Metso LIVE -konseptin kehittäminen
Vuoden 2017 ELY-hanke   


Tampereen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pirkankatu 2
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Jarkko Rikkilä/Niina Salmenkangas
Puhelin : 
040 800 7834/0408004404
Sähköposti : 
jarkko.rikkila@tampere.fi/niina.salmenkangas@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Metso LIVE -tapahtumakonseptin kehittäminen, joka edellyttää muutoksia kirjastotilassa, työkaluissa ja laitteissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uudet kohderyhmät Metso LIVE -konseptin ja kirjaston käyttäjiksi, kävijämäärät. Tapahtumien määrä. Asiakaskysely uuden konseptin käyttöönoton jälkeen.

Kuvaus : 

Tampereen kaupunginkirjaston pääkirjasto Metson musiikki ja lehdet -osasto on mukana yhteistyöllä Tampereen yliopiston kanssa suunnitellussa monitieteellisessä hankkeessa nimeltä Digiajan kirjasto kuulumisen paikkana. Hankkeen tutkimukseen haetaan parhaillaan rahoitusta Koneen säätiöltä ja sen käytännön osuuden ytimessä on pääkirjasto Metson musiikkiosastolla luodun Metso LIVE -konseptin kehittäminen. Digiajan kirjasto kuulumisen paikkana -hankkeessa pyritään erityisesti tavoittamaan nuoria ja uusia kohderyhmiä Metso LIVE -konseptin pariin, yhdistämään kirjaston tarjoamia suositteluja kaupallisiin palveluihin (Spotify ja YouTube) sekä tutkimaan tämän päivän kirjaston käyttöä monimediaisena kokemuksena. Metso LIVEssä on monia aspekteja, joiden avulla hahmottuu uudenlainen näkemys kirjastosta kuulumisen paikkana. Metso LIVE -tapahtumakonseptin kehittäminen osana Digiajan kirjaston muutoksen paikkana -hanketta edellyttää muutoksia kirjastotilassa, työkaluissa ja laitteissa. Äänitteiden kuluttamisen muutosten johdosta myös kirjaston CD-levyjen lainaus on laskenut. Vaikka CD-levyllä on paikkansa kirjastojen kokoelmissa, sen tulevaisuus formaattina näyttää väistämättömältä. Metson musiikki ja lehdet -osaston kapasiteetti CD-levyille on samanlainen tällä hetkellä kuin vuonna 2003, jolloin levyjen lainausvolyymi oli puolet suurempi. Aineistohyllyt soveltuvat huonosti nykyajan äkillisestikin muuttuviin tarpeisiin. On perusteltua korvata nykyiset hyllyt uudenlaisilla ratkaisuilla sekä mahdollisesti sijoittaa CD-levyt kokonaan muovipusseihin Metson arvokas arkkitehtuuri huomioiden. Tämä on pitkän tähtäimen ratkaisu, jolla saavutetaan myös parempi kokoelman käytettävyys asiakkaille. Ennen kaikkea tämä tuo osastolle kaivattua lisätilaa yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämiseen, joista esimerkkinä voidaan pitää Metso LIVEä. Metso LIVE -tapahtumasarja on kehittynyt kokeilusta vakiintuneeksi käytännöksi noin kolmessa vuodessa. Tapahtumakonsepti on herättänyt paljon kiinnostusta mediassa ja kirjastoalalla. Sitä on käytetty esimerkkinä kirjaston vaikuttavuudesta, artistien ja asiakkaiden yhdistämisestä sekä uudenlaisesta ammatillisesta otteesta ja sen osaamisvaatimuksista. Seuraavien askelien ottaminen edellyttää meiltä uudenlaista ja vahvempaa panostusta esitystekniikkaan sekä tapahtuman monimediaiseen välittämiseen asiakkaille. Tapahtuma tarvitsee parannuksia äänentoistolaitteistoon (mikkejä, monitorit) sekä kuvausten ja videointien toteutukseen. Esimerkiksi tapahtumien livestriimausta on kokeiltu pariin otteeseen ja kokemukset ovat hyviä. Tämän tyyppisen digitaalisen suoralähettämisen edut ovat valtakunnallisia. Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Kallion kirjaston ja Turun musiikkikirjaston kanssa, joissa on järjestetty satelliittitapahtumia livestriimin ympärille. Parannukset laitteistoon, kuvaukseen ja videointiin tulevat pääkirjasto Metson käyttöön ja niitä voidaan jalkauttaa myös koko kirjastoverkon käyttöön. Kirjaston tapahtumabudjetti on rajallinen ja tarkoituksena on viedä tapahtuman artistivieraiden määrittelyä käyttäjälähtöisempään suuntaan. Haluamme tavoittaa nuoria, jotka erilaisissa työpajoissa osallistuisivat Metso LIVE -tapahtumien suunnitteluun. Tavoitteessa onnistuminen tulee vaatimaan kohderyhmälle keskeisten artistivieraiden kutsumista kirjastoon. Näistä syistä edellytetään satsausta artistien palkkioihin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaation kanssa. Hankkeessa on paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen ulottuvuus sekä vaikutuspotentiaalia ymmärrykseen kirjastonkäytöstä nykyaikana. Hankkeessa yhdistetään uusia verkkoviestinnän muotoja ja palveluita fyysisessä kirjastotilassa tapahtuvaan toimintaan. Muutokset kirjastotilassa hyllyratkaisujen parantaminen, vanhojen purku/muokkaus/uusiminen 10 000 e Uudet työkalut ja laitteet täydennykset PA-laitteistoon (monitorit, mikit, muuta tekniikkaa) digitaalinen järjestelmäkamera videointiin ja kuvaukseen, tilaisuuksien suoratoistoon liittyvä välineistö 10 000 e Artistien palkkiot 10 000 e Haettava avustus yhteensä 30 000 e

