Miesten juttuja
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Heli Koivukangas
Puhelin : 
0403174799
Sähköposti : 
heli.koivukangas@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on houkutella miehiä käymään kirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtuma- ja osallistujamäärä

Kuvaus : 

Tarkoituksena on houkutella miehiä kirjastonkäyttäjiksi erilaisten tapahtumien avulla.

Miesten juttuja –hankeen avulla yritetään saada vaikeasti tavoitettava kohderyhmä eli miehet, kirjastoon heitä kiinnostavien tapahtumien kautta. Tapahtumiin liittyvien aineistonäyttelyiden kautta taas on tarkoitus tuoda esille kirjaston monipuolista kokoelmaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat miehet, mutta tapahtumien aiheet on suunniteltu niin, että niihin voivat osallistua myös pojat yhdessä isiensä kanssa. Tässä hankkeessa korostuu markkinoinnin merkitys. Kohderyhmää on vaikea tavoittaa kirjastossa jaettavilla esitteillä ja mainoksilla. Tästä syystä on panostettava myös maksulliseen markkinointiin kuten paikallislehtien mainosilmoituksiin ja  mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi maksulliseen kohdennettuun Fb-markkinointiin. Lisäksi tapahtumien esitteitä on jaettava paikkoihin, joissa miehet ja pojat liikkuvat kuten huoltoasemille, lounaspaikkoihin ja liikuntapaikkoihin.

Hankkeen tavoitteena on saada houkuteltua eri-ikäisiä miehiä kirjastoon, myös niitä, jotka eivät muuten kirjastoa käytä. Ajatuksena on, että jos kohderyhmälle saadaan markkinoitua muutama tarpeeksi kiinnostusta herättävä tapahtuma, laskee kynnys seurata kirjaston tapahtumia ja toimintaa muutenkin. Jatkossa kohderyhmä ehkä saataisiin liikkeelle myös pienemmällä panostuksella. Ehkä he jopa kiinnostuvat kirjaston muusta tarjonnasta saadessaan tietoa kirjastosta löytyvistä aineistoista ja palveluista.

Miesten juttuja järjestetään vuoden 2016 aikana neljä kertaa, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Teemoiksi on alustavasti suunniteltu kalastus, remontointi, autourheilu ja elokuvanäytös. Kolmeen ensimmäiseen teemaan on tarkoitus saada vieraaksi niin nimekäs esiintyjä, että kohderyhmä saadaan varmasti kiinnostumaan tapahtumista. Elokuvanäytös järjestetään yhteistyössä paikallisen elokuvateatterin kanssa niin, että kirjasto ostaa yhden näytöksen, johon jaetaan ilmaisia lippuja.

Avustusta haetaan esiintyjien palkkioihin, elokuvanäytöksen kuluihin, matkakustannuksiin ja markkinointiin. Kirjaston oma rahoitus koostuu henkilökunnan palkoista ja matkakuluista (esitteiden ja ilmoitusten jakaminen kunnan alueella) sekä rekvisiitan ja pienten tarjottavien hankinnasta.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli houkutella miehiä kirjastonkäyttäjiksi erilaisten tapahtumien avulla. Tähän pyrimme kutsumalle kirjastoon erityisesti miehiä kiinnostavia nimekkäitä vierailijoita sekä panostamalla näiden tapahtumien mainontaan. Tapahtumat suunniteltiin niin, että myös pojat voivat osallistua niihin yhdessä isiensä kanssa. Kaikissa tapahtumissa oli tarjolla pientä syötävää.

Tässä hankkeessa korostui markkinoinnin merkitys.  Kohderyhmää on vaikea tavoittaa kirjastossa jaettavilla esitteillä ja mainoksilla. Tästä syystä panostettiin myös maksulliseen markkinointiin. Paikallislehdissä oli juttuja tulevista tapahtumista. Elokuvaa veden alla –kokonaisuudesta oli neljäsosasivun kokoinen maksullinen ilmoitus kuvalla. Kirjaston sosiaalisessa mediassa (facebook, Instagram) mainostettiin tapahtumia ja kerrottiin ilmaislippujen saatavuustilanteesta. Tapahtumajulisteita vietiin myös paikkoihin, joissa ajattelimme erityisesti miesten liikkuvan (kuntosalit, huoltoasemat). Rajamäen uimahalli lähti mukaan mainostamisyhteistyöhän jakamalla kirjanmerkkejä miesasiakkailleen.

Tapahtumilla haluttiin tavoittaa myös niitä miehiä, jotka eivät muuten kirjastoa käytä. Ajatuksena on, että jos kohderyhmälle saadaan markkinoitua muutama tarpeeksi kiinnostusta herättävä tapahtuma, laskee kynnys seurata kirjaston tapahtumia ja toimintaa muutenkin. Jatkossa kohderyhmä ehkä saataisiin liikkeelle myös pienemmällä panostuksella. Ehkä he jopa kiinnostuvat kirjaston muusta tarjonnasta saadessaan tietoa kirjastosta löytyvistä aineistoista ja palveluista.

Miesten juttuja järjestettiin vuoden 2016 aikana neljä kertaa, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Teemoiksi suunniteltiin kalastus, remontointi, autourheilu ja elokuvanäytös. Kolmeen ensimmäiseen teemaan oli tarkoitus saada vieraaksi niin nimekäs esiintyjä, että kohderyhmä saadaan varmasti kiinnostumaan tapahtumista. Elokuvanäytös järjestettiin yhteistyössä paikallisen elokuvateatterin kanssa niin, että kirjasto osti yhden näytöksen, johon jaettiin ilmaisia lippuja.

Miesten juttuja- tapahtumakokonaisuuden aloitti emeritusprofessori Panu Kailan vierailu kirjastossa. Kaila kertoi vanhoista taloista ja siitä, mitä ne voivat meille kertoa. Yleisö esitti paljon kysymyksiä korjausrakentamiseen liittyen. Vanhan talon viisaus -tilaisuudessa oli pääasiassa vanhempia miehiä, mutta myös nuorempia mahtui kivasti mukaan. Tapahtumatilassa oli myös esillä kirjaston taloihin, rakentamiseen ja hirsirakentamiseen liittyviä kirjoja.

Toinen kevään 2016 nimekäs vierailija oli toimittaja, juontaja Mikko ”Peltsi” Peltola. Peltsin eräilta oli jutusteluhenkinen erätilaisuus, jossa Peltola kertoi erä- ja kalastusreissuistaan. Tilaisuuteen saatiin mukaan myös paikallista yhteistyötä, kun Nurmijärven Luonnon edustaja kävi aluksi lyhyesti kertomassa, mitä vuoden 2016 alussa voimaan tullut kalastuslaki tarkoittaa paikallisen Myllykosken kannalta.  Peltsin eräillassa tapahtumatila oli aivan täynnä ja tarjolla ollut silakkalaatikko maistui. Eräkirjojakin meni mukavasti lainaan ja Peltolan uusin kirjakin sai muutaman varauksen.

Syksyn 2016 Miesten jutut aloitti ralliautoilija Marcus Grönholmin vierailu. Rallia koko elämä –tilaisuudessa Marcus Grönholm jutteli rallimatkoistaan ja vastaili kysymyksiin, joita kuulijoilla riitti mukavasti. Tarjolla olleet liha- ja lohipiirakat tekivät kauppansa, ja esillä oli kirjaston henkilökunnan valitsemia autoilukirjoja.

Miesten juttujen viimeinen kokonaisuus oli elokuva-aiheinen ja sisälsi kaksi eri tapahtumaa.  Palkittu elokuvaohjaaja Marko Röhr kävi kirjastossa kertomassa Järven tarina –elokuvan tekemisestä. Hän näytti paljon klippejä ja making of-materiaalia veden alla kuvaamisesta ja työskentelystä . Yleisö esitti Röhrille  runsaasti kysymyksiä. Toisena iltana oli Järven tarina –elokuvan esitys paikallisessa elokuvateatterissa. Kirjasto tarjosi ilmaisen elokuvalipun 150 ensimmäiselle lipun kirjastosta noutaneelle.

Koska kaikki esiintyjät eivät ottaneet ennakkoon sovittua hintaa vierailustaan, kirjastolla oli mahdollisuus tarjota vielä kansallisena Pelipäivänä Arduino-robotiikka-paja isoille ja pienille miehille. Näin myös pienet pojat pääsivät osallistumaan kirjaston Miesten juttuihin ja muutama isä toikin poikansa paikalle.

Hankkeessa oli tarkoitus kokeilla myös maksullista, kohdennettua ilmoittelua Facebookissa, mutta tähän olisi tarvittu luottokorttitiedot. Niinpä jouduimme pitäytymään perinteisissä markkinointikanavissa. Kokeilemme myös markkinointiyhteistyötä paikallisen uimahallin ja kuntosalin kanssa niin, että heidän kassallaan jaettiin Miesten juttujen -kirjanmerkkejä miespuolisille kävijöille.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Miesten juttuja -kirjanmerkit kevään ja syksyn tapahtumista, lehdistötiedotteet, maksullinen lehtijuttu, mainostaminen kirjaston kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Miesten jutut houkuttelivat kirjastoon uusia asiakkaita, miehiäkin, jotka eivät muuten ole kirjaston palveluita käyttäneet. Myös kunnan muiden toimipisteden alueelta tuli muutamia asiakkaita ensimmäistä kertaa pääkirjastoon, samoin lähikunnista. Yhteen tapahtumaan tuli mukaan paikkakunnalle yksin muuttanu mies, joka näin sai motivaation tulla kirjastoon ja on sen jälkeen käynyt lehtisalissa useamman kerran viikossa. Tapahtumissa oli esillä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jota lainattiin jonkin verran. Myös myöhemmin ilmestyvään (aiheeseen liittyvään) kirjallisuuteen tuli varauksia.  Kirjasto sai kiitosta tapahtumien monipuolisuudesta ja kiinnostavuudesta. Tulevaa tapahtumaa jäätiin odottamaan. Huomasimme, että tapahtumia oli helpompi markkinoida tapahtumasarjana kuin yksittäisinä tapahtumina. Vähintäänkin positiivinen kuva tuntui kirjastosta tulleen myös palveluita muuten käyttämättömille miehille.

Jatkotoimenpiteet: 

Miesten jutut jatkuvat kirjastossamme.

Aloituspäivämäärä : 
01/12/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 350
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 542
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 542
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
435henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000