Mennyt maailma matkalaukussa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
02 588 4400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nurminoro
Puhelin : 
02 588 4403
Sähköposti : 
satu.loijas@kaarina.fi
Kuvaus : 

Kaarinan kirjasto tarjoaa Kotikirjasto Hopeaketun palveluna aktiivisille senioreille kirjavinkkausta. Samaa vinkkauspakettia testattiin myös vanhainkodeissa ja tuetun asumisen yksiköissä. Kokeilun tuloksena kuitenkin todettiin, että vanhainkodeissa tarvitaan aivan omanlainen tapa aktivoida vanhuksia kirjallisuuden ja muun kirjaston tarjoaman virkistyksen ja tiedon pariin. Laitoksissa asuvat vanhukset ovat kohtalaisen huonokuntoisia ja monesti myös muistisairaita. Muistelu matkalaukkujen sisällön avulla vastaisi heidän tarpeitaan. Vanhusten palvelukeskukset ovat myös pyytäneet tällaista palvelua kirjastolta.

Hankkeen puitteissa koottaisiin kolme muistelulaukkua: ABC-laukku (entisajan koulunkäynti), Kusti polkee, posti kulkee –laukku (entisajan liikenne ja viestintä) sekä kotiseutulaukku Muistojen Kaarina. Jokaiseen laukkuun koottaisiin erilaisia esineitä ja kuvia kyseisestä teemasta. Lisäksi jokaiseen laukkuun tulee kirjallisuutta ja selitystekstit esineille. Teemasta tehdään myös valmiita kysymyksiä, joilla keskustelu ja muistelu voidaan aloittaa. Laukuissa oleviin esineisiin saa koskea. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaarinan kulttuuripalvelujen ja Kaarina Seuran kanssa. Laukkuja markkinoidaan kohdeyleisölle erilaisissa tilaisuuksissa.

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida laitoksissa asuvia vanhuksia ja parantaa heidän elämänlaatuaan kirjaston palvelujen avulla. Hankkeen avulla pystyttäisiin tarjoamaan myös laitoksissa asuville vanhuksille vastaavanlaisia kirjastopalveluja kuin jo nyt tarjotaan aktiivisille senioreille. Tarkoituksena on, että laukuista tulee kirjaston aineistoa, jota voidaan lainata normaaliin tapaan. Laukkujen sisältö kiinnostaa varmasti myös kouluja, päiväkoteja ja erilaisia yhdistyksiä. Hankkeen toisena tarkoituksena onkin tuoda menneisyys kiinnostavasti lasten ja nuorten ulottuville. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on tukea Muistellaan koiralle –hetkiä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kaarina-seura
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaarinan kaupungin kulttuuripalvelut ja Kaarina Seura

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavanalaisia hankkeita on ollut ainakin Tampereen ja Joensuun kirjastoissa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Muistelulaukut

Hankkeen yhteydessä koottiin kolme eri teemaista muistelulaukkua, jotka ovat koululaukku, kotiseutulaukku sekä viestintä- ja liikennelaukku.

Mennyt maailma matkalaukussa-esite

Muistelulaukkujen markkinointia varten suunniteltiin mainostoimiston kanssa yhteistyössä esite, jota voidaan jakaa palvelukeskuksille, kouluille ja yhdistyksille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kultainen 50-luku kolmelta kantilta

Mennyt maailma matkalaukussa-hankkeen yhteydessä koottiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin kulttuuritoimen ja Kaarina-seuran kanssa kolme muisteluun tarkoitettua laukkua kaupungin vanhuspalvelujen, koulujen, päiväkotien sekä yhdistysten käyttöön. Laukkujen avulla voidaan aktivoida laitoksissa asuvia vanhuksia sekä tuoda menneisyys kiinnostavasti lasten ja nuorten ulottuville.

Jokaiseen muistelulaukkuun koottiin erilaisia esineitä ja kuvia kyseisestä teemasta. Laukkuihin lisättiin myös kirjallisuutta ja selitystekstit esineille. Esineet hankittiin pääasiassa kirpputoreilta ja antikvariaateista. Kuvamateriaalia hankittiin yksityishenkilöiltä, kaupungin arkistosta ja Kaarina-seuran kokoelmista. Lisäksi koululaukusta löytyy valmiita tehtäviä, joita voidaan hyödyntää muisteluhetkissä.

ABC-laukku. 1950-luvulla käytiin kansakoulua. Koululaukussa on oppikirjoja ja koulutarvikkeita esimerkiksi perinteinen mustekynä, jolla voi harjoitella kaunokirjoitusta oikealla musteella. Koululaukku kertoo myös tyttöjen ja poikien harrastuksista.

Muistojen Kaarina. Kaarina oli 1950-luvulla maalaiskunta. Kotiseutulaukku kertoo sen ajan arjesta ja juhlasta. Televisio ja nuorisokulttuuri tulivat Suomeen, radiota kuunneltiin paljon ja kotimaiset elokuvat olivat hyvin suosittuja. Laukussa on paljon kuvia ja tarinoita.

Kusti polkee, posti kulkee. Liikenne- ja viestintälaukussa on aineistoa ajalta, jolloin soitettiin lankapuhelimella, käytettiin pankkikirjaa ja lähetettiin käsinkirjoitettuja kirjeitä. Autoilu ja matkailu lisääntyivät 1950-luvulla.

Muistellaan koiralle

Ensimmäisenä koottiin valmiiksi koululaukku, koska sitä oli tarkoitus hyödyntää Muistellaan koiralle-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa lapsille tarkoitettuja Tartu tassuun -lukuhetkiä lasten kirjoittamiseen ja vanhusten muisteluhetkiin. Eläinavusteisten muisteluhetkien avulla pyrittiin aktivoimaan laitoksissa asuvia vanhuksia ja tuomaan vaihtelua päivään. Tavoitteena oli parantaa vanhusten elämänlaatua ja tuoda kirjaston palvelut myös laitoksissa asuvien vanhusten ulottuville.

Muistellaan koiralle -hankkeen tiimoilta vierailtiin yhdessätoista Kaarinan alueen palvelulaitoksessa vuosien 2014-2015 aikana. Vierailuja tehtiin kuhunkin paikkaan neljä, eli kaikkiaan hankkeessa tehtiin 44 vierailua.

Hankkeen työntekijöinä toimi Halikoira -yrittäjä Maarit Haapasaari ja hänen Halikoiransa Viljo ja kirjastosta hankkeessa oli mukana kirjastonhoitaja Piia Taponen. Jokaisella neljällä vierailulla oli oma teema, jonka mukaan viriteltiin keskustelua, laulettiin lauluja ja koottiin kirjastosta materiaalia.  Koulu- ja kotiseututeemaan saatiin materiaali muistelulaukku-hankkeesta. Koululaukkuun oli koottu materiaalia entisajan koulunkäynnistä ja kotiseutulaukusta löytyi materiaalia Kaarinasta. Laukkujen materiaaleista hyödynnettiin osa ja niiden lisäksi tuotiin esiin kirjaston aineistoa. Molempien laukkujen sisältö toimi hyvin palvelulaitoksissa ja aiheet herättivät kiinnostusta. Erityisen hyvin toimivat kotiseutulaukun valokuvat.

Yhteensä Muistellaan koiralle-hankkeeseen osallistui 569 henkilöä.

Vanhusten viikko

Kaarinassa vietettiin 14.–18.3.2016 Vanhusten viikkoa. Mennyt maailma matkalaukussa-työryhmän jäsen Jarmo Kujala vieraili viikon aikana kahdeksassa palvelutalossa muistelulaukkujen kanssa.

Muistelutuokio kesti noin 45–60 minuuttia. Tuokioissa kuunneltiin iskelmiä, luettiin muistovärssyjä ja muisteltiin 1950-lukua. Hilpeyttä ja tarinoita herättivät pussit, joihin oli pakattu mm. korsetti, naisten alushame, korkokengät ja sokerisakset. Naisten käsi-laukusta löytyi pitsinenäliina, hienot virkatut sormikkaat ja henkilöllisyystodistus. Pula-ajan osto-korteista, filmitähdistä ja radio-ohjelmista riitti paljon tarinoita. Valokuvista toimivat parhaiten toiminnalliset kuvat (emäntä leipoo, isäntä ajaa moottoripyörää, lapset leikkivät pihalla).

Viikon aikana oivallettiin, että kotiseutu on yhtä kuin Suomi. Monet ovat tulleet Kaarinaan joko avioliiton tai työn kautta. Näin ollen monen lapsuuden ja nuoruuden kotiseutu ei välttämättä olekaan Kaarina. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. kuvamateriaalin ei välttämättä tarvitse olla Kaarinasta.

Muistelulaukun tärkein tehtävä on antaa tilaa tarinoille ja muistoille. Hyvä muistelulaukku koskettaa monella tavalla. Ryhmissä oli useita muistisairaita vanhuksia, jotka eivät juuri puhu tai reagoi mihinkään, mutta muistelusalkku herätti heissä erilaisia tunteita.

Jatkotoimenpiteet: 

Muistelulaukut on tarkoitettu pääasiassa kaupungin vanhuspalvelujen, koulujen, päiväkotien sekä yhdistysten käyttöön. Yhteisöt voivat lainata laukkuja yksi kerrallaan kahdeksi viikoksi tueksi omalle toiminnalleen. Laukkujen sisältö tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa palautuksen jälkeen.

Laukuille tehdään omat nettisivut Kaarinan kaupunginkirjaston nettisivujen yhteyteen. Syksyllä 2016 aloitetaan muistelulaukkujen tehokkaampi markkinointi. Esitettä lähetetään eri yhteisöille ja laukkuja mainostetaan myös suoraan eri tapahtumien yhteydessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 090
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 090

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
20henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
144henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Perustelumuistio myöntöperusteluista vuonna 2014.

 
okm
avi