Aiemmat hankkeet: 

Metso LIVE -toiminta on ollut käynnissä n. 3 vuotta ja levinnyt Tampereella jo muihinkin kirjastoihin. Se on poikinut myös uusia samankaltaisia tapahtumia kuten MetsoFakta. Alun perin kokeiluna alkanut toiminta on saavuttanut vakiintuneen aseman ja mm palkittu OKM:n Vuoden kirjastokehittäjäpalkinnolla v. 2015. Se on ollut valtakunnallisena ja kansainvälisenä esimerkkinä muille kirjastoille siitä, miten musiikkikirjastotoimintaa voi kehittää, kun aineiston lainaus laskee.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan tavoitteena oli parantaa Metso LIVE -konseptin visuaalisuutta ja näkyvyyttä, sekä päivittää ja parantaa Metso LIVE -tapahtuman toteuttamiseen liittyviä välineitä ja tiloja, kuten pa-laitteistoa, valokuvauskalustoa ja äänitysvälineitä jotta voidaan tehdä laadukkaampia tallenteita ja tilaisuuksia. Lisäksi Metso LIVE -konseptiin liittyviä suositteluita ja artistivinkkejä oli tavoitteena nostaa esille entistä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää miten nuoret saadaan mukaan tapahtumiin ja jopa niiden suunnitteluun.

Projektiryhmässä oli mukana kirjaston musiikkiosastolta palvelupäällikkö Jarkko Rikkilä (vuoden 2017 loppuun asti), palvelupäällikkö Niina Salmenkangas (vuoden 2018 alusta), kirjastonhoitaja Juhani Koivisto (Metso LIVE vetovastuu), Metson lastenosastolta kirjastonhoitaja Liisa Hopia (nuorten näkökulma), Tampereen kaupungin kulttuuripalveluista Teemu Keskinen (videokuvaus ja dokumentointi) sekä Kari Lehtonen Tampereen kaupungin nuorisopalveluista (ääni- ja lavatekniikka ja suoratoistomahdollisuudet)

Tavoitteena oli muokata musiikkiosaston tilaa siten, että se palvelisi tapahtumajärjestämistä paremmin, mutta alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hankerahaa ei voinut käyttää tilan remontointiin ja kalusteiden ostoon. Hankerahaa käytetiinkin tilamuutosten suunniteluun ammattilaisvoimin. Muutosten toteuttamisen kirjasto maksoi itse. Muutostyöt saatiin toteutettua osana käynnissä olevaa palautusalueremonttia, joten erillistä hanketta ei tästä tarvinnut tehdä. Arvioitu kustannus oli 13 000€.

Tilasuunnittelussa käytettiin apuna arkkitehti Marko Suutarlaa, ja äänentoistolaitteisiin liittyvää konsultaatioapua saatiin kaupungin nuorisopalveluiden Petja Valasvaaralta. Heidän ja musiikkiosaston henkilökunnan kanssa suunniteltiin entistä toimivampi tapahtumatila. Tässä keskeisimpinä toimenpiteinä oli asiakaspalvelupisteen siirto lähemmäs sisäänkäyntiä, joka vapauttaa esiintymiselle paremman tilan, jossa on rauhallinen tausta, parempi näkyvyys ja kuuluvuus asiakkaille ja antaa lisää tilaa yleisölle, jota tapahtumissa on ollut lähes aina yli 200 henkeä. Lisäksi äänentoistotekniikka pyrittiin mahdollisimman pitkälle integroimaan tilaan kiinteästi ja lisätä sähköpistokkeiden määrää. Tämä kaikki säästää roudaukseen kuluvaa aikaa ja työtä.

