"Miksi lukisin - ja mitä lukisin?" Kipinää aikuisten kaunokirjallisuuden lukemiseen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Parviainen
Puhelin : 
+358 44 740 1383
Sähköposti : 
maija.parviainen@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Pitkän ajan kehitystrendin mukaisesti kaunokirjallisuuden lukeminen ja lainaaminen kirjastoista on Suomessa selvästi vähentynyt kaikilla väestöryhmillä - myös aikuisväestöllä. Kirjastomme uusiksi painopisteiksi on tänä vuonna päätetty aikuisten kaunokirjallisuuteen ja seniorityöhön painottuva toiminta. Rekrytoinnissa on huomioitu näihin osa-alueisiin erikoistuminen. Kehityshanke on osa laajempaa kirjaston kehittämistä: tarkoituksena on edistää aikuisten ja seniori-ikäisten kaunokirjallisuuden lukemisharrastusta ja lukuintoa sekä herättää asiakkaiden kiinnostusta kirjaston uusiin, tänä vuonna aloitettuihin kaunokirjallisuutta painottaviin ryhmiin (kirjaston lukupiiri, Kirjallisuutta ja käsitöitä -ryhmä). Hankkeen avulla aikuisille suunnatut, kaunokirjallisuuden sisältöä avaavat toimintamuodot, kuten kirjavinkkaus tehdään asiakkaille näkyväksi ja tutuksi.  Hanke tukee kirjastolain mukaisesti kirjaston tehtävää edistää kaikkien väestöryhmien lukemista ja kirjallisuutta sekä monipuolisia lukutaitoja. Ilmaiset tapahtumat tukevat myös kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Monissa kirjastojen kehittämishankkeissa on tuettu lasten ja nuorten lukemisharrastusta, mutta myös lukeva aikuinen on esimerkki lapselle. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan tapahtumien osallistujamäärillä sekä sillä, lisääkö hanke kuntalaisten kiinnostusta osallistua kirjaston omien uusien kaunokirjallisuusryhmien toimintaan. Lisäksi seurataan kaunokirjallisuuden lainausmääriä mm. vinkattujen kirjojen ja kirjailijavierailijoiden teosten osalta. Lisäksi asiakkaiden tietoisuutta kirjaston tarjoamista kaunokirjallisuuteen liittyvistä palveluista tutkitaan kyselyllä ennen ja jälkeen hankkeen. 

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan useana eri tapahtumana syksyn 2018 ja vuoden 2019 aikana. Hanke alkaa asiantuntijaluennolla, jonka painopisteenä on tuoda esiin kaunokirjallisuuden lukemisen tutkittuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Luento painottuu aikuisten kirjallisuuden harrastamiseen, mutta samalla sivutaan myös lasten ja nuorten lukemista, aikuisen tehtävää lukea lapselle ja toimia lukevana esimerkkinä. Kipinää lukemiseen herätellään asiantuntijaluennon jälkeen kirjavinkkauksella, jossa esitellään laajasti erityyppistä luettavaa aikuisille. Kirjavinkkaus on tärkeä paitsi asiakkaille myös kirjaston henkilöstölle, koska se antaa ideoita innostavan aikuisten kirjavinkkauksen järjestämiseen, joita on tarkoitus toteuttaa kirjastossa hankkeen jälkeen. Kirjavinkkaaja pitää kaksi tilaisuutta, joista toinen on lukiolaisille. Kirjailijavierailut (2 vierailua) tuovat kirjailijan tuotannon lähelle lukijoita, antavat uusia lukuvirikkeitä ja syventävät tulevaa lukuelämystä. Yhteisöllinen runotapahtuma antaa asiakkaille mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan ja tuo runoutta esille osallistavalla ja vuorovaikutteisella tavalla.
Jokaisessa tapahtumassa jaetaan osallistujille tietoa myös kirjaston omista kaunokirjallisuustapahtumista ja pyritään tätä kautta innostamaan osallistumista ryhmiin.
Tapahtumia mainostetaan paikallislehdissä, kirjaston sähköisissä kanavissa ja ilmoituksilla. Osallistujien kesken arvotaan viisi uutuuskirjapalkintoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 095
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 740
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 835
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi