Mikä runo, kuka kirjailija?
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haapajärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 19
85800
Kirjaston puhelin : 
044-4456 207
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapja
Y-tunnus : 
0209756-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukuharrastuksen ja lastenrunouden tuntemuksen lisääminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailujen määrä, niiden osallistujien määrä. Lainaustilastot lasten runoissa sekä lasten ja nuorten kirjallisuudessa.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda runoja ja tarinoita lasten ja nuorten lähelle, antaa tarinoille kasvot, ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan.

Vuonna 2011 päättyi Haapajärvellä runoratsu-hanke, jonka puitteissa järjestettiin kyläkouluilla runoraati. Runoraati sai loistavan palautteen ja oli kaikin puolin erinomainen toiminnan muoto. Nyt uuden hankkeen turvin on tarkoitus tuoda runoraati myös Haapajärven ja Pyhäjärven isoille alakouluille, jotka viimeksi jäivät ilman kyseistä ”kiertuetta” hankerahojen loputtua.

Lisäksi hankkeella on tarkoitus tuoda kirjailijavieras kyläkouluille sekä yläkoulujen puolelle. Lapsille ja nuorille on tärkeää, että kirjallisuutta ja kirjoja nostetaan esille erilaisten kirjailijavieraiden kautta. Se lisää selkeästi lukemista ja kiinnostusta aiheeseen. Lisäksi kirjailijavieras antaa lapselle tai nuorelle elämyksiä, joita ei voi rahassa mitata.

Haapajärvi tuottaa Pyhäjärven kaupungille kirjastopalvelut. Uusi toimintamuoto tuo etujen mukana myös haasteita. Muun muassa kirjailijavieraiden saaminen kouluille on kahden kunnan kokonaisuudessa haastavaa, sillä kyläkouluja on useita molemmissa kunnissa. Hankkeen avulla voimme taata kaikille koululaisille elämyksen runojen tai tarinoiden parissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pyhäjärven kirjasto

 

Aiemmat hankkeet: 

Runoratsu-hanke

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda runoja ja tarinoita lasten ja nuorten lähelle, antaa tarinoille kasvot, ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan.Vuonna 2011 päättyi Haapajärvellä runoratsu-hanke, jonka puitteissa järjestettiin kyläkouluilla runoraati. Runoraati sai loistavan palautteen ja oli kaikin puolin erinomainen toiminnan muoto. Nyt uuden hankkeen turvin on tarkoitus tuoda runoraati myös Haapajärven ja Pyhäjärven isoille alakouluille, jotka viimeksi jäivät ilman kyseistä ”kiertuetta” hankerahojen loputtua.Lisäksi hankkeella on tarkoitus tuoda kirjailijavieras kyläkouluille sekä yläkoulujen puolelle. Lapsille ja nuorille on tärkeää, että kirjallisuutta ja kirjoja nostetaan esille erilaisten kirjailijavieraiden kautta. Se lisää selkeästi lukemista ja kiinnostusta aiheeseen. Lisäksi kirjailijavieras antaa lapselle tai nuorelle elämyksiä, joita ei voi rahassa mitata.Haapajärvi tuottaa Pyhäjärven kaupungille kirjastopalvelut. Uusi toimintamuoto tuo etujen mukana myös haasteita. Muun muassa kirjailijavieraiden saaminen kouluille on kahden kunnan kokonaisuudessa haastavaa, sillä kyläkouluja on useita molemmissa kunnissa. Hankkeen avulla voimme taata kaikille koululaisille elämyksen runojen tai tarinoiden parissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tarkoituksena oli tuoda runoja ja tarinoita lasten ja nuorten lähelle, antaa tarinoille kasvot, ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Vuonna 2011 toteutetussa runoratsu hankkeessa pidetty runoraati-konsepti sai silloin erinomaisen vastaanoton. Hankerahojen loppuessa Haapajärven ja Pyhäjärven keskustan alakoulut jäivät tuolloin ilman runoraatia. ”Mikä runo kuka kirjailija” hankkeessa jatkettiin hyväksi havaittua konseptia ja Runoraati kiersi Martinmäen sekä ikosen koulun tavoittaen 23 luokkaa, eli noin 500 lasta. Runoraati havaittiin jälleen toimivaksi ideaksi, joka on otettu osaksi usean opettajan vuosittaista äidinkielen opetusta sekä tavaksi tutustua lasten runoihin hauskalla tavalla. Lisäksi hankkeella tuotiin kirjailijavieraita alueen ala- ja yläkouluille. Anneli Kanto vieraili Haapajärven ja Pyhäjärven kyläkouluilla sekä Markku Karpio että Kalle Veirto molempien kuntien isoilla alakouluilla sekä seiskaluokkalaisilla. Kirjailijavierailut saivat jälleen erittäin hyvän vastaanoton ja kiinnostus vierailijoiden kirjoja sekä yleensäkin ottaen lukemista kohtaan lisääntyi selvästi. Vierailujen seurauksena jouduimme hankkimaan myös heidän kirjojaan lisäkappaleita, mikä voidaan ehdottomasti tulkita positiiviseksi signaaliksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Runoraati-konseptia jatketaan sopivissa tilanteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 600
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 390
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 390

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
41kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 222henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014