Äänentoistoa varten hankittiin uudet laitteet, joihin sisältyy uudet kaiutintolppiin pysyvästi kiinnitettävät kaiuttimet, uusi 18-kanavainen mikseri joka mahdollistaa useamman soittajan ja laulajan äänentoiston kuin aiemmin, uudet mikrofonit ja kaksi DI-boksia. Näille hankittiin myös oma laiteräkki, jonka mukana tekniikka kulkee kätevästi. Tekniikassa päätettiin pysyä analogisissa laitteissa, jotta niiden käyttäminen olisi helpompaa kirjaston henkilökunnalle. Myös valaistusratkaisuja mietittiin ja testattiin, mutta asennus näin matalaan tilaan ei onnistunut ilman että valaisimet häikäisevät esiintyjiä.

 

 

Tampereen lähikirjastoille hankittiin myös oma liikkuva äänentoistokokonaisuutensa, jota lähikirjastot voivat hyödyntää omissa musiikkitapahtumissaan. Ensimmäinen tällä kalustolla toteutettava tapahtuma on lauantaina 2.2.2019 kun Hervanta LIVE:ssä esiintyy Asa. Lähikirjastoilla ei tätä ennen ollut omaa äänentoistolaitteistoaan, ja nyt hankkeen aikana konseptia on jalkautettu myös lähikirjastoihin. Juhani Koivisto on kertonut tapahtuman tuottamisesta ja käytännön asioista ja rohkaissut muitakin järjestämään näitä tilaisuuksia.

 

Toinen suuri kokonaisuus hankkeessa oli parantaa tapahtumatallennuksen laatua, testata eri tallennus- ja striimausmahdollisuuksia sekä lisätä henkilökunnan omaa osaamista näissä asioissa.

Metso LIVE -tapahtumia on ollut kuvaamassa Teemu Keskinen, joka on tuottanut tapahtumista tallenteet kirjaston YouTube-kanavalle. Nuorisopalveluiden nuoria työllistävä Pajasto vuorostaan on striimannut Metso LIVE-konsertteja suorana muutaman kerran kaudessa. Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa tätä osaamista myös kirjastoon, ja paljon vertaisoppimista onkin tapahtunut. Tapahtumatallennukseen hankittiin järjestelmäkamera ja mikrofoni kuvaukseen sekä Macbook editointia varten, joiden käyttöön on saatu opastusta Teemu Keskiseltä.

Teemu järjesti keväällä 2018 yhden työpajan musiikki- ja lastenosaston henkilökunnalle, jossa hän johdatti videokuvauksen perusteisiin. Tallentamiseen ja striimaukseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä on lähdetty myös selvittämään hankkeen puitteissa, ja tavoitteena on laatia koko kaupungin tasoiset ohjeet musiikkitallenteiden tekijänoikeusasioista.

 

Projektiryhmässä päätettiin luopua graafisen ilmeen uudistamisesta, sillä nykyisellä kirjaston visuaalisella ilmeellä Eva Kalliorannan tekemät mainokset ovat jo vakiintuneet ja muodostuneet tunnistettavaksi LIVE-konseptin ilmeeksi. Myöskään erillisiä markkinointimateriaaleja, logoja tai taustakankaita ei päätetty suunnitella, vaan haluttiin pitää ilme sekä Tampereen kaupungin että kirjaston ilmeen kanssa yhtenäisenä.

 

Nuorten osallistaminen Metso LIVE -tapahtumiin oli oma kokonaisuutensa, joka toisena hankevuonna saatiin käyntiin, mutta jota ei täyteen mittaansa saatu hyödynnettyä.

Nuorille tehtiin kouluvierailuilla kysely, jossa selvitettiin nuorten suosikkiartisteja, joita he haluaisivat kuulla kirjastossa, sekä halukkuutta osallistua jollain tavalla LIVEn toteutukseen ja suunnitteluun.

Kyselyä tehtiin seitsemällä koululla ja vastauksia saatiin reilut 200 kpl.

Artistitoiveita oli laidasta laitaan ja hajontaa oli niin paljon, ettei mitään selkeää Metsoon sopivaa artistia löytynyt. Mikael Gabriel ehdoton ykkössuosikki.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kaikki tämänkin hankkeen puitteissa tuotetut Metso LIVEt löytyvät Tampereen kaupunginkirjaston Youtube-kanavalta.

https://www.youtube.com/user/TampereenKirjasto

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti Metson musiikki ja lehdet -osaston omilla somekanavilla Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Vierailleiden artistien aineistovinkit on tallennettu Issuu-palveluun:

https://issuu.com/metsonmusiikki

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Olemassa olevan tapahtumakonseptin kehittämiseen luotu hanke on omiaan auttamaan konseptin miettimisessä laajemmin ja panostamaan toiminnan kehittämiseen. Kirjastoammattilaisten osaamisen laajentaminen äänentoisto- ja kuvatallennusasioihin on tervetullutta. Tämän hankkeen myötä myös yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa tapahtumatallennuksen, striimauksen, kuvauksen ja uusien kohderyhmien tavoittamisen suhteen on tiivistynyt, ja luonut verkoston jonka kautta jatkossa on helppo lähteä miettimään uusia tapoja tehdä kaupungin sisälläkin enemmän yhteistyötä yli yksikkörajojen. Tämä voidaan ottaa myös strategisessa suunnittelussa jatkossa huomioon. Myös pääkirjasto Metsossa hanke on tiivistänyt yhteistyötä eri osastojen välillä, kun lastenosastolta ollaan oltu hankkeessa mukana.

 

Vuonna 2018 järjestettiin myös kaksi uudenlaista Metso LIVEä: 27.10.2018 MetsoLIVE goes Vapriikki yhteistyössä Postimuseon kanssa ja 20.12.2018 MetsoLIVE goes Kylmäkosken vankila: Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala MAD.

Metso LIVE -konseptiin on käyty tutustumassa hankkeen aikana sekä Turun kaupunginkirjastosta että Oodista, ja konseptia käytiin esittelemässä myös Puolan Iflassa, joka poiki jopa kansainvälistä kiinnostusta uudenlaiseen musiikkikirjastotyöhön.

 

Metso LIVE -tapahtumat ovat tuoneet kirjastolle lisää näkyvyyttä, sekä tietoisuutta uudenlaisesta musiikkikirjastotyöstä yleisiin kirjastoihin. Kirjaston rooli kulttuurisisältöjen avaajana voidaan toteuttaa myös musiikkitapahtumien kautta, mikä Metso LIVEssä on ollut keskeistä toiminnan alusta alkaen. Tapahtumien vaikutus kävijämääriin on suuri, ja esimerkiksi Ismo Alangon vierailu lisäsi päivän kävijämäärää 28% ja Pauli Hanhiniemen retkue 14%. Tapahtumat toteutetaan myös pienellä 1200€ vuosibudjetilla, vaikka artistivieraat ovat nimekkäitä. Nyt hankerahalla saatiin maksettua muutama kalliimpi artisti enemmän kuin tavallisesti.

 

Hankkeen mukanaan tuomat tilamuutokset ovat mahdollistaneet toiminnan uudelleensuunnittelun Metson parvikerroksessa, ja asiakaspalvelukulttuurin kehittämisen jalkautuvampaan suuntaan. Tiskin sijoittuminen lähemmäs parvikerroksen aulaa tekee sen näkyvämmäksi myös lehtisalin ja kahvion asiakkaille. Lisäksi asiakaspalvelupisteen siirtyminen pois musiikkihuoneiden edestä on luonut keskelle osastoa rauhallisen luku- ja työskentely-ympäristön asiakkaille.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kehittämistyö jatkuu vuonna 2019, jolloin uudet PA-laitteet saadaan käyttöön. Laitteiden käytöstä laaditaan toimintaohjeet ja henkilökuntaa opastetaan käyttämään ja hyödyntämään laitteita, sekä levitetään osaamista koko kirjastoon. AV-tekniikan käyttötaito on uusi ja yhä lisääntymä osaamistarve kirjastoissakin ja tämä täytyy osaltaan huomioida myös toimenkuvissa.

Helmikuun Marzi Nyman -tapahtumassa 15.2.2019 harjoitellaan Teemu Keskisen avustuksella itse tallentamista, ja editointia ja jakamista harjoitellaan vielä erikseen.

 

Tärkeimpänä jatkotoimenpiteenä nähdään hankkeen päättyessä tekijänoikeusasioiden selvittäminen. Musiikkitapahtumien striimaus ja tallentaminen on tekijänoikeuksien vuoksi haasteellista. Mahdollisuus striimata livenä perustuu kunnalliseen Teoston sopimukseen, mutta tallennetta ei voi jättää. Teostoon ollaan oltu yhteydessäkin, mutta kattojärjestö NCB on tiukka linjauksissaan eikä neuvotteluvaraa tunnu löytyvän. Projektiryhmä on laatinut muistion, jota lähdetään viemään kaupungilla eteenpäin lakimiesyksikköön ja ylemmälle johdolle. Yhteiset säännöt, käytännöt ja rahoitusmallit palvelisivat kaupungin yksiköitä laajasti.

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 715
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
9henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
720henkilö/person