin mahdollista edistää median keinoin. Tutuilla mediavälineillä saadaan nuoret tarttumaan myös kirjaan ja innostumaan tarinoiden maailmoista.

Hankkeen tavoitteena on ideoida uusia mediakasvatuksen toimintatapoja ja kehittää kirjaston henkilökunnan mediakasvatuksen valmiuksia. Päämääränä on parantaa lasten ja nuorten medialukutaitoa ja auttaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti.

Hankkeen avulla voimme päivittää kirjaston tekniikan ajan tasalle ja kirjaston henkilökunta saa valmiudet uusien työvälineiden käyttöön. Kannettavien tietokoneiden ja projektorin avulla mediakasvatusta voidaan järjestää myös lähikirjastoissa ja kouluilla. Kirjaston asiakkaat saavat myös mahdollisuuden tutustua uuteen tekniikkaan taulutietokoneen avulla, jota voi käyttää esimerkiksi e-kirjojen lukulaitteena.

Kirjastossa on pitkään pidetty erilaisia satutunteja lapsille, joissa keskeisenä sisältönä on perinteinen kirja. Mediatunneilla voisi esimerkiksi nauttia saduista eri medioiden välityksellä tai tehdä omia mediatarinoita. Perinteistä kirjavinkkausta voi laajentaa mediavinkkaukseksi. Mediavinkkauksessa lapsia ohjataan erilaisten medioiden käyttöön ja heitä innostetaan käyttämään erilaisia kirjaston mediavälineitä kuten elokuvia, lehtiä, pelejä ja Internetiä. Mediavinkkauksessa voisi esimerkiksi tuottaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan tai tehdä vertaisvinkkauksia.

Kirjaston henkilökunnan itse ideoimien mediakasvatusmateriaalien lisäksi lasten- ja nuorten mediakasvatuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Mediakasvatus Metkan tuottamia mediakasvatuksen materiaaleja sekä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämää Mediataitokoulu -palvelua.

Aikataulu: hanke toteutetaan 1.4.2013-31.12.2014. Hankkeen tavoitteena on saada lasten ja nuorten mediakasvatus osaksi kirjaston pysyvää toimintaa.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta.

Haettava rahoitus:
kannettavat tietokoneet 4 kpl 2 500 €
kannettava projektori 600 €
taulutietokone 600 €
digivideokamera 600 €
skanneri 200 €
ohjelmistot (kuvankäsittelyyn ja videoeditointiin) 200 €
yhteensä 4 700 €

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Melli – hankkeessa tuotettiin mediakasvatusmateriaalia kirjaston omia tapahtumia varten. Hankittujen laitteiden avulla on tuotettu mm. erilaisia tiedonhakutehtäviä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana huomattiin, että mediat ja varsinkin tekniikka muuttuu ja kehittyy nopeasti. Alun perin hankkeeseen saadun rahoituksen avulla oli tarkoitus hankkia 4 kpl kannettavia tietokoneita. Laitteiden käyttömahdollisuuksia kartoitettaessa ja käyttökokemuksen jälkeen huomattiin, että mediakasvatuksen tarpeisiin soveltuvat iPadit kannettavia tietokoneita paremmin. Rahoituksella hankittiin yksi kannettava tietokone, 6 iPadia ja yksi Samsung Android – tabletti.

Hankkeen aikana mediakasvatusta on tarjottu kaikenikäisille kirjaston asiakkaille. Mediakasvatuksen pääpaino on ollut lasten ja nuorten mediakasvatuksessa. Laitteita on hyödynnetty lasten kirjastonkäytön opetuksessa ja kirjastoaineistoihin tutustumisessa. Laitteiden avulla on tuotettu kirjastonkäytön opetukseen mm. tiedonhakutehtäviä. Yläkoululaisten kirjavinkkausta uudistettiin yhdistämällä perinteiseen kirjavinkkaukseen mm. elokuvia, internet-sivuja ja pelejä. Uudistuneesta kirjavinkkauksesta saatu palaute on ollut positiivista ja varsinkin yläkoululaisille suunnattua kirjavinkkausta aiotaan kehittää myös jatkossa eri medioiden vinkkaukseen.

Lisäksi kirjaston muutkin asiakkaat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua uusiin laitteisiin ja laitteita hyödynnettiin mm. kirjaston SeniorSurf tapahtumassa. Kirjaston tekniikka on nyt ajantasaista ja lisäksi kirjaston henkilökunnan valmiudet opastaa asiakkaita erilaisten laitteiden ja medioiden käytössä ovat kehittyneet merkittävästi. Hankkeen aikana henkilökunta paransi mediakasvatuksen valmiuksia osallistumalla mediakasvatukseen liittyviin koulutuksiin esim. mediataitokoulun mediakummien koulutuksiin.

Hankkeen päättyessä huomasimme, että hankkeeseen olisi kannattanut irrottaa projektiluonteisesti yhden työntekijän työpanos. Nyt mediakasvatushanketta tehtiin muiden työtehtävien ohella ja tämä hieman hankaloitti hankkeeseen syventymistä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston mediakasvatukseen tarkoitetut laitteet on hankkeen avulla saatu ajan tasalle. Laitteet on otettu käyttöön pääkirjastossa ja toiminta vakiinnutettu osaksi kirjaston lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja mediakasvatuksen työtehtäviä. Jatkossa mediakasvatusta laajennetaan myös lähikirjastoihin ja kouluihin. Hankkeen aikana kehittyi kirjastoon myös uusia toimintatapoja, sillä nyt kirjasto tarjoaa asiakkaille henkilökohtaista tietokoneopastusta esim. tablettien käytössä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 850
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
129henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
64henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 700

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi