Mikkelin kirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa– suuntaviivoja ja toimintamalleja
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL96
50101
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön media- ja informaatiolukutaitojen, lukuinnostuksen sekä digitaalisten kansalaistaitojen suunnitelmallinen tukeminen Mikkelin alueella.  Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastossa on käytössä suunniteltu struktuuri, materiaaleja, verkosto sekä tietoa ja taitoa alueen aikuisväestön mediasivistyksen tukemiseen. Hanke sijoittuu teemaan 1, monipuoliset lukutaidot ja teemaan 2, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksena syntyy aikuisväestön mediakasvatussuunnitelma sekä lukuinnostusta ja mediakriittisyyttä tukevia materiaaleja. Seurataan toteutettujen opastusten määrää. 

Kuvaus : 

Hankkeessa suunnitellaan profiloidusti, mitä mediasivistystä tukevia palveluita kirjastossa voidaan tarjota eri kohderyhmille (seniori-ikäiset, työssäkäyvät, työttömät, maahanmuuttajat), ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Siinä myös selvitetään henkilökunnan ammattitaitoa aikuisväestön monilukutaitojen edistämisessä sekä mahdollisia koulutustarpeita. Lisäksi hankkeessa tehdään kartoitus nykyisistä kirjaston yhteistyökumppaneista sekä tutkitaan, löytyykö uusia kumppanuuksia tai voidaanko yhteistyötä tiivistää tai parantaa jo olemassa olevien kumppanien kanssa.
Digitaalisten kansalaistaitojen tukemisen toimintamallien lisäksi hankkeessa tutkitaan keinoja ja tuotetaan materiaaleja aikuisten lukuinnostamiseen sekä lähdekritiikin ja medialukutaidon vahvistamiseen aikuisväestöllä. Hankkeen puitteissa toteutetaan lukukampanjoita sosiaalisessa mediassa ja kirjastotiloissa sekä järjestetään asiantuntija- ja kirjailijavierailuita, kirjavinkkaustilaisuuksia, kokeillaan lukupiiritoimintaa eri teemoilla ja eri asiakasryhmille kohdennettuna, sekä innovoidaan uusia tapoja aktivoida kuntalaisia lukuharrastuksen piiriin. Kirjaston henkilökunnalle järjestetään tarvittavaa koulutusta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi